010513 Eerste Hulp bij Sociale Media webinar 01-05-2013
Richard Bordes is spreker tijdens webinar


Zeven nieuwe partijen bij verkiezingen op 12 september 12-06-2012
De verkiezingen vinden plaats op woensdag 12 september. Op deze manier kregen nieuwe politieke groeperingen de mogelijkheid te bieden zich te kunnen registreren. Dit gebeurde dan ook veelvuldig: Dit jaar doen er zeven nieuwe partijen mee aan de verkiezingen. Naast registratie is het ook van belang dat partijen voldoende gelegenheid wordt geboden kandidatenlijsten op te stellen en een verkiezingsprogramma samen te stellen.


Voorgaande verkiezingen: 020310 PvdA grote winnaar scholierenverkiezingen 10-06-2012
Hoe was het ook alweer bij de voorgaande verkiezingen in 2010 bij de doelgroep scholieren? 41.178 leerlingen in het voortgezet onderwijs deden maandag en dinsdag mee aan de Scholierenverkiezingen. Circa 80.000 scholieren van tweehonderd scholen in het hele land werden opgeroepen hun stem uit te brengen. De Scholierenverkiezingen worden al bijna vijftig jaar gehouden. Volgens het Instituut voor Publiek en Politiek zijn ze een goede graadmeter van wat Nederland woensdag stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De scholieren konden via internet  een stem uitbrengen op alle partijen op de kieslijst in de gemeente waar hun school is gevestigd. Als het aan de middelbare scholieren ligt, wordt de Partij van de Arbeid bij de gemeenteraadsverkiezingen de grote winnaar.


010512 Vacature zomerstagiair 01-05-2012

Met de val van het kabinet Rutte I breekt er een spannende tijd aan in politiek Den Haag. Hoe moeten we de crisis oplossen? Welke positie moet Nederland bekleden in Europees verband? Welke partijen komen in aanmerking voor het kabinet? En wie moet er eigenlijk minister-president worden? Deze vragen staan centraal in de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012. Studeer jij Bestuurskunde, Politicologie, Journalistiek, Communicatie of Marketing en ben je geïnteresseerd in politiek, verkiezingen, het winnen van stemmen, partijstrategieën, campagne en verslaggeving… dan kan een zomerstage bij Stichting Burger wat voor jou zijn.

De komende verkiezingen bieden een uitgelezen mogelijkheid om jouw kennis en kunde in praktijk te brengen. Aan de komende verkiezingen zijn vele facetten verbonden, zodat elk soort student een toegevoegde waarde kan hebben. Stichting Burger is op zoek naar een stagiair die in de zomermaanden, juni tot en met eind september, de Tweede Kamerverkiezingen bij de burger kan brengen. Omdat dit een bijzondere periode betreft, kan er worden overlegd over de lengte en intensiteit van de zomerstage.

Klik hier voor meer informatie
200212 Stage: Arber Rama 20-02-2012
Arbër Rama (1992) is 20 jaar en woont in Krimpen aan den IJssel en is bezig met zijn studie op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Daar volgt hij de opleiding Grafisch Vormgeven. Hij zit in zijn 3de jaar met als specialisatie ‘Visualiseren’. Met nog anderhalf jaar te gaan is hij van plan om hierna door te studeren in het buitenland. Arbër hoopt hiermee deuren naar de internationale markt voor grafisch ontwerp- en illustratieopdrachten te openen met als eindresultaat een eigen bedrijf in de grafische vormgeving, conceptart of illustratie. 


200212 Stage: Virgil Bruinhart 20-02-2012
Virgil Bruinhart (1991) woont in Capelle aan den IJssel en heeft zijn opleiding Applicatiebeheer aan het Zadkine College in Rotterdam bijna afgerond. Virgil zit momenteel in zijn laatste schooljaar waar hij kennis leert maken met het bedrijfsleven door een afstudeerstage. Na het behalen van een diploma wil Virgin doorstromen naar het Hogeschool van Amsterdam om vervolgens daar de opleiding Informatica te doen.

“In mijn stageperiode tot 31 augustus 2012 bij Stichting Burger zal ik me voornamelijk bezighouden met het ontwikkelen van een iPhone-applicatie. Hierbij krijg ik begeleiding van een medestagiaire en natuurlijk mijn stagecoördinator. Dit is mijn eerste praktijkervaring en hopelijk wordt dit een hele leerzame uitdaging waarbij ik mijn ervaringen van school eindelijk toepassen om iets heel leuks te ontwikkelen”.

“Voorheen wist ik nog vrij weinig van Stichting Burger maar deze organisatie werd mij aanbevolen door mijn stagebegeleider. Na de eerste kennismaking was ik al heel snel geïnteresseerd en vooral in wat Dirk-Jan Keijser in de toekomst wil bereiken met het ontwikkelen van een iPhone-app”.

Virgil Bruinhart
Stichting Burger (Stagiair)

E: bruinhartvirgil@gmail.com
W: www.stichtingburger.nl
T: 070 – 361 60 80
 
Kantoor: Het Nutshuis
Stichting Burger
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
 
Post:
Postbus 474
2501 CL Den Haag
250112 Stage: Roland Mijnans 25-01-2012
Roland Mijnans (1990) is 21 jaar en woont in Spijkenisse. Hij heeft zijn Bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Dit jaar volgt hij de Master Beleid en Politiek. In het kader van deze opleiding loopt hij bij Stichting Burger stage om zijn masterscriptie te schrijven en praktijkervaring op te doen. Roland loopt in de eerste helft van 2012 stage  bij Stichting Burger. Begin 2010 rondde Roland een stage af  bij de gemeente Spijkenisse. Hij heeft er veel geleerd, maar wilde ook eens buiten de traditionele bestuurslagen een kijkje nemen.

“Stichting Burger spreekt mij aan door de intrinsieke motivatie. Op een originele manier maakt zij maatschappelijk en politiek debat los: door het interviewen van politici, bestuurders en experts op het gebied van maatschappelijke vraagstukken én door het organiseren van debatten."

"Mijn interesse ligt bij de politiek en de vraagstukken die de samenleving raken. Betrokkenheid van burgers kan een land vooruit helpen met nieuwe ideeën en zorgen voor het verhogen van het democratische gehalte. Bij Stichting Burger hoop ik mijn vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. Ik zal me onder andere bezig houden met mijn masterscriptie over ‘ontevredenheid van Nederlandse burgers over de Europese Unie in 2012’.”

Met vriendelijke groet,

Roland Mijnans
Stichting Burger (Stagiair)

E: mijnans@stichtingburger.nl
T: 070 - 361 60 68
221211 Politiek in video online - Dutch Stream Team 22-12-2011

Het nieuwste Haagsche debat- en informatieplatform is sinds kort online: Dutch Stream Team. Dat is online genieten van spannende en inhoudelijk diep gaande interviews en opinies van politici, experts en burgers.
221211 Stichting Burger wenst een prettige Kerst en Gelukkig Nieuw Jaar! 22-12-2011
SB_Kerstkaart_2012


211211 Column Roel Janssen: Verkoop de Kroondomeinen 21-12-2011

Het goede nieuws is dat de recessie in Nederland over negen maanden alweer voorbij is. Even op de tanden bijten, de winter doorkomen, de lente uitzitten en de zomer afwachten. Daarna trekt de economie weer aan.

De economische krimp die het Centraal Planbureau (CPB) gisteren voorspelde, valt op het eerste gezicht mee. Het CPB verwacht vier kwartalen van gekwakkel, te beginnen bij het derde kwartaal van dit jaar, tot en met het tweede kwartaal van 2012. Ook al is het in vergelijking met eind 2008-begin 2009 een milde recessie, de dubbele dip hakt erin.
051211 Geactualiseerde druk 'Wellink aan het Woord' van Roel Janssen 05-12-2011

De geactualliseerde derde druk van 'Wellink aan het Woord' van Gastspreker Roel Janssen ligt in de boekhandel.
290911 Column Maarten Sinnema: Gevoel bij de bestuurskracht van Dalfsen 29-11-2011

Gisteravond had ik het genoegen om aan te schuiven bij een openbare discussie over de bestuurskracht van mijn geboortedorp Dalfsen. Naar aanleiding van een ‘huwelijksaanzoek’ van de oostelijke buurgemeenten Ommen en Hardenberg en het (door landelijke decentralisatie) uitdijende takenpakket, ligt in Dalfsen de vraag op tafel of de eigen bestuurskracht richting de toekomst wel voldoende is. Of dat opschaling, en daarmee: nieuwe bestuurlijke constellaties, zoals die met Ommen en Hardenberg, verstandig is.
291111 Column Riens Meijer: Vertrouwen en Integriteit 29-11-2011

Riens Meijer is veranderingseconoom en winnaar van de columnistenprijs 2011.

De werking van de economie, en de rol van de overheid daarin, kan niet beschreven worden op grond van uitsluitend rationele economische motieven. Zo`n beschrijving vereist ook een goed begrip van vertrouwen, van redelijkheid, van corruptierisico`s en zeker ook van het verleden. Veel bestuurders en toezichthouders hebben niet of maar ten dele begrepen wat vertrouwen in deze betekent. Zij denken dat vertrouwen rationeel is: de mensen gebruiken de beschikbare informatie om rationele voorspellingen te doen; vervolgens maken ze een rationele keuze op basis van die voorspellingen. Ongetwijfeld nemen veel mensen op deze wijze beslissingen. Maar vertrouwen is veel meer. De eigenlijke betekenis van het begrip gaat veel verder dan het rationele. Wie echt vertrouwen heeft, ontkent of negeert vaak bepaalde informatie. Misschien neemt hij die informatie die hem rationeel beschikbaar staat niet eens op; en zelfs als hij die informatie rationeel heeft opgenomen zal hij er niet rationeel mee handelen. Immers hij handelt naar wat hij vertrouwt. 
241111 Column Riens Meijer: De Tweede kamer van de Toekomst 24-11-2011

Riens Meijer, veranderingseconoom en winnaar van de columnistenprijs 2011, over de volksvertegenwoordiging van de toekomst:

De opkomst van een gedemassificeerde samenleving brengt fundamentele en nog onopgeloste vragen aan de oppervlakte met betrekking tot de toekomst van het meerderheidsbeginsel en van het mechanistische systeem om door middel van verkiezingen zijn voorkeur uit te spreken. In onze huidige gevaarlijke wereld kunnen we het ons niet veroorloven iemand de gehele macht in handen te geven. Evenmin kunnen we minuscule minderheden toestaan dat ze ingrijpende beslissingen nemen die alle ander minderheden tiranniseren.
111111 Column Riens Meijer: De politieke besluitvormingsimplosie 11-11-2011

Riens Meijer, veranderingseconoom en winnaar van de columnistenprijs 2011, over de de veroudering van onze fundamenteelste politieke en parlementaire instituties:

Onze instituties staan te wankelen ten gevolge van een besluitvormingsimplosie. Omdat ze moeten werken met een ouderwetse politieke technologie loopt de capaciteit voor het produceren van effectieve regeringsbesluiten hard achteruit. 
111111 Column II - Een Duitser in Amsterdam 11-11-2011

Een Hapje Hollandse Vrolijkheid!

In mijn voorgaande column ging ik in op de omgang met mijn mede-allochtonen. Toch is het voor velen waarschijnlijk veel interessanter om te weten wat een mof zoals ik nou over de Hollander an sich denkt. Hierbij zijn er wel een aantal dingen die ik toch bij naam moet noemen:
M/V Gezocht: Stichting Burger 10-11-2011

Stichting Burger organiseert “Café Politiek” en “Radio Politiek” bijeenkomsten en uitzendingen in Nederland waarmee we jou interesseren en informeren over wat “de burger” raakt en hoe “de politiek” daar over denkt.

Voor onze initiatieven in diverse steden in Nederland zoeken wij debatleiders, redactieleden, geluids- en montagetechnici en stagiaires die onze interessante content helpen voorbereiden, opnemen en monteren. Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste en initiatiefrijke organisatie? Kom dan eens langs op één van onze Café Politiek bijeenkomsten, beluister onze discussie via RadioPolitiek.NL on air of neem direct contact met ons op per e-mail.
041111 Riens Meijer: Sluiting laatste Postkantoor 04-11-2011

Riens Meijer, veranderingseconoom en winnaar van onze columnistenprijs 2011, ziet met het einde van het postkantoor een "historisch omkeerpunt" aankomen:


Vanaf de voorhistorische tijden tot heden hing het goed functioneren van een groep mensen af van persoonlijke communicatie tussen de individuen die er deel van uitmaakten. Niettemin bestond ook de behoefte aan de mogelijkheid berichten uit te wisselen die tijd en ruimte konden overbruggen.
271011 Column Riens Meijer: Het Messiascomplex 27-10-2011

Op 19 september 2011 is de Columnprijs 2011 toegekend tijdens Prinsjesnacht 2011 aan Dhr. Riens Meijer. Lees hieronder zijn gloednieuwe column.

Het Messiascomplex is de illusie dat we op een of andere manier onszelf kunnen redden door de man of vrouw aan de top te vervangen. De roep om sterk leiderschap is gebaseerd op de  veronderstelling dat een manier van leidinggeven uit het verleden ook nu of in de toekomst succesvol zal zijn.
241011 Een Duitser in Amsterdam - Column I 24-10-2011

Veel Nederlandse jongeren gaan tegenwoordig naar het buitenland, op reis, of zelfs om te studeren en te werken, bijvoorbeeld in Berlijn of Parijs. Ze gaan over hun ervaringen bloggen, facebooken of ze sturen gewoon een brief. Wat de Hollander van de wijde wereld vindt, is dus enigszins toegankelijke informatie. Maar de gewone Nederlander zal er toch weinig meekrijgen van de indruk die de allochtoon van hun land heeft. Daarom ben ik recentelijk gevraagd om u, als echte “mof”, een kijkje te laten nemen in mijn visie op het leven in Amsterdam, de waarschijnlijk mooiste hoofdstad van een van de meest diverse landen in de wereld.
211011 Column Riens Meijer: Het zwarte gat 21-10-2011

Op 19 september 2011 is de Columnprijs 2011 toegekend tijdens Prinsjesnacht 2011 aan Dhr. Riens Meijer. Lees hieronder zijn gloednieuwe column.

In het huidige Kennis en Innovatietijdperk kunnen we niet functioneren op basis van een politieke structuur die bij het achter ons liggende Industriële Tijdperk behoort. Zoals de revolutionairen die het Industriële Tijdperk inluidden, niet konden werken met de overblijfselen van het feodale bestuursapparaat uit het Agrarische Tijdperk, is er dus nu ook de noodzaak om een nieuw politiek instrumentarium op te bouwen. Dat is de politieke boodschap en opdracht aan de politici.
131011 Column Marco Goertz: De onbalans in ondernemend Nederland; 13-10-2011

Marco Goertz (1964) licht de onbalans in ondernemend nederland toe en betoogt voor helder en transparant leiderschap waarbij verantwoording wordt afgelegd voor keuzes.

De onbalans in ondernemend Nederland;

Steeds meer organisaties verkeren in zwaar weer en hebben moeite om hun schepen op koers te houden en beleven daarbij de enorme kracht van onbalans. Of het nu gaat over de banken, grote industrieën of het MKB, overal wordt in deze tijden een  onbalans ervaren als ware het een boos wezen, dat wild om zich heen slaat, uit alle kasten en laden tevoorschijn komt en flink op het onderbewuste inhakt en onze werklust en nachtrust verstoord. Het beukt op deuren en ramen wat zorgt voor angst en onzekerheid waardoor wij openingen in onze organisaties  vervolgens hermetisch afsluiten  met de hoop om aan de kracht van onbalans te kunnen ontsnappen.
121011 Column Riens Meijer: Titanenstrijd bepaalt toekomst Nederland 12-10-2011

Op 19 september 2011 is de Columnprijs 2011 toegekend tijdens Prinsjesnacht 2011 aan Dhr. Riens Meijer. Lees hieronder zijn gloednieuwe column.

Anno 2011 gaat het wat betreft de toekomst van Nederland om de uitkomst van de strijd tussen hen die de werkwijzen, structuren, methodieken en governance uit het Industriële Tijdperk, ondanks deze allang over hun houdbaarheidsdatum heen zijn, in stand houden. En hen die zich bewust zijn geworden of intuïtief aanvoelen dat we, vanwege de overgang van het Industriële Tijdperk naar het Kennis en Innovatietijdperk, in een nieuwe pionierfase zijn beland waar nog geen blueprints voor handen zijn. Een fase waarin we, ondanks het lopen van risico`s, de moed moeten hebben fundamentele veranderingen en vernieuwingen door te voeren om van de nieuwe kansen gebruik te kunnen gaan maken en om de bedreigingen in de 21ste eeuw te minimaliseren. Dat wordt een titanenstrijd vanwege de enorme mentaliteit en cultuur verschillen tussen generaties in twee totaal verschillende fasen die elkaar in de huidige overgangsperiode in toenemende mate in de weg zitten: de laatste,verval, fase van het Industriële Tijdperk CONTRA de eerste, sturm und drang, fase van het Kennis en Innovatietijdperk.
051011 Column Rene Lancee: De Europese Politieke Leiders voeren Europa naar de afgrond. 05-10-2011

Het Nederlandse kabinet, met de Jager en Rutte voorop, loopt als een stel lemmingen de andere Europese leiders achterna richting armoede en chaos.

De EU staat financieel gezien aan de rand van de afgrond, maar de burgers worden afgeleid met zinloze discussies en toestemming aan landen zoals Kroatië om toe te treden tot de EU.

Dat is alsof de kapitein van de Titanic nog wat extra passagiers aan boord neemt nadat hij op de ijsberg is gevaren en het schip al zinkende is.
051011 Column Rene Lancee: De Politieke Leiders van nu zijn de echte bedrieiging voor de welvaart! 05-10-2011

De politiek belazert de burgers door stug vol te houden dat de financiële steun aan de zuidelijke landen absolute noodzaak is om de euro te redden.

Waarheid is dat de Europese banken gered moeten worden om een financieel/economische ramp te voorkomen, het redden van de Grieken is slechts een middel daartoe dat bovendien niet zal werken.

De Grieken hebben eerst 110 miljard en daarna 160 miljard steun gekregen. Totaal 270 miljard euro!

De staatsschuld van de Grieken bedroeg 340 miljard euro, dus voor de gemiddelde simpele burger zou er dus nog maar 70 miljard aan schuld overblijven. Een te verwaarlozen bedrag in deze tijden!
031011 Column Riens Meijer: De onzichtbare economie 03-10-2011

Op 19 september 2011 is de Columnprijs 2011 toegekend tijdens Prinsjesnacht 2011 aan Dhr. Riens Meijer. Lees hieronder zijn gloednieuwe column. Voor meer informatie klik dan hier voor de poster van de Columnprijs 2011 en hier om foto`s terug te kijken van Prinsjesnacht 2011.

De onzichtbare economie

In het agrarische tijdperk consumeerden de meeste mensen wat ze eerst zelf hadden geproduceerd en waren als zodanig geen consumenten of producenten maar prosument.De Industriële revolutie dreef tussen die twee functies een wig, wat de consument en producent deed ontstaan. Dat leidde tot de  komst van een markt: een stelsel van distributie kanalen en plaatsen via welke goederen en diensten konden worden uitgewisseld en verhandeld.
031011 Column S.R.L. Lancee: De economische zelfmoord van Nederland 03-10-2011

De economische zelfmoord van Nederland

De Nederlandse politici zijn zo druk met het ‘redden’ van de Europese Unie en de euromunt dat  alles daaraan ondergeschikt wordt gemaakt en de Nederlandse burgers hun welvaart langzaam maar zeker naar het buitenland zien verdwijnen.

Zorg wordt voor veel mensen onbetaalbaar, net zoals de Kinderopvang. De kosten van levensonderhoud stijgen terwijl het besteedbare inkomen daalt, met als direct gevolg een dalende consumptie. Een vicieuze cirkel waaruit geen ontsnappen mogelijk is bij ongewijzigd beleid.
270911 Column Riens Meijer: De toekomst is NU 27-09-2011

Op 19 september 2011 is de Columnprijs 2011 toegekend tijdens Prinsjesnacht 2011 aan Dhr. Riens Meijer. Lees hieronder  zijn gloednieuwe column. Voor meer informatie klik dan hier  voor de poster van de Columnprijs 2011 en hier om foto`s terug te kijken van Prinsjesnacht 2011.

De toekomst is NU
 
 
De korte termijn gaat niet over vijf jaar abrupt over in de lange termijn. De korte en lange termijn zijn nauw met elkaar verbonden. Zeker nu is, door de overgang van het Industriële Tijdperk naar het Kennis en Innovatietijdperk, de toekomst geen voortzetting van het verleden. Nieuwe (markt)structuren, methodieken en werkwijzen zullen in de plaats van oude  komen; dat is onvermijdelijk blijken. Om de strijd in de toekomst met succes te kunnen voeren, moeten politici en de bestuurders  het juiste inzicht krijgen in de manier waarop die strijd verschilt van die van het heden. Die verschillen zijn diepgaand. Ze vechten de gangbare opvattingen over strategie en concurrentiestrijd aan.
Jouwstraat.nl 20-09-2011
Jouwstraat.nl is misschien wel het leukste en sociaalste burgerinitiatief van 2011. Deze site maakt het makkelijk om in contact te komen met buren en straatgenoten.


190911 Prinsjesnacht 19-09-2011

Op ‘Prinsjesnacht’, de derde maandag in september, viert Stichting Burger haar vijfde verjaardag. Aan de hand van enkele hoofdthema’s voeren we die avond voorafgaand aan Prinsjesdag in informele sfeer discussie in debat met onder andere: Brinkman, Boon, Herben en Wawoe.
190911 Column Mat Herben: Onrustige tijden in verschiet 19-09-2011

Een gebrek aan deskundigheid zou er de oorzaak van zijn dat de economische crisis voortduurt, meent de topeconoom prof. Sweder van Wijnbergen. Een gebrek aan voetbalkennis is de oorzaak van de crisis bij Ajax, meent topvoetballer Johan Cruijff. De klacht dat politici niet deskundig genoeg zouden zijn, is van alle tijden.
Archief: Prinsjesnacht 2008, de nacht van Lehman Brothers 150908 14-09-2011
Toevallig of niet, 15 september 2008 viel de USA bank Lehman Brothers. We vroegen Stef Blok, lid Tweede Kamer VVD (de tegenbegrooters) en Muriel Muyres van gemeenteanalyse.NL naar hun mening over belastingen en “Koopkrach(t)”.
 
"Is er voldoende koopkracht of stevenen we af op een koopkrach?"

Stef Blok: “Belastingverhogingen van Balkenende en Bos moeten worden afgeblazen en laten we wel zijn, het kabinet schuift echte problemen voor zich uit zoals files; woningmarkt; vergrijzing, energievoorziening.”
Muriel Muyres: “Voldoende koopkracht? We hebben in Europa niet eens meer een economie. We produceren niet, en laten kinderhandjes in Azië voor ons het werk doen. Ondertussen zijn de lonen hier maar 40% van wat ze hadden moeten zijn. We zullen moeten wennen aan een sterk versoberende welvaart. Ondertussen moet ons almaar uitdijende en chaotische overheidsapparaat gevoed worden. Inderdaad raakt het geld op zolang de situatie zo blijft.” 
Muyres heeft ook een mening over ‘het establishment’: “Waarom stopt het establishment niet met het verdedigen van linkse fiasco’s? Waarom wordt kritiek gedemoniseerd met dom rechts, populisme en of conservatisme? Waarom werkt men niet aan een mentaliteitsomslag, oude politiek weg ermee. Ik ben vrij van linkse en rechtse dogma’s en kan daarom antwoorden geven.” 
 
Programma 
Over het thema “Koopkrach(t)?” gingen we na de openingsstatements van Heertje, Roos, Blok en Muyres en na een glas champagne in debat met sprekers en bezoekers. Dit debat stond onder leiding van Dirk Jan Keijser, voorzitter van stichting burger. Op originele wijze werd de avond geopend en afgesloten en iedereen ging uiteraard aangenaam verrast met nieuws en zonder lege handen de Prinsjesnacht in.
 
De komende dagen publiceren we meer achtergrond over sprekers en inhoud in 2011. Wellicht tot 19 september 2011! 010911 Fotoarchief Stichting Burger 12-09-2011

Stichting Burger bestaat op 1 september 2011 5 jaar. vanuit ons fotoarchief hebben wij diverse beeldverzamelingen beschikbaar gesteld waar u een kijkje kan nemen:

Prinsjesnacht 20062008, 2009 en 2010

Platinum Bijeenkomst met Frits Bolkestein

5 jaar Radio Politiek door de jaren heen
040811 Column Nico Roos: Indirect verantwoordelijk? 04-08-2011
Geert Wilders was nog maar net  vrijgesproken van haat zaaien en discriminatie of hij werd  al weer beticht van medeverantwoordelijkheid  voor een Noorse massamoordpartij. De dader,  Anders Breivik, verwijst namelijk met instemming naar Wilders` ideeëngoed. Wilders beklaagt zich over demonisering  door met name Cohen en Pechtold. Hij wil geen enkel verband tussen zijn ideeën en de misdaad  van een z.i. krankzinnige Breivik aanvaarden. Onder Wilders’ critici bevindt zich ook diens voormalige politieke strijdmakker Spruyt , die in ieder geval geen electoraal belang heeft bij dergelijke aantijgingen. Ook volgens hem heeft Wilders bijgedragen aan een apocalyptische sfeer van wanhoop over de “tsunami van de islam”. Hij noemt Wilders daarom “indirect” verantwoordelijk (http://nos.nl/artikel/259288-wilders-indirect-verantwoordelijk-voor-breivik.)  Wat hij daarmee bedoelt is mij niet duidelijk, maar verantwoordelijk  is Wilders alleen als zijn optreden een noodzakelijke  voorwaarde was voor  Breiviks besluit om tot massamoord over te gaan. Nergens suggereert Breivik echter dat dit het geval is geweest. Ook heeft Wilders het ideeëngoed van de anti-islambeweging niet uitgevonden. In Nederland  waren daar veeleer Fortuyn, Hirsi Ali en de Arabist Hans Jansen verantwoordelijk voor. De anti-islam beweging en haar gedachtegoed  zijn bovendien niet alleen in Nederland ontstaan. Een causaal essentiële invloed van Wilders op Breivik is zo gezien dus weinig plausibel.


030811 Column: Waarom blijft succes na crisis uit ? 03-08-2011
Fundamentele veranderingen generen bedreigingen, maar ook kansen. Om de bedreigingen te minimaliseren en van de nieuwe kansen gebruik te kunnen maken, moeten de zaken vanuit een nieuwe conceptie worden aangepakt. De essentie van die nieuwe aanpak is een aansprekend perspectief op basis van een SWOT - analyse van Nederland in de context van een globaliserende wereld en een Verenigd Europa in de 21ste eeuw.


140611 List en bedrog oorzaak Grieksdrama 14-06-2011
Griekenland heeft vele jaren meer dan 110 procent van het BNP geleend en heeft daardoor een schuldenlast opgebouwd die onmogelijk kan worden afbetaald. Als iemand de bank €1.000 schuldig is, heeft hij een probleem. Is hij de bank €10 miljard schuldig is, dan heeft de bank een probleem. En de bank is, in dit geval, Europa.080611 Riens Meijer: Kapitale politieke fouten 08-06-2011

Zonder kennis van wind of stromingen, zonder het nodige gevoel voor richting, blijven we in Nederland niet lang meer drijven, ongeacht hoe hard en goed we hozen.

310511 Column: Bureaucratie maakt vertrouwen in ambtenaren en politici kapot 31-05-2011
Helaas wordt de Nederlandse samenleving, door de dominantie van bureaucraten, steeds meer beschouwd als iets dat je vanaf een tekentafel naar eigen (ideologische) inzichten tot in de kleinste details kunt ontwerpen. De centralisatie van bevoegdheden bij de overheidsbureaucratie leidt voor de burger aldus tot een afnemende vrijheid en grotere afhankelijkheid van ambtelijke regels die onhoudbare vormen en aantallen hebben aangenomen. Alle grote politieke partijen vinden dat daar iets aan gedaan moet worden maar in de praktijk blijkt dat slechts ritueel dansen te zijn. Er wordt niet of nauwelijks in eigen vlees gesneden. De politiek laat duidelijk blijken zich niets aan te trekken dat de bureaucratie voor Nederlanders volksvijand één is geworden.


260511 Column 'Nederland kiest een kamer' 26-05-2011

De 12 provincies van Nederland hebben in totaal 566 leden van provinciale staten. Deze zijn niet gelijk verdeeld over de provincies. Provincies met meer inwoners hebben meer statenleden. Zuid-Holland heeft 55 statenleden. Ze zijn in maart gekozen en geinstalleerd.
250511 Riens Meijer in het Financieel Dagblad 25-05-2011
Riens Meijer, vaste columnist van Radio Politiek, staat vandaag in het Financieel Dagblad met een artikel genaamd 'Shell, handen af van Karoo'.
240511 Open Brief: "Nederlanders, a.u.b. wakker worden" 24-05-2011

De huidige Nederlandse samenleving heeft alle kenmerken van toenemende preferentie voor vrije tijd boven arbeidstijd, meer nadruk op het verdelen van de welvaart dan op het creëren daarvan, een sluipende achteruitgang van de onderwijsprestaties etc. Van de Nederlandse doelstelling om in 2010 in de top 5 van de World Economic Forum te komen is helemaal niets terecht gekomen. Ik acht dit gebrek aan visie, verandering, daadkracht en pragmatisme onverantwoordelijk jegens jonge generaties en de toekomst van Nederland.  Maar zolang we als Nederlanders dit stilzwijgend accepteren en de politiek in beslag wordt genomen door de waan van de dag, zal er niets wezenlijks veranderen. Zo mag het in Nederland niet doorgaan.  
180511 Column: Teugelloos kapitalisme is eigen grootste vijand 18-05-2011

Tot kort geleden voltrok het openbare leven in democratische samenlevingen zich in de schaduw van het debat tussen verdedigers van het “kapitalisme” en de criticasters van één of andere vorm van socialisme. In de loop van de jaren verloor die discussie veel van zijn betekenis, maar het onderscheid tussen “links en rechts” behield als kapstok restantwaarde om kritische beschouwingen over eigentijdse kwesties aan op te hangen. De crisis van 2008 gaf het bewijs dat teugelloos kapitalisme zijn eigen grootste vijand is. Het is de hoogste tijd de rol van de overheid te heroverwogen en te ontdoen van ideologische historische sentimenten.

Een liberaal is een tegenstander van bemoeienis met andermans zaken, heeft tolerantie voor afwijkende opvattingen en onconventioneel gedrag. Liberalen zijn voorstanders het individu de maximale ruimte te bieden om zijn eigen leven te leiden en zich te ontplooien.
Sociaaldemocraten zijn enigszins hybride. Ze hebben met de liberalen een toewijding aan culturele en religieuze tolerantie gemeen, maar wat overheidsbeleid betreft geloven sociaaldemocraten in de mogelijkheden en de voordelen van collectieve acties ten bate van collectieve welzijn. Net als de meeste liberalen zijn de sociaaldemocraten voorstander van een progressief belastingsysteem ter bekostiging van publieke diensten en ander sociale verworvenheden die voor het individu niet te betalen zijn. Maar waar veel liberalen een dergelijke belasting dan wel algemene voorziening als een “noodzakelijk kwaad “ zien, gaat het sociaaldemocratische beleid van meet af aan uit van een grote rol van de staat en de publieke sector.
 
Om de instorting van het bankwezen tegen te gaan, hebben overheden en de centrale banken opmerkelijke beleidswijzigingen moeten toepassen. Ze hebben vrijelijk en zonder enige bedenking met overheidsgeld gestrooid om de economische stabiliteit te herstellen en om technisch failliete bedrijven overeind te houden. Een groot aantal aanhangers van de vrije markttheorie hebben het boetekleed aangetrokken en hun trouw aan de nalatenschap van de econoom Keynes hernieuwd. Dit is op zich zelf een goede zaak maar zeker geen intellectuele revolutie omdat tot dusver niemand de positie van de staat “heroverweegt”.  Het is opmerkelijk dat de sociaaldemocraten het in de verkiezingen sinds het begin van de financiële crisis in Europa vrijwel zonder uitzondering slecht hebben gedaan. Ze bleken niet in staat een aansprekend antwoord op de ineenstorting van markten te formuleren. Het is tegenwoordig niet langer voldoende de tekortkomingen van het “systeem” te benoemen en dan vervolgens af te wachten. We leven in een economisch, fysiek en politiek onzekere tijd. Onzekerheid kweekt angst, en angst – voor verandering, voor aftakeling, voor vreemdelingen en voor een onbekende wereld - ondermijnt het vertrouwen en de wederzijdse afhankelijkheid waar beschaafde samenlevingen op zijn gebaseerd. We hebben kunnen zien dat het schrikbeeld van het terrorisme in staat is stabiele democratieën in totale verwarring te brengen. Mannen en vrouwen zullen in toenemende mate op de staat aangewezen raken. Ze zullen van hun politieke leiders en volksvertegenwoordigers bescherming verlangen. In open samenlevingen zal de roep toenemen om de instroom van vreemdelingen te beperken en vrijheid “op te offeren“ voor veiligheid. De keuze zal er niet langer een zijn tussen de staat en de markt, maar tussen twee soorten staten.  Kortom, het kabinet Rutte is verplicht de rol van de overheid opnieuw te definiëren als onderdeel van een aansprekende visie over de toekomst van Nederland.

Riens Meijer, Veranderingseconoom

Columns op stichtingburger.nl worden onder eigen titel geschreven en hoeven niet overeen te komen met de visie van Stichting Burger.
090511 Column: Politiek België slachtoffer van haar historie 10-05-2011
Het bestaan van België is meer dan een historisch toeval. Het land zag in 1831 het licht met de steun van de  grote mogendheden van die tijd, die geen van allen wilden dat het bij de anderen terechtkwam. Toen het rijk van Karel de Grote in de negende eeuw uiteenviel, werd het strategisch gelegen “Middenrijk”  een begeerd doel voor gebiedsuitbreiding. België kan waarschijnlijk op meer veldslagen, betwiste plaatsen en herinneringen aan oude en moderne oorlogen bogen dan enig ander land. De staat die in 1831 tijdens de Conferentie van London aan de Nederlandse heerschappij werd ontrokken, kreeg een kersverse koning uit Duitsland, een grondwet die gemodelleerd was naar de Franse uit 1791 en een nieuwe naam. De loyaliteit aan de stad of gemeenschap vormt de kern wat het land  anders maakt. Tot op heden is België het enige land in Europa waar de identificatie met de directe omgeving het in de volksgeest wint van de verbondenheid met de regio of natie. Het allesoverheersende systeem van begunstiging, van de kleinste gemeenteraad tot aan de hoogste overheid, heeft de politieke partijen grotendeels gereduceerd tot vehikels voor het uitdelen van persoonlijke gunsten. In een klein land waar iedereen wel iemand kent die in de positie verkeert om iets voor hem te doen, heeft het concept van autonome, afstandelijke, neutrale staat nauwelijks betekenis. Daarnaast loopt dwars door de maatschappelijke opbouw en politieke verdeeldheid van de Belgische samenleving heen de diepe kloof van de taal. Deze verschillen zijn een constante geworden en komen vrij nauw overeen met de scheidslijn tussen de gemeenschappen die van oudsher onder Frans of Nederlands bewind vielen. Hoewel ze de taal gemeen hadden waren de Vlamingen en Hollanders op religieus gebied verdeeld. De Vlaamse katholieken wantrouwden de protestante ambities van de Nederlandse monarchie, wat bijdroeg tot hun aanvankelijke enthousiasme voor een onafhankelijke Belgische staat.


100511 Zomerstage 2011 10-05-2011

Voor diverse interessante opdrachten zoeken wij nog enkele stagiairs om de komende zomer stage te lopen. Zo hebben we voor de volgende opleidingen stageplekken ter beschikking: Bestuurskunde, Politicologie, Vormgeving, Webdesign, Marketing en Communicatiewetenschappen. Ben je geïnteresseerd neem dan hier een kijkje.

Mocht jouw specifieke studierichting er niet bij zitten, geen zorgen, we konden (nog) niet elk profiel plaatsen. 
180411 Column: Waarom bestaat er in de Verenigde Staten geen socialisme ? 28-04-2011
Er zijn vele antwoorden op die vraag. Sommigen gaan in de richting van de afmeting van het land: collectieve doelstellingen zijn op zo`n groot grondgebied lastig te organiseren en vol te houden.
Daarnaast spelen culturele factoren een rol. Zo is het wantrouwen ten opzichte van een centrale overheid in de Verenigde Staten (V.S) berucht. Waar bewoners van sommige ander grote en diversie territoriale eenheden, zoals China en Brazilië, afhankelijk zijn van de macht en het handelen van een verre overheid, is de V.S onmiskenbaar het product van de heersende opvattingen in achttiende-eeuws  Engeland en Schotland: de macht van een centrale overheid moet aan alle kanten worden ingekapseld. De aanname in de Amerikaanse Bill of Rights, waarin is vastgelegd dat alle rechten die niet expliciet aan de centrale overheid zijn toegekend automatisch het recht van de afzonderlijke staten zijn, hebben de kolonisten en immigranten zich in de loop der eeuwen als gedragsregel volledig eigen gemaakt. Het wantrouwen ten opzichte van de overheid wordt periodiek door anti belastingbewegingen aangewakkerd. Het versterkt een sentiment van wantrouwen ten opzichte van belastingen tot een patriottisch dogma. In de V.S worden belastingen in het algemeen als verlies van inkomsten zonder compensatie beschouwd. De gedachte dat ze (mede) bijdragen aan het verwezenlijken van openbare voorzieningen die een mens alleen nooit kan betalen, vindt nauwelijks ingang.


260411 Column: Het Oranjelegioen - Lintjesregen 2011 28-04-2011


Als de houdbaarheidsdata van de pakken melk de 30 April nadert, kunnen velen een glimlach niet onderdrukken en weten maar weinigen wat hen de dag ervoor op 29 april te wachten staat: een lintje.
Op de dag voor de Oranje Koninginnedag worden in alle gemeenten de “lintjes” uitgereikt, meestal door de burgemeester hoogstpersoonlijk. Met de informele term "lintje" wordt in Nederland meestal een Nederlandse ridderorde aangeduid. En ik heb het even opgezocht: “de naam is te danken aan de gewoonte om op de revers of op een japon een klein stukje lint of een rozet in de kleuren van de verkregen onderscheiding te dragen.”
Los van incidentele onderscheidingsuitreikingen worden die dag de desbetreffende familieleden en derden opgetrommeld om hun familielid of direct betrokkenen een orde opgespeld te zien krijgen variërend van –gewoon- Lid tot Ridder Grootkruis.
020511 Column: Oorlog 28-04-2011
Op 28 juni 1914 schoot de negentienjarige Bosnische Gavrilo Princip aartshertog Franz Ferdinand, erfgenaam van de Habsburgse tronen van Oostenrijk en Hongarije, dood. De oorlog waarvoor hij het startschot gaf, beperkte zich niet tot de Balkan. Hij veroorzaakte grote en gruwelijke littekens in Noord – Europa en het Nabije Oosten met totaal 10 miljoen doden. Hij bracht nieuwe en verschrikkelijke methoden van vernietiging voort: cavalerieaanvallen met gewapende en gepantserde voertuigen, dodelijke wolken gifgas, onzichtbare vloten van onderzeeërs. Hij liet bommen uit de lucht regenen en bezaaide de bodem van de Atlantische Oceaan met gezonken schepen. Hij duurde langer dan welke grote oorlog in Europa bij mensenheugenis. Hij bracht behalve de Habsburgers ook nog drie andere imperiale dynastieën ten val: de Romanovs, de Hohenzollerns en de Ottomanen. De Eerste Wereldoorlog veranderde feitelijk alles.


180411 Column: Vakbonden zijn niet meer van deze tijd 18-04-2011
Laat ik gelijk maar met de deur in huis vallen. De meeste Nederlandse vakbonden zijn niet meer van deze tijd. Door hun opstelling gaan ze het echte gesprek over de vraagstukken van tegenwoordig uit de weg. Het echte gesprek gaat om zaken die diep geworteld liggen in hoe we de afgelopen dertig jaar onze verzorgings- en veiligheidsstaat hebben ingericht. Zoals: waar ligt de acceptabele en betaalbare balans tussen verzorgen en eigen verantwoordelijkheid? En tot welke prijs zijn we bereid veiligheidsrisico’s te reduceren? Het vormgeven aan deze vraagstukken begint bij het uitwerken en doorvoeren van de grote bezuinigingsopgaven van dit Kabinet. Deze opgave is ontegenzeggelijk. De overheid kan vanwege de economische crisis en het daaruit voortvloeiende begrotingstekort niet anders dan de komende jaren een aanzienlijke kostenreductie doorvoeren. Desondanks is te zien dat de meeste vakbonden pal staan voor huidige budgetten, zonder mee te denken over serieuze besparingsalternatieven. Een dergelijke opstelling is zoals gezegd niet meer van deze tijd, zelfs onverantwoordelijk.


120411 Column: Singapore benchmark voor beleid kabinet Rutte 12-04-2011
Singapore ontstond in 1819 als een Britse handelskolonie en bleef 140 jaar lang onder koloniale heerschappij tot de afhankelijkheid in 1960. Sindsdien zijn de groei en het economische succes van Singapore, ondanks het minder dan 700 vierkante kilometers omvat, opzienbarend geweest.


300311 Column: Nederlanders moeten de Chinezen van het Westen (weer) worden 30-03-2011
De toenemende invloed van China in Afrika is een belangrijke geopolitieke verandering in de 21ste eeuw. Afrika is na de VS de grootste handelspartner van China. Circa één miljoen Chinezen zijn inmiddels in Afrika werkzaam. De Chinezen vestigen zich op het platteland en verdienen niet of nauwelijks meer dan de gemiddelde Afrikaan. Deze Chinese “kolonisatie “ komt bij de Afrikanen beter over dan de westerse “hulp“ troepen, die in dure hotels in grote steden of in ommuurde villa`s in dure buitenwijken verblijven en in opvallende auto`s rondrijden.


170311 Column: Angst als actief politiek ingrediënt is terug 17-03-2011
Sinds de aanslag van zelfmoordterroristen in de Verenigde Staten is terrorisme verheven tot een ideologische abstractie en als wereldwijde vijand gekwalificeerd. Als we “terrorisme” op een voetstuk plaatsen als de grootste bedreiging van de westerse beschaving, de democratie of “onze manier van leven”, en er een oorlog van onbepaalde duur van maken, lopen we het risico dat belangrijke nieuwe kansen (tengevolge van de overgang van het industriële tijdperk naar het kennis en innovatietijdperk) onze neus voorbij gaan.  Om terroristen te kunnen verslaan moet de aantrekkingskracht van hun extremistische ideologie worden geneutraliseerd. Het is dus niet alleen een militaire maar juist ook een intellectuele strijd.


070311 Column: Belgische, Griekse en Nederlandse toestanden 07-03-2011
Tijdens de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten c.q. de Eerste Kamer waarschuwde Rutte voor “Belgische toestanden”, dat wil zeggen het risico van een zeer langdurig demissionaire regering voor het geval VVD, CDA en PVV niet in staat zouden blijken een meerderheid van zetels in de Eerste Kamer in de wacht te slepen. Inmiddels staat vrijwel vast dat de drie genoemde partijen één zetel tekort zullen komen voor een meerderheid. Rutte doet nu ineens alsof het gebrek aan een structurele meerderheid wel kan worden opgelost door incidentele steun, net zoals dat thans gaat in de Tweede Kamer als het om zaken die vallen buiten het gedoogakkoord met de PVV. Of het kabinet nog een toekomst heeft als het gaat om de hoekstenen van het kabinetsbeleid, zal niettemin met name afhangen van de SGP, met één zetel vertegenwoordigd is in de Eerste Kamer. Die partij heeft immers als enige geen grote bezwaren tegen het kabinetsbeleid afgezien van levensbeschouwelijke kwesties. Op dat punt zal de SGP allicht concessies verlangen. Al eerder heeft de SGP een sleutelrol gespeeld in de Nederlandse politiek. Op 11 november 1925 werd het eerste kabinet-Colijn namelijk ten val gebracht na de aanname van een motie van de SGP-er Kersten, waardoor het budget voor het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan werd geschrapt. Dit was onverteerbaar was voor de vier katholieke ministers in het kabinet. Gereformeerd geloof is iets dat de SGP graag uitdraagt in de politiek.


020311 Vacature Gedoog Gedeputeerde M/V 02-03-2011

Gezocht: geschikte kandidaten in alle provincies voor de functie van Gedoog Gedeputeerde.

Na de verkiezingen van de Provinciale Staten op 2 maart 2011 gaan collegeonderhandelingen van start. Met het oog op mogelijke gedoogconstructies, in het verlengde van het gevormde kabinet Rutte-Verhagen I (2010), wordt er gezocht naar geschikte kandidaten voor de functie van Gedoog Gedeputeerde M/V.
010311 Debat 'Nederland in alle Staten' 01-03-2011
Wetenschappers, politici en journalisten gaan met elkaar in debat over de verkiezingen van Provinciale Staten en daaraan gekoppeld die van de Eerste Kamer. Meerderheid of geen meerderheid in de Eerste Kamer, dat is de vraag die iedereen bezighoudt.


010311 Persbericht: Uitbreiding Raad van Advies Stichting Burger 01-03-2011

Met het aantreden van het "Kabinet-Rutte Verhagen I" moesten wij onder dankzegging afscheid nemen van de leden van onze Raad van Advies dhr. Hillen en dhr. Rosenthal gezien hun benoeming als Minister van respectievelijk het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na consultatie van enkele kandidaten en het resterende lid van de Raad van Advies doet het ons genoegen u te mogen aankondigen dat we als de twee nieuwe leden hebben benoemd:

Dhr. Frits Huffnagel en dhr. Jan Schinkelshoek.
280211 Column: Riens Meijer 28-02-2011
De combinatie wetenschap, technologie en innovatie geeft Nederland toekomst
 
 
De huidige Nederlandse samenleving heeft de kenmerken van een “ volgroeide en verzadigde “ samenleving. Nooit eerder in de geschiedenis gold voor Nederland namelijk de volgende combinatie van factoren:
- een zeer vermogend land met een hoge levenstandaard;
- het dichtstbevolkt onder de ontwikkelde landen;
- een vergrijzende en op termijn dalende bevolking;
- een bevolking met een sterke voorkeur voor vrije tijd;
- een bevolking met afkeer van bepaalde vormen van arbeid;
- een maatschappij gekenmerkt door het mijden van risico`s, hang naar zekerheid en een geringe bereidheid tot veranderen;
- een economie, waarin driekwart van de productie in de dienstensector tot stand komt.


170211 Column: De macht van Brood & Spelen 17-02-2011

De macht van brood en spelen stond woensdagmiddag 16 februari 2011 centraal bij de uitreiking van de Stichting Machiavelliprijs en –lezing in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Bert van Marwijk – die in 2010 het voetbalteam van Oranje naar de finale van het WK loodste – mocht de prijs gister in ontvangst nemen.

Maar niet voordat Hans Hillen, minister van Defensie, een korte lezing gaf.
250111 Unity FM! Leuke radiozender. 25-01-2011

Op www.unityfm.nl kunt u elke dag genieten van lekkere muziek, en interessante programma's, zoals het programma Unity Up2date met Rudo Slappendal met  updates van het regionieuws en achtergronden van het nieuws uit de regio.

Luister nu via unityfm.nl.
291210 De PVV op 25 zetels 07-01-2011
Hoe ongerijmd is populistisch politiek leiderschap?
Begin december stond de PVV al weer op 25 zetels. Afwijzing van de door Brinkman bepleitte partijdemocratie en onthulling van criminele verledens van  PVV-volksvertegenwoordigers hebben per saldo geen kiezers gekost. Wilders  lijkt  door zijn krachtige optreden het geloof in zijn leiderschap eerder te hebben versterkt.


040111 Stage: Damla Toga 04-01-2011

Media vormgeven en visualiseren:

Damla Toga (1990) woont in Rotterdam en is bezig met het afronden van haar studie mediavormgeving -visualiseren aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Na het behalen van haar diploma, is Damla van plan om door te gaan studeren bij de Willem de Koning Kunst Academie.
010111 Peilplatform Felix de kat 01-01-2011

Aan goede voornemens geen gebrek. Ook in 2011 Peilen wij via Felix de Kat onafhankelijk uw politieke meningen. Stichting Burger heeft als hoofddoelstelling om burgers te informeren en te interesseren, maar wil ook weten wat er leeft. Niets meer, niets minder. Registreren?

"Grass Roots"- spelen ook hier een grote rol want net als Stichting Burger is Felixdekat.NL een initiatief van onderop, van burgers en vóór burgers. Bij Felix vindt u de ‘grass roots’ die velen zoeken. Bij Felix bent u op de juiste plek voor peilingen gebaseerd op de inbreng vanuit een breed publiek. Ook verricht Felix onderzoek met gedegen en gerichte feedback. Handig bij verkiezingen, actualiteiten of andere ontwikkelingen.
260810 Volg Radio Politiek @Twitter 31-12-2010

Voor het laatste nieuws en de meeste spraakmakende sprekers kon je al bij ons terecht. Een directe bijdrage aan onze uitzendingenlever je via onze Radio Politiek Twitter. Via www.twitter.com/radiopolitiek ontvang je als eerste onze stelling en reageer je op het laaste nieyws over onze sprekers en de actualiteit!
Nieuwjaarswens St. Burger! 31-12-2010

Namens Vrijwilligers, Bestuur en Stagiaires wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwaar toe.

En dankzij Lisette Jan kunnen we dat doen met behulp van een schitterende Nieuwjaarswenskaart!
311210 Hoe ga jij het jaar uit? #Radiopolitiek 29-12-2010
Hoe ga jij het jaar uitluiden? Mogelijk met een goed voornemen? Laat het ons weten en wellicht ben je tijdens onze laatste uitzending live te gast bij Radio Politiek.


231210 Kerstwens 2010 - 2011 27-12-2010
Stichting Burger wenst u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toe. Graag zien wij u terug bij een van onze vele activiteiten die wij in 2011 hopen te organiseren.


021210 Column: St. Nicolaas & Andere Goed Heilig Mannen 05-12-2010
Nu, vlak voordat onze kindervriend op 5 december cadeaus uitdeelt en de dag erna op zijn sterfdag verjaart, kan het interessant zijn om stil te staan bij het nog niet gegijzelde  feest van St. Nicolaas en enkele koppelingen te leggen met ons leven anno nu.


121110 Kom in actie tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur! 20-11-2010
Het nieuwe kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, is enkele weken geleden geïnstalleerd. Zoals u wellicht weet, is in het regeerakkoord is een bezuiniging van 200 miljoen euro opgenomen op Kunst & Cultuur. Het accent ligt hierbij op de podiumkunsten, omdat het kabinet erfgoed en bibliotheken wil ontzien. De bezuiniging van in totaal 200 miljoen euro is verhoudingsgewijs zeer omvangrijk, namelijk 55% van het huidige podiumkunstenbudget en 32% van de totale Rijksbegroting voor Kunst & Cultuur. Bovendien wordt daarnaast nog eens 100 miljoen extra inkomsten ingeboekt door een verhoging van het BTW tarief op tickets aan de kassa van 6,5% naar 19%. Dit betekent een prijsverhoging per 2011 van 13% voor de bezoekers en een vermindering van de kaartverkoop.


181110 Rutte wil contact tussen ambtenaren en politiek 18-11-2010
Premier Mark Rutte is er voor dat ambtenaren inhoudelijke contacten hebben met Tweede Kamerleden, als het Kamerlid tenminste het initiatief heeft genomen.


181110 Amsterdamse agenten op Twitter 18-11-2010

Negen wijkagenten van de politie in Amsterdam zijn voortaan te volgen op Twitter. Dit heeft het korps donderdag bekendgemaakt. De agenten houden hun volgers op de hoogte van hun dagelijkse werk en roepen ook hun hulp in bij zaken die spelen in hun wijk.
04112010 Wanneer opent Defensie haar eigen Giro 555? Oproep tot geld inzamelen! 04-11-2010

Defensie verkeert al jaren in een deplorabele financiële staat, bezuiniging op bezuiniging is het deel van onze mannen en vrouwen in uniform. Terwijl onze helden in uniform voor onze veiligheid jarenlang hun leven waagden in Afghanistan is er een dermate tekort aan financiële middelen ontstaan dat zoiets basaals als het opleiden van militairen een probleem is. Maar ook is er al langere tijd een tekort aan munitie en reservedelen, deze week kwam mede daardoor de deplorabele situatie rond onze F-16's in het nieuws. Onze jachtvliegtuigen kunnen niet gerepareerd worden, toestellen worden gekannibaliseerd om anderen in de lucht te houden. Derde wereldtoestanden in Nederland!
011110 Stand van de Wetenschap over politicologie 01-11-2010
Op 1 november a.s. tussen 20.00 en 22.00u. organiseert de UvA een Nieuwe bijeenkomst van de Stand van de Wetenschap. De sprekers zijn ditmaal Marieke de Goede (1971), hoogleraar Politicologie, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). En Kees van der Pijl (1947), hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Sussex in Engeland.


231010 The Times They Are a-Changin 23-10-2010
De titel van dit artikel verwijst naar het gelijknamige album van Bob Dylan uit 1964, dat album reflecteert de politiek beladen jaren 60 van de vorige eeuw. Ook wij leven in een politiek beladen tijd, ons land en de wereld als geheel veranderen. Soms lijkt het wel alsof die veranderingen steeds sneller gaan. Maar niet elke verandering is een verbetering. Dat geldt zeker voor het Westen, op tal van terreinen. Door weinig doordachte politieke keuzes uit het verleden, alsmede de Haagse neiging om rekeningen vooruit te schuiven en onwelgevallige feiten te ontkennen, staan er op tal van terreinen nog maar enkele momenten tussen ons en een aanstormende hogesnelheidstrein.


071010 Spraakmakende Gasten bij Radio Politiek 15-10-2010

De laatste tijd zijn er een flink aantal kamerleden in opspraak geraakt. Het bekendste voorbeeld, en de persoon die nog steeds spraakmakend is, is Geert Wilders. Maar recentelijk heeft ook de CDA te maken gekregen met een aantal dissidenten.
091010 Column: Kabinet Rutte-Verhagen: sponsored by Job Cohen 09-10-2010
Het kabinet Rutte-Verhagen staat aankomende week op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Dat is niet alleen een politiek wonder, maar ook het resultaat van het doorzettingsvermogen van Maxime Verhagen, Geert Wilders en Mark Rutte. De heren stralen iets uit van de drie musketiers, ze hebben elkaar gevonden. Niet alleen politiek, maar het lijkt er ook op dat ze elkaar op het persoonlijke vlak hebben gevonden. Wat in de politiek van groot belang is omdat politiek door mensen wordt gemaakt. Tot het laatst toe was het mijn verwachting dat er een middenkabinet van CDA, VVD en PvdA zou komen. Die verwachting is duidelijk niet uitgekomen. De drie heren hebben hun avontuur langs klippen en randen van diepe afgronden gestuurd, met politiek vakmanschap. Dat verdient respect.


051010 Het Zwijgen van Wilders 07-10-2010
Ephimenco, vaste columnist van de Trouw, geeft in zijn dagelijkse column zijn eigen, ongezouten mening over het Zwijgrecht waarop Wilders zich beroept.


300910 Het CDA-Congress: d'r op of d'r onder! 02-10-2010
CDA-leden kunnen zaterdag op het partijcongres in discussie met (mede-)onderhandelaars van het concept-regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV. In de ochtend zijn beschikbaar Tweede Kamerleden Ank Bijleveld en Jan Kees de Jager, die tevens demissionaire bewindspersonen zijn. In de middag is ruimte voor discussie met CDA-fractieleider Maxime Verhagen, nadat hij met waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker een toelichting heeft gegeven.


280910 Het gelijk van Mat Herben 01-10-2010
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek van PVV-lid Martin Bosma, De schijn-élite van de valse munters, heeft Mat Herben een column geschreven over de opvattingen die Bosma heeft geuit in verschillende interviews.300910 Hans Wiegel vs. de Tegenbegroting 01-10-2010
De met enige bombarie aangekondigde tegenbegroting van de linkse partijen is er niet gekomen. Het linkse front is in een zelf gegraven greppeltje gevallen. Wat een verschil met de eerste tegenbegroting in onze parlementaire geschiedenis: het plan-Joekes van de VVD ten tijde van het kabinet-Cals/Vondeling. Dat was actie, dat was vuurwerk.


061010 Trots op Nederland doet niet mee aan lokale verkiezingen in Bodegraven/Reeuwijk 01-10-2010
Trots op Nederland heeft samen besloten niet mee te doen met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Bodegraven en Reeuwijk op 24 november 2010.260910 CDA op een historisch kruispunt 30-09-2010
De ontwikkelingen binnen het CDA houden veel mensen bezig, ook bij Radio Politiek volgen we de ontwikkelingen rond het CDA op de voet. Het CDA wordt momenteel door tal van krachten uit elkaar getrokken en ondervindt dat de gevaarlijkste plek in het politieke spectrum het ooit zo veilige politieke midden is. De reuring in het CDA toont een tendens van betekenis aan die mogelijk tekenend is voor de toekomst van de Nederlandse politiek.


250910 Ook de Koningin op Twitter! 29-09-2010

Sinds 25 september zit ook het Koninklijk Huis op Twitter. Het is niet zo dat koningin Beatrix zelf de berichten van maximaal 140 tekens tikt, de Rijksvoorlichtingsdienst voert de redactie. Dat maakte veel twitteraars niet veel uit: binnen enkele uren had de feed al duizenden volgers.

 
230810 Frans Timmermans bekleedt 3e Vrede van Utrecht-leerstoel 23-09-2010
Politicus Frans Timmermans is de derde gasthoogleraar die de Vrede van Utrecht leerstoel zal gaan bekleden. Tijdens zijn hoogleraarschap zal hij zich bezig houden met de relatie tussen Europees Burgerschap en de rol van Europese Universiteiten.


090910 Column: Beatrix mag op herhaling?! 22-09-2010
“Leden van de Staten-Generaal, de huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering”.   Het lijkt mij voorstelbaar dat Koningin Beatrix haar Troonrede op Prinsjesdag 2010, alweer over twee weken, op een dergelijke wijze opent. De formatie (of moeten we niet eigenlijk nog steeds spreken van informatie?) is de afgelopen weken tot stilstand gekomen door de strijd binnen het CDA tussen idealisme en pragmatisme.


200910 Prinsjesnacht VI 22-09-2010
Maandag 20 september 2010 verzorgde Stichting Burger in samenwerking met Stichting Politiek Café voor de zesde maal Prinsjesnacht op deze “derde maandagavond van september.”
 
Sprekers tijdens het evenement waren Frits Huffnagel en Jos Heymans. Klik hier voor een foto impressie in zwart wit of kleur


200910 Prinsjesnacht VI 22-09-2010
Maandag 20 september 2010 verzorgde Stichting Burger in samenwerking met Stichting Politiek Café voor de zesde maal Prinsjesnacht op deze “derde maandagavond van september.”
 
Sprekers tijdens het evenement waren Frits Huffnagel en Jos Heymans. Klik hier voor een foto impressie in zwart wit of kleur


De Miljoenennota, wat is dat eigenlijk? 21-09-2010

Een van de onderdelen van prinsjesdag is het presenteren van de miljoenennota door de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer. Maar wat houdt de miljoenennota eigenlijk in? Voor meer informatie over de miljoenennota, klik hier
Afkortingen Miljoenennota 21-09-2010
Altijd al willen weten waar de afkortingen "SA", "SONA" en "ZAT" voor staan? Klik dan hier voor de Lijst van gebruikte afkortingen in de "MN" dan praat je makkelijk een mondje mee.


Prinsjesnacht 2010 21-09-2010
Maandag, 20 september vanaf 20.15 nodigen wij u uit voor Prinsjesnacht in de Haagsche Kluis, Plein 20 in Den Haag. Een wat andere avond met onder andere een Troonrede in een wat andere toonzetting, de uitreiking van de Burgerprijs en een inleiding van Frits Huffnagel. Deze avond is georganiseerd door Politiek Café in samenwerking met Stichting Burger. Er zijn zoveel actualiteitenprogramma's op de televisie elke avond, een avondje kroeg in het Politiek Cafe zal een welkome afwisseling voor u zijn.


Koffer van de Jager op Prinsjesnacht? 20-09-2010
Je weet maar nooit, wellicht presenteren we (een kopie van) de koffer van de Jager op Prinsjesnacht. Zou in elk geval een koffer zijn  vol interessante materie, en als er gelekt wordt nog meer. Gewoontegetrouw gaan we die derde maandagavond in september in op een hoofdthema met een keur aan sprekers. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus naar dit debat in de Haagsche Kluis en wellicht tot Prinsjesnacht 2011!


Achtergrond Prinsjesnacht 17-09-2010

Prinsjesnacht is eigenlijk van oudsher een samenkomst van de oud sprekers van onze initiatieven samen met bezoekers en luisteraars en wordt dit jaar voor de 6e maal gehouden.
Achtergrond Prinsjesnacht 17-09-2010

Prinsjesnacht is eigenlijk van oudsher een samenkomst van de oud sprekers van onze initiatieven samen met bezoekers en luisteraars en wordt dit jaar voor de 6e maal gehouden. Op Prinsjesnacht, de derde (in het schrikkeljaar de 2e) maandagavond in september viert Stichting Burger haar verjaardag en 
Kabinet Snijdt in ambtenarenapparaat 17-09-2010
Het ambtenarenapparaat moet de komende jaren nog eens 1,5 procent bezuinigen op personeel en materieel.


Wat doe jij met P-dag? 16-09-2010
Tijdens Prinsjesdag zullen ingrijpende maatregelen voor ambtenaren worden afgekondigd. Volg jij het nieuws dinsdag op de voet? Thuis of op je werk? Of geloof je het allemaal wel? Vul de Republic enquete in en lees de resulaten op Prinsjesdag?140910 Marianne Thieme voorzitter af 14-09-2010

Marianne Thieme treedt af als voorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider.

Donderdag 16 september spreekt Thieme bij Radio Politiek.
140910 Marianne Thieme voorzitter af 14-09-2010

Marianne Thieme treedt af als voorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider.

Donderdag 16 september spreekt Thieme bij Radio Politiek.
140910 Referendum Turkije: the good, the bad and the ugly 14-09-2010

The good

Turkije krijgt een aangepaste grondwet. Met 58% van de stemmen werden de 26 wijzigingen op de bestaande Turkse grondwet tijdens het referendum van afgelopen zondag aangenomen. Een grondwet die dertig jaar geleden door militaire coupplegers werd opgesteld. Op bijvoorbeeld het terrein van gender gelijkheid werd met de wijzigingen vorderingen gemaakt. That’s good.
250810 Medewerkers Den Haag FM leggen het werk neer! 30-08-2010

De medewerkers van de Den Haag FM, de lokale omroep van Den Haag waar vandaan Radio Politiek, onderdeel van Stichting Burger nu voor het 5e jaar haar programma's uitzendt, hebben woensdag enige tijd spontaan hun werk neergelegd.
180810 In het belang van het land: laat Maxime Verhagen zijn werk in rust doen 18-08-2010
Het CDA onderhandelt op dit moment met de VVD en de PVV over een minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. Geert Wilders is Job Cohen dankbaar. Wie kon voorzien dat Job Cohen over onvoldoende onderhandelingskwaliteiten zou beschikken? Zou Job Cohen dan toch te veel bestuurder en te weinig politicus zijn?


090810 Ivo Opstelten begint met de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie 15-08-2010
De vierde formateur sinds de verkiezingsuitslagen heeft aangekondigd vandaag te beginnen met de onderhandelingen voor een coalitieakkoord.


090810 Cohen niet consistent geweest tijdens formatie? 09-08-2010

Het formatie van het nieuwe kabinet leidde de afgelopen dagen tot veel commotie. Met name Cohen zou niet consistent geweest zijn tijdens de formatie.

Hieronder een paar reacties:

PvdA-prominent Ed van Thijn in een interview met NU.nl. "Rutte is als enige consequent geweest."
Voor de onderhandelingen over een Paars-plus-kabinet had VVD-leider Rutte bedongen dat zijn PvdA-collega blokkades tegen andere combinaties zou opheffen. "Dat was Cohen snel vergeten toen Paars-plus mislukte. Inderdaad, een minder sterk moment."

 
Ook Geert Wilders twitterde er (weer) lustig op los:

Echt ontzettend bedankt Job! Omdat jij een middenkabinet blokkeerde kan nu een rechtse politieke samenwerking ontstaan! Geweldig gedaan!

 

Echt ontzettend bedankt Job! Omdat jij een middenkabinet blokkeerde kan nu een rechtse politieke samenwerking ontstaan! Geweldig gedaan!
090810 Hans Hillen moet er maar vast 'aan wennen' 09-08-2010

PVV leider Wilders wil op 11 september spreken tijdens een betoging tegen de bouw van een moskee bij Ground Zero. Hij trekt zich dan ook niets aan van kritiek op zijn geplande toespraak in New York. 

Echter, hierover raakt hij in de clinch met CDA-prominent Hillen die dat riskant noemt. Volgens hem moet Wilders nu rekening houden met het belang van Nederland. Hillen vreest schade voor het bedrijfsleven als Wilders provocerende uitspraken doet. Hillens betoog werd onderschreven door SER-voorzitter Rinnooy Kan.

Echter, Geert twitterde er lustig op los en leek niet erg onder de indruk : ''En tegen Hans Hillen zeg ik: wen er maar vast aan''.
070810 Enquete 'Herindeling en burgerparticipatie' 07-08-2010
Stichting Burger Onderzoek (SBO) doet op dit moment onderzoek naar 'Herindeling en Burgerparticipatie’. De afgelopen jaren en ook de komende periode zijn er veel ontwikkelingen in dit beleidsveld. Graag vernemen wij uw mening en suggesties over dit onderwerp.


140910 Enquete 'Bestuurlijke Integriteit' 07-08-2010
Stichting Burger Onderzoek (SBO) doet op dit moment onderzoek naar 'Bestuurlijke Integriteit'. De afgelopen jaren hebben zich op dit terrein diverse affaires voorgedaan rondom lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers. Graag vernemen wij uw mening en suggesties over dit onderwerp. In dat kader vragen wij u deze enquête in te vullen.


030810 Museumnacht Den Haag 03-08-2010
Museumnacht Den Haag: Mix it, don’t miss it!


030810 Museumnacht Den Haag 03-08-2010
Museumnacht Den Haag: Mix it, don’t miss it!


260710 "Twitteren en Tweets: Onderzoek!" 26-07-2010

Volg jij de politiek (ook) via twitter? Graag zou ik je dan willen uitnodigen om deze enquête in te vullen.

Deze enquête gaat over politieke twitteraars. Jouw deelname is van groot belang want het geeft inzicht in hoe burgers twitter gebruiken als politieke informatiebron.

Je antwoorden worden op vertrouwelijke wijze behandeld en zullen anoniem verwerkt worden.

De enquête bestaat uit meerdere onderdelen en zal ongeveer 10 minuten duren.

De verkregen gegevens worden gebruikt voor de Master Thesis Politicologie aan de Universiteit van Leiden van Elsbeth de Vries

Politiek & Twitter Survey 2010 - aarzel niet, doe mee en verwerf eeuwige roem!
090710 Lezing Huilen in Den Haag 09-07-2010

Lezing door Mariët Herlé, auteur van het boek Huilen in Den Haag - de droevigste beelden uit Den Haag vroeger en nu.

Speeldatum: 16-09-2010 tot en met 30-09-2010. Locatie Centrale Bibliotheek, Den Haag.
Zomerstop Radio Politiek 06-07-2010

U heeft gemerkt dat Radio Politiek een zomerstop heeft en u luistert deze periode graag naar politieke wetenswaardigheden?
050710: Eindverslag informateur Tjeenk Willink 05-07-2010

Informateur Tjeenk Willink heeft op 5 juli 2010 zijn eindverslag aangeboden aan koningin Beatrix.
140610 Stoeien op Het Binnenhof 14-06-2010
Nu de kiezers hebben gesproken staat politiek Den Haag met puzzelstukken in de handen. Het is een enorme uitdaging om met de uitslag van 9 juni een stabiele regering te formeren, een regering die doorpakt op de vele problemen van dit land. Een flinke klus, om te beginnen voor Uri Rosenthal, de informateur. Maar eerst: wat hebben de kiezers eigenlijk aangegeven met deze uitslag?


080610 "Stemmenteaser The Movie by Dennis" 08-06-2010

De verkiezingskoorts waait flink door Nederland heen. Om deze nog wat extra aan te wakkeren, hierbij een link met een heuze verkiezingsteaser. Klik op de link, geniet. En vergeet vooral niet te stemmen!

Deze filmcompilatie is gemaakt door Dennis en prikkelt jouw verkiezingsdrift. Meer producties van Dennis tref je aan via Youtube op "Dennis1080P''.
070610 Column Sander Boon 08-06-2010
Sander Boon schreef voor Cafe Politiek Den Haag 070610 een column. Deze column werd aan het begin van de avond voorgedragen ter introductie van de eerste stelling.


170510 Lancering Peilplatform Felix de Kat 17-05-2010

Peilen bij Felix de Kat

"Grass Roots"- spelen ook hier een grote rol want net als Stichting Burger is Felixdekat.NL een initiatief van onderop, van burgers en vóór burgers. Bij Felix vindt u de ‘grass roots’ die velen zoeken. Bij Felix bent u op de juiste plek voor peilingen gebaseerd op de inbreng vanuit een breed publiek. Ook verricht Felix onderzoek met gedegen en gerichte feedback. Handig bij verkiezingen, actualiteiten of andere ontwikkelingen.

Felixdekat.NL -Stichting Burger lanceert vandaag de eigen peilingenwebsite Felixdekat.NL. Felix wordt dé Nederlandse website met onafhankelijke politieke peilingen waar u vanuit de pers en media op kunt bouwen. Stichting Burger heeft als hoofddoelstelling om burgers te informeren en te interesseren, maar wil ook weten wat er leeft. Niets meer, niets minder. kan vanaf vandaag want politiek onafhankelijke


100510 LCB2010: ‘De staat van de privacy’ 10-05-2010
Op maandag 10 en dinsdag 11 mei vindt voor de tiende keer het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2010 (LCB 2010) plaats in Theaters Tilburg. Er wordt vanuit verschillende visies gekeken naar de voor- en nadelen van het op grote schaal verzamelen van gegevens over burgers en klanten. Wat zijn de kansen én gevaren van deze verzameldrift?


100510 Lancering studentenkieswijzer 10-05-2010
Studentenkieswijzer.nl is een initiatief van studentenorganisaties ISO, LKvV en LSVb. In aanloop naar de verkiezingen van 9 juni hebben zij gezamenlijk de studentenkieswijzer opgezet met als doel het informeren van studenten en iedereen die geïnteresseerd is in het hoger onderwijs over standpunten van politieke partijen met betrekking tot hoger onderwijs gerelateerde zaken.


160410 Tweede Kamerverkiezingen 61 geregistreerde namen 16-04-2010
De uiterste datum waarop nog verzoeken tot registratie van nieuwe namen (‘aanduidingen’) van de Tweede Kamer konden worden gedaan, bij de Kiesraad (centraal stembureau) is inmiddels verstreken. Dit was op 15 maart. Er staan momenteel 61 namen geregistreerd in het register voor de Tweede Kamer.


130410 Cees Meeuwis wethouder Breda 13-04-2010
Cees Meeuwis (VVD) is geïnstalleerd als wethouder Werk & Ondernemen in Breda. Op zijn nieuwe post is hij verantwoordelijk voor Economische Zaken, de ondernemers in de binnenstad, Sociale Zaken, Evenementen, Deregulering en Welzijn.


070410 Stage: Irene Odinot 07-04-2010
Irene Odinot (1988) woont in Dordrecht en heeft het afgelopen jaar haar Bachelor Bestuurskunde afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar Irene nu de Master Public Administration volgt. Binnen deze master volgt Irene het programma “Beleid en Politiek”. Naast haar studie speelt zij viool en wordt er volop gesport in Dordrecht.


010410 Partij voor de Vrijheid opent meldpunt 01-04-2010
De Partij voor de Vrijheid heeft een meldpunt geopend voor klachten omtrent het verkeerscirculatieplan (VCP) dat onlangs in is gegaan in de Haagse binnenstad.
Raadslid Richard de Mos wil daarmee aantonen dat er in de stad geen draagvlak is voor het VCP
.310310 De val van het kabinet en de hypotheekrenteaftrek 31-03-2010
Het kabinet Balkenende IV stond op het punt grote beslissingen te nemen over de doorvoering van grote noodzakelijke bezuinigingen, waaronder het waarschijnlijke ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek. De regeling maakt het voor de huizenbezitter financieel aantrekkelijk een huis aan te schaffen. Het is eigenlijk een subsidie vanuit de overheid, waar op dit moment zo’n 3 miljoen huishoudens van profiteren.

Omdat de regeling voor de overheid een grote kostenpost is wordt verwacht dat de hypotheekrenteaftrek inzet zal worden van de Kamerverkiezingen in juni. Het wordt voor de politieke partijen steeds moeilijker om deze hete aardappel door te blijven schuiven. Ze zullen dus duidelijke standpunten moeten innemen.300310 Volg de lijsttrekker 30-03-2010
Twitter, Flickr, Youtube, bijna iedereen is welk bekend met sociale netwerken. Wat dat betreft is er weinig nieuws te melden. Wel nieuw is een politiek platform dat de kracht van deze sociale netwerken bundelt en de content die in deze verschillende netwerken wordt geplaatst centraliseert. Doel van dit internetplatform is het schetsen van een objectief beeld van de lijsttrekker en de bijbehorende politieke partij.


260310 Gemeentelijke herindelingen: Nuttig of nutteloos? 26-03-2010
Politieke partijen gebruiken de actualiteit van de toekomstig noodzakelijke bezuinigingen om te pleiten voor een herinrichting van het openbaar bestuur. Zo wordt er onder andere gesproken over minder ministeries, afschaffen van de waterschappen, afschaffen van provincies en minder gemeentes.


210310 Den Haag: PVV staat open voor constructieve voorstellen 21-03-2010
Wat wil de PVV-fractie exact in Den Haag bewerkstelligen? Dat was dinsdag 16 maart de belangrijkste vraag tijdens een openbare bespreking over het vormen van een Haags college.

D66GroenLinks, SP en de Haagse Stadspartij vroegen PVV-fractieleider Sietse Fritsma aan het begin van het debat om duidelijkheid te verschaffen over de hardheid van diverse programmapunten, zoals een hoofddoekjesverbod bij gemeentelijke instellingen en het verbieden van nieuwe moskeeën.200310 Breda: VVD pakt extra zetel, hertelling of foutje? 20-03-2010
De VVD was in Breda de grote winnaar van de verkiezingen. De liberalen pakten negen zetels. Volgens de berichtgeving op de website van de gemeenteraad is daar echter nog een extra zetel bijgekomen. De partij staat op de site van de gemeenteraad vermeld met tien zetels.


190310 Boele Staal informateur Den Haag 19-03-2010
Boele Staal (D66) wordt informateur bij de coalitievorming in de gemeente Den Haag.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en lid van de Sociaal Economische Raad (SER) gaat een verkenning uitvoeren met alle partijen om te onderzoeken welke coalities mogelijk zijn.180310 Kiesraad legt 61 partijnamen vast 18-03-2010
Bij de Kiesraad staan 61 namen van partijen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Donderdag 18 maart heeft het centraal stembureau voor de Kamerverkiezingen nog dertien nieuwe namen toegelaten tot de lijst.


170310 Stemdirect doet mee aan Tweede Kamerverkiezingen 2010 17-03-2010
Stemdirect is een politieke partij die meedoet met de Tweede Kamer verkiezingen in 2010. Het is geen partij met politieke standpunten, in plaats daarvan stemmen de gekozen volksvertegenwoordigers precies wat de Stemdirect leden willen!


160310 BNN mag geen politieke partij beginnen 16-03-2010
Jongerenomroep BNN mag geen politieke partij beginnen. Het Commissariaat voor de Media wijst er dinsdag voor de zekerheid op dat omroepen volgens de wet geen politieke partij mogen oprichten.

Als omroepen dat wel zouden mogen, zou de politiek uiteindelijk kunnen bepalen wat er op televisie komt en dat is niet de bedoeling. Ook zouden partijen zonder omroep dan in het nadeel zijn.150310 BNN zet jongerenpartij op 15-03-2010
Jongerenomroep BNN gaat naast het tv-programma Lijst 0 een jongerenpartij met diezelfde naam opzetten. De partij gaat deelnemen aan de verkiezingen op 9 juni, aldus een woordvoerster. In het gelijknamige tv-programma, een format van Jeroen Pauw, gaat Lijst 0 op zoek naar een geschikte lijsttrekker.


150310 Coalitiebesprekingen Breda 15-03-2010
VVD, CDA, D'66 en GroenLinks gaan samen een volgende stap zetten in de coalitiebesprekingen. Dat meldt informateur Helmi Huijbregts-Schiedon.


150310 Meer partijen willen meedoen aan verkiezingen 15-03-2010
Bij de Kiesraad staan tot nu toe 48 namen geregistreerd van partijen die mee willen of kunnen doen aan de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni. Het betreft op dit moment al een verdubbeling van het aantal partijen dat de vorige keer meedeed. Volgens de Kiesraad streden toen 24 partijen om de 150 Kamerzetels.


120310 Vijf partijen in beoogde coalitie Tilburg 12-03-2010
PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en D66 overleggen in Tilburg over het vormen van een coalitie. De vijf partijen bezetten samen 33 van de 45 zetels in de gemeenteraad.


120310 Fracties Den Haag houden vervolggesprekken over coalitievorming 12-03-2010
De fractievoorzitter van de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Jeltje van Nieuwenhoven, heeft alle partijen met twee of meer zetels in de raad behalve de PVV uitgenodigd voor gesprekken over de coalitievorming.


110310 Berlusconi komt onder proces uit 11-03-2010
De Italiaanse premier en zakenman Silvio Berlusconi hoeft de komende maanden niet voor de rechter te verschijnen. De Senaat in Rome heeft gisteren een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al in. Het controversiële wetsvoorstel werd goedgekeurd met 169 stemmen voor en 126 stemmen tegen. Er waren drie onthoudingen.


110310 Birma weert met kieswet oppositie bij verkiezingen 10-03-2010
Duizenden leden van de Birmese oppositie kunnen niet meedoen aan de verkiezingen later dit jaar, door een nieuwe kieswet die de regering op 10 maart heeft gepubliceerd.

De militaire junta van Myanmar heeft een verkiezingswet goedgekeurd die bepaalt dat iemand die ooit veroordeeld is zich niet kandidaat kan stellen. 

Birmezen die ooit zijn veroordeeld mogen dus geen lid zijn van een politieke partij.080310, 9 juni Landelijke verkiezingen, SB houdt u op de hoogte! 08-03-2010

De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden pas op woensdag 9 juni gehouden om zo nieuwe politieke groeperingen de mogelijkheid te bieden zich te kunnen registreren.

Naast registratie is het ook van belang dat partijen voldoende gelegenheid wordt geboden kandidatenlijsten op te stellen en een verkiezingsprogramma samen te stellen.

Zoals u van ons gewend bent houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws!
080310 Slaande ruzie binnen Leefbaar Breda 08-03-2010
Binnen Leefbaar Breda/de Parel van het Zuiden is slaande ruzie ontstaan.

Lijsttrekker John Stubenitsky wil niet meer verder met de nummers twee en drie van Leefbaar Breda,  zittend raadslid en fractievoorzitter Boy Boer en commissielid John Leunisse.
 


080310 Den Haag: Openbaar overleg coalitievorming live op tv 08-03-2010
Dinsdagmiddag om half twee zendt Den Haag TV een openbaar overleg over de vorming van een nieuw stadsbestuur live uit.


040310 Verkiezingsuitslagen Stichting Burger Stedendriehoek! 04-03-2010
'PvdA blijft PVV de baas in Den Haag, nieuwkomer TON scoort matig en ChristenUnie krijgt geen voet aan de grond.'


040310 Het opkomstpercentage blijft steken op 53,5% 04-03-2010
Ruim 12 miljoen kiesgerechtigden mochten woensdag stemmen voor bijna 8.900 raadszetels in 394 gemeenten. Het opkomstpercentage blijft na het tellen van ruim 93 procent van de stemmen steken op 53,5 procent. Dat is bijna 5 procent lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Toen lag dat percentage op 58,3 procent.


030310 Ook het NRC maakt fouten 03-03-2010
Op 3 maart 2010 bericht het NRC dat inwoners van 394 Nederlandse gemeenten vandaag hun stem kunnen uitbrengen. Daarbij wordt vermeld dat in de overige 37 gemeenten vorig jaar al verkiezingen zijn gehouden in verband met gemeentelijke herindelingen.

Een kleine rekensom laat zien dat het NRC hier de plank misslaat. Het door het NRC genomen uitgangspunt is juist. Het aantal Nederlandse gemeenten is van een aantal van 441 in 2009, per 1 januari 2010 teruggebracht naar een aantal van 431.

Indien er 394 Nederlandse gemeenten naar de stembus gaan, dan houd je inderdaad 37 gemeenten over. Maar als we gaan kijken naar het aantal gemeenten dat wegens gemeentelijke herindelingen in 2009 heeft gestemd, komen we lang niet op een aantal van 37 gemeenten.030310 Nachtelijke stemlokalen over het algemeen druk bezocht 03-03-2010
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn om middernacht in Groningen, Den Haag en Rotterdam drie stembureaus opengegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. De drie nachtelijke stemlokalen zijn over het algemeen druk bezocht. De sfeer is gemoedelijk geweest en door de relatief grote opkomst lijkt een belangrijk doel bereikt: de jongeren naar de stembus krijgen.

''Een overwinning voor de democratie'', aldus een opgetogen medewerker.

''Dit is zeker voor herhaling vatbaar.''

In Groningen konden mensen vanaf twaalf uur stemmen in cultureel centrum De Oosterpoort; in Den Haag in cultureel centrum Het Koorenhuis en in Rotterdam kon men in wijktheater Musica in de deelgemeente Overschie zijn of haar stem uitbrengen.020310 Partij van de Arbeid grote winnaar scholierenverkiezingen 02-03-2010
41.178 leerlingen in het voortgezet onderwijs deden maandag en dinsdag mee aan de Scholierenverkiezingen. Circa 80.000 scholieren van tweehonderd scholen in het hele land werden opgeroepen hun stem uit te brengen. De Scholierenverkiezingen worden al bijna vijftig jaar gehouden. Volgens het Instituut voor Publiek en Politiek zijn ze een goede graadmeter van wat Nederland woensdag stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De scholieren konden via internet  een stem uitbrengen op alle partijen op de kieslijst in de gemeente waar hun school is gevestigd. Als het aan de middelbare scholieren ligt, wordt de Partij van de Arbeid bij de gemeenteraadsverkiezingen de grote winnaar.


260210 PvdA Breda wil nog in maart nieuw stadsbestuur 26-02-2010

Als het aan de PvdA ligt, heeft Breda volgende maand een nieuw college van burgemeester en wethouders.
260210 Mobiele stembureaus Breda 26-02-2010
Om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart te bevorderen zet de gemeente Breda negen 'mobiele stembureaus' in.250210 Stichting Burger Platinumbijeenkomst in beeld en geluid 25-02-2010

Op dinsdagavond 16 februari mocht Stichting Burger tijdens een speciale Stichting Burger Platinumbijeenkomst, Rabin Baldewsingh, Sander Dekker, Paul de Krom en Frits Bolkestein ontvangen.

Hier vindt u korte samenvattingen van deze bijzondere bijeenkomst in beeld en geluid.
250210 SP Breda beste website gemeenteraadsverkiezingen 25-02-2010
Een verkiezingsoverwinning is tegenwoordig niet alleen afhankelijk van een goed debat, de juiste lijsttrekker en een prachtig programma. Ook de kwaliteit van de website is verantwoordelijk voor winst of verlies.

BredaVandaag.nl nam in samenwerking met het internet en reclamebureau Groowup uit Breda de websites onder de loep en bekeek welke een succesvolle aanvulling is.030210 Stichting Burger GOC erkend leerbedrijf 03-02-2010
Het succes van het beroepsonderwijs staat of valt met voldoende en geschikte leerbedrijven. In de grafimedia- en multimediabranche draagt Stichting Burger (SB) vanaf heden (in samenwerking met kenniscentrum GOC) en enkele andere partners bij aan dit succes.


Nieuwjaarswens St. Burger! 28-12-2009

Namens Vrijwilligers, Bestuur en Stagiaires wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwaar toe.

En dankzij Robert Jan kunnen we dat doen met behulp van een schitterende Nieuwjaarswenskaart!
301109 Column: Advent 2009. 30-11-2009

Deze week is de advent weer begonnen.
Vier weken uitzien naar licht in donkere dagen.
Vier weken van inkeer en verwachting.
Vier weken van voorbereiding op kerstmis.
Vier weken waarin profeten een belangrijke rol spelen. Vier weken bezinning hoe Gods koninkrijk, die samenleving van vrede en gerechtigheid, waar ieder mens tot zijn of haar recht komt in harmonie met de Schepping, dichterbij te helpen brengen. Zoals dagelijks door miljoenen gebeden wordt in het gebed, waarvan Jezus de woorden gaf: Uw (konink)rijk kome, in het Latijn Adveniat Regnum tuum. Een rijk waarvan de komst ook in hoge mate afhankelijk is van onze inzet. Als het toeval is dat in deze adventsmaand de klimaatconferentie in Kopenhagen wordt gehouden, dan is het een gelukkig en hopelijk een veelbelovend toeval. Want er hangt veel af van die conferentie. Kunnen we het tij nog keren van allerlei rampen en instabiliteit, die een ingrijpende klimaatverandering te weeg zal brengen? Kunnen we het aantal slachtoffers dat nu al valt verminderen?
Peters: Defensie in een internationaal perspectief 26-10-2009
Op het moment dat ik deze column schrijf heeft de Amerikaanse president net de Nobelprijs voor de vrede ontvangen in een wereld die weliswaar is veranderd, maar niet per definitie veiliger is geworden.

Afghanistan is een puinhoop waar volgens de Amerikanen zeker 30.00 extra militairen naartoe moeten, Iran bouwt stiekem een verrijkingsfabriek voor uranium en voor de kust van Somalië is geen enkele rederij zeker van een veilige doortocht. Dit is slechts een greep uit de vele situaties die een bedreiging vormen voor de internationale veiligheid,  Noord Korea, Irak, het Palestijnse conflict, Venezuela, Colombia, Zimbabwe zijn ook allemaal kanshebbers als het gaat om slepende of toekomstige conflicten.

Dit roept onvermijdelijk ook vragen op voor Nederland, we zijn een klein land dat een grote rol wil spelen in de wereld, lid van de NAVO, actieve deelnemer in vredesmissies en een uitgesproken verdediger van democratie en mensenrechten.


de Kok: De Nederlandse krijgsmacht verkeert in zwaar weer 26-10-2009
De Nederlandse krijgsmacht voert op dit moment een grote en gevaarlijke missie uit in Afghanistan, mede waardoor de organisatie in al haar voegen kraakt.

Maar de krijgsmacht is ook op andere plekken in de wereld actief, zoals voor de kust van Somalië, in Bosnië-Herzegovina, in Irak, Burundi en Soedan. Er zijn vele vacatures binnen de krijgsmacht, maar ook problemen om nieuwe mensen op te leiden en te trainen.

Er is ook een gebrek aan reservedelen. Toch moet er van dit kabinet in begrotingsjaar 2010 weer verder op Defensie worden bezuinigd en wordt er opnieuw aan investeringen getornd. De Nederlandse krijgsmacht verkeert in zwaar weer.


240909 St. Burger erkende ANBI instelling 24-09-2009

Sinds september 2009 is St. Burger erkend als ANBI instelling vanwege het wetenschappelijke en tot algemeen nut beogende karakter. 

Daarmee hoeft onze organisatie geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang en zijn uitkeringen van onze kant vrijgesteld voor het recht van schenking.

Ook kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Heeft u vragen over deze mogelijkeheden en ziet u mogelijk kans om met ons het algemeen belang te dienen? Graag vernemen wij van u.
De week van de Haagse Ontmoeting 22-09-2009

Tussen 22 September en 29 September 2009 zal Stadsomroep Den Haag zich laten zien tijdens ''De week van de Haagse Ontmoeting'' in het Atrium. Direct links naast de ingang (vanaf het Spui gezien) is een mooie aangeklede studio.
De Prinsjesnacht Baggâhprijs 2009 15-09-2009

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, kent Stichting Burger ook de "Baggâhprijs" toe aan de Nederlandse Organisatie of Instelling die het afgelopen jaar het aller-aller-aller slechtst heeft gepresteerd op onderdelen zoals "Klantvriendelijkheid","Betrouwbaarheid" en "Transparantie" en daarmee in het geheel niet heeft bijgedragen aan een of meerdere van de doelstellingen van onze stichting. deze prijs is toegekent aan KPN
De Prinsjesnacht Burgerprijs 2009 15-09-2009

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, wordt tijdens het openingsdebat van Stichting Burger de ‘‘Burgerprijs’’ uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een of meerdere van de doelstellingen welke ook bij Stichting Burger centraal staan. en is uitgereikt aan drs. Frits Huffnagel
De Prinsjesnacht Columnprijs, Stageprijs, Vrijwilligersprijs, Posterprijs 2009 15-09-2009

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, wordt tijdens het openingsdebat van Stichting Burger ook de: Columnprijs uitgereikt aan Bob van den Bos , Stageprijs uitgereikt aan Bob van de Velde, Vrijwilligersprijs uitgereikt aan Maarten Sinnema, Posterprijs uitgereikt aan Wiebe Westerhof.
Introductie Stagiair: Robert-Jan Nieuwland 10-09-2009

Ik, Robert-Jan Nieuwland, loop tot eind 2009 stage als fulltime Grafisch ontwerper bij Stichting Burger en partners. Hiervoor liep ik stage bij KuiperCompagnons een multidisciplinair architectenbureau met als activiteiten: Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Voor deze drie disciplines ontwikkelde ik media producten zoals: boeken, presentaties en folders.
Planning RP 2009 – 2010 (Den Haag FM 92.0) 03-09-2009

Dankzij stagiaire Ilona Rodenburg is de radio planning al bijzonder goedgevuld. Een nieuw seizoen ‘Radio Politiek’ www.radiopolitiek.nl/live staat voor de deur, live vanuit de Haagse Bluf op een steenworp van het Binnenhof en het gemeentehuis. Het komend seizoen, elke donderdagavond van 20 – 21 uur, weer ‘on air’ discussie over politiek in de stad Den Haag, het Binnenhof en daarbuiten. Met 3 verkiezingen in zicht en sprekers zoals de heren Berlijn, Pronk en Dijkstal kunnen we al stellen dat we volgeboekt zijn en vol goede moed weer van start gaan.

27 augustus ontvangen wij Bert van Alphen, wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie van Den Haag.

Uw vragen aan deze en andere sprekers stelt u via onze “Columnbus”.
Nieuws Prinsjenacht 03-09-2009

Nieuws Prinsjesnâch

VEB Financial Breakfast with VEB

De VEB en daarmee ons spreker Jan Maarten Slagter maken zich zorgen en bezoeken op 10 september New York en straten met een ontbijt als eerste van een drietal activiteiten georganiseerd in New York namens de financiële sector. 

 

Recessie - Participatie?

Vandaag komen berichten door dat het goed gaat met de Europese economie, althans beter dan. Of deze zonnestralen doorbreken is de vraag, het levert in elk geval goedgemutste gesprekken op. De VVD is in elk geval niet te spreken over de dreigende aangroei van Bijstanders en souffleert ‘koffieschenken’ als oplossing aan het Kabinet.

 

Wacht-Geld

Wacht geld, niemand zit daar eigenlijk op te wachten… Investeren in mensen blijft een belangrijk aandachtpunt en het is ook niet voor alle gewezen parlementariërs een uitdaging om eenvoudig een betrekking te vinden. En volgend jaar zijn er weer verkiezingen... en het jaar daarna. Wie creatieve oplossingen biedt voor de in-, door- en uitstroom van politieke ambtsdragers, ambtenaren en bestuurders mag het zeggen. En dat is P&O Services Groep, meer dan een digitaal bezoek waard.
140909 20.00 uur: 5e Prinsjesnacht 2009 Den Haag 02-09-2009

Luden Plein 6-7, Den Haag, dichterbij de politiek kan niet. Ook een eigen miljoenenotakoffertje 'scoren'? Dat kan op de 5e "Prinsjesnacht".

Inschrijven!
Sponsors Bedankt en Gezocht! 02-09-2009

Onze 300 Miljoenennota zijn nog beter gevuld dan de voorgaande jaren. Hoe dat kan in een recessie? Simpel, ook dat heet… INVESTEREN!  In 2009 wordt weer een "Prinsjesnacht" georganiseerd met als hoofdthema "Investeren".  Wij danken in het bijzonder onze sponsors van P&O Services Group, Meyer Beheer en Gastsprekers.NL.

 

Ook voor het komende seizoen gaan we op zoek naar sponsors die vanuit een thema of zonder meer bereid zijn om deze avond mogelijk te maken en de doelstellingen van Stichting Burger steunen. Interesse of vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op of kijk eerst nog even rond op de websites van Stichting Burger of op Prinsjesnacht.NL. Dank u wel.
SBAcademie: Master Class Debatteren II by Wereldkampioen 02-09-2009

Geheel volgens traditie opent Stichting Burger Academie (SBA) haar seizoen in september, oktober en november 2009 met de betaalbare Masterclass Debatteren II gedurende 4 avonden.

Geschikt voor aanstaande raads- en kaderleden en als actieve opfris Master Class voor politieke ambtsdragers en bestuurders. Klik hier voor de Flyer MC36.

Rustiger aan beginnen? Bijeenkomst Debatteren I.

SBA is...
Even voorstellen (Introductie Michiel Peters) 01-09-2009
Even voorstellen, mijn naam is Michiel Peters en het komende halfjaar zal ik een deel van mijn tijd doorbrengen als stagiair bij Stichting Burger. Als debat- en communicatietrainer heb ik een passie voor het enthousiasmeren van mensen in hun werk en daarbuiten, daarnaast kan ik mijn studie bestuurskunde mijn passie voor de wijze waarop de samenleving werkt en wordt bestuurd goed kwijt.


Even voorstellen (Introductie Michiel Peters) 01-09-2009
Even voorstellen, mijn naam is Michiel Peters en het komende halfjaar zal ik een deel van mijn tijd doorbrengen als stagiair bij Stichting Burger. Als debat- en communicatietrainer heb ik een passie voor het enthousiasmeren van mensen in hun werk en daarbuiten, daarnaast kan ik mijn studie bestuurskunde mijn passie voor de wijze waarop de samenleving werkt en wordt bestuurd goed kwijt.


Sprekers Prinsjesnacht 2009: Investeren 31-08-2009

Profielen Sprekers Prinsjesnâch
Dat we op 140909 het thema “Investeren” gaan bespreken met Paul Tang (PvdA Tweede Kamer) is echt ‘vers van de pers’. Maar ook met de sprekers Frits Huffnagel (wethouder Den Haag), Jan Maarten Slagter (vz. VEB) en Frans de Nerée tot Babberich (CDA Tweede Kamer) weten we ons verzekerd van een prettige Prinsjesnâch. Bekijk onze profielen eens van deze sprekers.
Uitlekken Prinsjesdagstukken?! 27-08-2009
Nog steeds is niet duidelijk wanneer en hoe de begroting en Miljoenennota dit jaar naar buiten zullen worden gebracht.


Lehman Brothers, the movie! 27-08-2009
Vorig jaar tijdens Prinsjesnacht, terwijl Arnold Heertje aan het spreken was, viel de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om. Dit betekende het begin van de wereldwijde economische crisis.


Beluister de Prinsjesnacht Sprekers nu Live! 26-08-2009

De sprekers van Prinsjesnacht 2009 beluister je nu vast na via Radio Politiek, luister naar Frits Huffnagel (wethouder Den Haag), Jan Maarten Slagter (vz. VEB) en Paul Tang (PvdA Tweede Kamer).

 

Inschrijven?

 

Programma:

19.30 Ontvangst

20.00 Opening & Column

20.15 Discussie in Debat I

20.50 Pauze & Intermezzo

21.05 Discussie in Debat II

21.40 Afsluiting & Prijsuitreikingen

22.00 Nazit & Miljoenennota Koffers

 
Achtergrond Prinsjesnacht 25-08-2009

Prinsjesnacht is eigenlijk van oudsher een samenkomst van de oud sprekers van onze initiatieven samen met bezoekers en luisteraars en wordt dit jaar voor de 5e maal gehouden. Op Prinsjesnacht, de derde (dit schrikkeljaar de 2e) maandagavond in september viert Stichting Burger haar verjaardag en 
VEB: Kabinetsplannen Gevaar voor Nederland 25-08-2009
Deze zomer kwam het kabinet met het plan om veranderingen door te voeren in de recht van aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen onder andere door de plannen hun stemrecht voor 3 jaar verliezen. Ook zou iedere aandeelhouder verplicht worden, zich te moeten identificeren. Nu is dat het geval indien een aandeelhouder een bepaald percentage van de aandelen in bezit heeft.


Inschrijven Prinsjesnacht 2009 25-08-2009
Vanaf heden kunt u zich via deze link inschrijven als bezoeker voor Prinsjesnacht 2009.


Burgerprijs op Prinsjesnacht 2009 24-08-2009

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, wordt tijdens het openingsdebat van Stichting Burger de "Burgerprijs" uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een of meerdere van de doelstellingen welke ook bij uw en onze stichting centraal staan.

Voor deze prijs wordt elk jaar door het bestuur in overleg met de Raad van Advies een persoon op persoonlijke titel of namens zijn of haar organisatie of instelling uitgekozen en aangezocht om deze prijs in ontvangst te nemen tijdens Prinsjesnacht. Ook u kunt suggesties doen.

Naast het in de schijnwerpers zetten en belonen van de winnaar geldt de Burgerprijs ook als aanmoediging voor het voorzetten van het goede werk in het contact van de winnaar met de burgers, de doelgroep van Stichting Burger.    
Gezocht en gevonden: Sponsors voor Prinsjesnacht 2009 23-08-2009

Heeft u ook zo genoten van een van de voorgaande bijeenkomsten op Prinsjesnacht?

Ook in 2009 wordt weer een "Prinsjesnacht" worden georganiseerd met als hoofdthema "Investeren".  Wij danken in het bijzonder onze sponsors van P&O Services, Meyer Beheer en Gastsprekers.NL.

Ook voor het komende seizoen
Gezocht en gevonden: Sponsors voor Prinsjesnacht 2009 23-08-2009

Heeft u ook zo genoten van een van de voorgaande bijeenkomsten op Prinsjesnacht?

Ook in 2009 wordt weer een "Prinsjesnacht" worden georganiseerd met als hoofdthema "Investeren".  Wij danken in het bijzonder onze sponsors van P&O ervices, Meyer Beheer en Gastsprekers.NL.

Ook voor het komende seizoen
Prinsjesnacht 2009 20-08-2009
Op Prinsjesnacht, de derde maandagavond in september (dit jaar de tweede maandag in september) viert Stichting Burger haar verjaardag en starten wij met het nieuwe seizoen van ‘Café Politiek’ in Den Haag.


Prinsjesnacht 2009 20-08-2009
Op Prinsjesnacht, de derde maandagavond in september (dit jaar de tweede maandag in september) viert Stichting Burger haar verjaardag en starten wij met het nieuwe seizoen van ‘Café Politiek’ in Den Haag.


Veranderende rol Koningin Prinsjesdag? 13-07-2009Veranderende rol Koningin Prinsjesdag? 13-07-2009
Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat ze het dit jaar mogelijk anders gaat aanpakken met betrekking tot de Miljoenennota en de Troonrede. Wouter Bos liet weten dat het kabinet twee opties overweegt: alles wordt de vrijdag voor Prinsjesdag vrijgegeven of alles wordt ’s middags vrijgegeven op Prinsjesdag zelf.


Veranderende rol Koningin Prinsjesdag? 13-07-2009
Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat ze het dit jaar mogelijk anders gaat aanpakken met betrekking tot de Miljoenennota en de Troonrede. Wouter Bos liet weten dat het kabinet twee opties overweegt: alles wordt de vrijdag voor Prinsjesdag vrijgegeven of alles wordt ’s middags vrijgegeven op Prinsjesdag zelf.


Survey E-participatie 22-06-2009150609 Column: Change we can believe in? War we can believe in! 15-06-2009Profiel Bob van de Velde: Zomerstage 2009 15-06-2009Stellingen Rotterdam in debat 150609 Doelencafe 20 uur 11-06-2009

Onze Stellingen Café Politiek (concept):
I ‘Subsidies voor kunstenaars moeten worden afgeschaft, kunstenaars moeten op
de vrije markt zelf hun geld verdienen als elk ander.’

II De helft van de prijs van kaartjes voor de Schouwburg van Rotterdam wordt
betaald uit subsidies. Zodoende: 'Kaartjes voor de Schouwburg van Rotterdam kunnen in prijs worden verdubbeld, want alleen de elite maakt er gebruik van en zij kunnen de dus die kaartjes zelf betalen. ‘

II Het centrum van Rotterdam is een van de lelijkste uit Nederland. Daarnaast wijkt men voor culturele voorzieningen vaak uit naar Amsterdam, wegens het gebrekkige en versnipperde aanbod ervan in Rotterdam. Zodoende: 'De gemeente
van Rotterdam heeft te weinig geïnvesteerd in cultuur.'

IV Eens zei de Britse militair van adel: Lord Raglan: "Cultuur is ongeveer alles wat wij wel, en de apen niet doen."
 Vandaar de volgende stelling: "Cultuur is datgene dat de mens onderscheidt van de dieren, daarom moet een overheid zich te allen tijde inzetten voor het bevorderen van cultuur., want anders zijn we eigenlijk niet meer dan een
stelletje apen."

V In de stad Rotterdam worden allerhande culturele initiatieven ontwikkeld met steun van de gemeente en met zeer wisselend succes. "Doet de gemeente er goed aan dit soort projecten te steunen, en waarom?"
220609 Afsluiting Café Politiek-seizoen in Den Haag 11-06-2009

Nu het zomerreces in de aantocht is vangt ook voor Café Politiek binnenkort een rustperiode aan.
 
Maar dat kan natuurlijk niet zonder een grootse afsluitende activiteit. Dit betekent: Café Politiek aan het Plein in Den Haag, in onze vaste locatie: Restaurant/Café Luden. Het debat begint om acht uur, inloop half acht. Om half tien s'avonds sluiten we de avond en het seizoen af.

Het onderwerp van deze avond is Wonen. En onze gasten voor deze avond zijn dir. Peter Hoogvliet van Vestia Den Haag, Oud Haagsch wethouder Van Otterloo (PvdA) en Haags raadslid Marjolein de Jong van de alsmaar groeiende partij D66.

Bekijk hier ook de poster
280509 Column: De vijand van mijn vijand is mijn vriend, of zo 28-05-2009

Vandaag viel ik van verbazing van mijn stoel toen ik een artikel op internet las. Wat is er aan de hand? Ik zal het u zo uitleggen.

Voor wie het nog niet wist: Iran steunt terreurorganisaties Hamas en Hezbollah, maar ook de Iraakse stokebrand Muqtada al-Sadr. Iran is op dit moment het gevaarlijkste land voor de wereldvrede, een land dat ervan verdacht wordt middels een civiel nucleair programma een nucleair wapen te willen verwerven. Er staat een interessant artikel over Iran op de website www.debka.com/index1.php, het is dit artikel dat me van mijn stoel deed vallen. In dit artikel staat namelijk dat CIA director Leon Panetta recent in Israël is geweest om te praten over Israëls plannen om de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen. Maar ook dat Egypte, Saoedi-Arabië en Israël gezamenlijk optrekken op dit punt. Wow! Er begint zich kennelijk een monsterverbond tussen de Israëli’s en de belangrijkste Arabische staten af te tekenen tegen wat als een gemeenschappelijk gevaar wordt beschouwd: Iran.
LCB 2009: Good Governance op 25 en 26 mei 19-05-2009
Maandag ochtend 25 mei om 9.00 opent burgemeester Job Cohen het Landelijk Congres der Bestuurskunde in Amsterdam. Vervolgens geven Donner, Cerfontaine en Jorritsma c.s acte de presence. Het zal er dus warm aan toegaan in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.


Profiel Ilona Rodenburg: Zomerstage 2009 14-05-2009SBO Den Haag Stad online 10-05-2009

SBO Den Haag Stad staat nu online. Dit onderzoek van Stichting Burger hebben we belangeloos uitgevoerd naar de Stad Den Haag en heeft de toepasselijke ondertitel “Vragen Voor Den Haag”. Wij hebben dit onderzoek op 18 april op de Dag van de Hagenaar (www.dagvandehagenaar.nl ) mogen aanbieden aan de eerste burger van Den Haag, Jozias van Aartsen. Ook de samenvatting van het onderzoek kunt u online raadplegen.
Meldt u aan als kandidaat op de nieuwe EU-portal! 09-05-2009

De Europese Verkiezingen 2009 dienen zich aan. Vanuit Stichting Burger besteden we daar de komende periode aandacht aan, goed voor kiezers en kandidaten.

Kandidaten hebben belang aan publiciteit, burgers zoeken de juiste informatie. In het verlengde van onze doelstelling burgers “te informeren en te interesseren” hebben wij samen met enkele partners www.europeseverkiezingen.eu ontwikkeld, welke midden april online gaat. Deze website is opgericht door Stichting Burger om burgers, van alle nationaliteiten en hun respectievelijke cultuur, religie en achtergrond te interesseren en te informeren over Europa en de Europese Verkiezingen 2009.

Kandidaten kunnen zich op een bijzondere wijze introduceren bij het website publiek. Kandidaten kunnen zich namelijk aanmelden en een profiel aanmaken. Zo kunnen bezoekers zich informeren over de kandidaten en hun stem uitbrengen. Kandidaten kunnen zich met deze portal dus profileren bij hun kiezers en kiezers kunnen zich voor de kandidaten interesseren. Graag nodigen wij alle EP-kandidaten uit om zich aan te melden en een profiel aan te maken via onderstaande link om te zien wat deze website voor u kan betekenen!

Meldt u direct aan!

Link: http://www.europeseverkiezingen.eu/lidworden_sub.htm
110509: Cafe Politiek Breda 'Europa' 05-05-2009

Na ons eerste succesvolle Lijsttrekkers debat Café Politiek Europa (I) vanuit Den Haag brengen Stichting Burger en diverse Politieke Jongeren Organisaties u op de maandagen 11, 18 en 25 mei vanuit achtereenvolgens Breda (II), Den Haag (III) en Rotterdam (IV) discussie in debat.
290409 Column: De houding van pro-Europa politici 29-04-2009

Door Senna Swinkels

‘Nee’ tegen de Europese Grondwet! Gedurende de laatste jaren is er een toenemende scepsis waarneembaar onder burgers en politieke partijen in de EU-lidstaten over de koers en reikwijdte van het eenwordingsproces. De uitslag van het referendum is een goed voorbeeld. Deze euroscepsis komt voort uit een angst voor het verlies van eigen identiteit en ontevredenheid over het functioneren van de EU. Pro-Europa politici moeten de EU niet ophemelen of zich afzetten tegen eurosceptische partijen, maar het Europadebat meer inhoudelijk maken door ons burgers beter te informeren over de voordelen van de EU. Tegelijkertijd moeten zij de nadruk leggen op het stimuleren van de culturele diversiteit, om de identiteit van de individuele burger te behouden. Indien zij hun ongeremde pro-Europese toon niet matigen, sluiten zij niet aan bij de stemgerechtigden en verliezen zij stemmen ten gunste van de eurosceptische partijen.
Deel, leer en inspireer: De Nationale Dialoog 22-04-2009

Op 15 april is de campagne voor de enquête 21minuten van De Publieke Zaak van start gegaan. 21minuten.nl is het grootste online opinie onderzoek van Nederland. Wij, Stichting Burger, doen mee! Wil je ook meedoen, registreer je dan hier.
De Nationale Dialoog geeft een betrouwbaar beeld van de opinie van Nederlanders over Nederland en zichzelf op dit moment. De uitkomsten van 21minuten.nl leggen veel gewicht in de schaal in politiek en bedrijfsleven, zoals blijkt uit de jaarlijkse reacties en media aandacht.
180409 Dag van de Hagenaar 18-04-2009
Op zaterdag 18 april vindt de Dag van de Hagenaar plaats in het Haagse Stadhuis. Deze dag over lokale politiek geeft de Hagenaar antwoord op vragen als 'Hoe werkt de gemeenteraad?', 'Waar gaat de lokale politiek over?', 'Wat heb ik er aan?' en 'Hoe kan ik invloed uitoefenen op de lokale politiek?'.


160409 Column: Kom uit je luie stoel en kies je eigen toekomst! 16-04-2009
Op 4 juni zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. In Europa bestaat er een grote kloof tussen burger en politiek, eigenlijk nog groter dan in Nederland. Het is tijd om te handelen.


200409 Kom naar Café Politiek en discussieer mee 14-04-2009

Op 20 april aanstaande organiseren Stichting Burger en haar partners JS Den Haag, JD Leiden-Haaglanden, JOVD Den Haag e.o. en DWARS den Haag een nieuw Café Politiek. Het thema van deze avond is Integratie en de rol van religie daarin.

Tijdens dit Café Politiek zullen Marietje Schaake, Kathleen Ferrier en Pierre Heijnen in debat gaan met elkaar en het aaanwezige publiek, dus kom en debatteer mee!
Meldt u aan als kandidaat op de nieuwe EU-portal! 09-04-2009

De Europese Verkiezingen 2009 dienen zich aan. Vanuit Stichting Burger besteden we daar de komende periode aandacht aan, goed voor kiezers en kandidaten.

Kandidaten hebben belang aan publiciteit, burgers zoeken de juiste informatie. In het verlengde van onze doelstelling burgers “te informeren en te interesseren” hebben wij samen met enkele partners www.europeseverkiezingen.eu ontwikkeld, welke midden april online gaat. Deze website is opgericht door Stichting Burger om burgers, van alle nationaliteiten en hun respectievelijke cultuur, religie en achtergrond te interesseren en te informeren over Europa en de Europese Verkiezingen 2009.

Kandidaten kunnen zich op een bijzondere wijze introduceren bij het website publiek. Kandidaten kunnen zich namelijk aanmelden en een profiel aanmaken. Zo kunnen bezoekers zich informeren over de kandidaten en hun stem uitbrengen. Kandidaten kunnen zich met deze portal dus profileren bij hun kiezers en kiezers kunnen zich voor de kandidaten interesseren. Graag nodigen wij alle EP-kandidaten uit om zich aan te melden en een profiel aan te maken via onderstaande link om te zien wat deze website voor u kan betekenen!

Meldt u direct aan!

Link: http://www.europeseverkiezingen.eu/lidworden_sub.htm
Café Politiek en de Europese Verkiezingen 08-04-2009

www.europeseverkiezingen.eu

Reeds op 23 maart begonnen voor ons de Europese Campagnes. Café Politiek ging toen van start met de lijsttrekkers van de VVD: Hans van Baalen, Groenlinks: Judith Sargentini en de Partij voor de Dieren: Natasja Oerlemans de degens kruisten in Café Luden tijdens ons lijstttrekkersdebat. Klik hier voor de foto's.

Wij zullen de Europese verkiezingen echter op de voet blijven volgen. Zo hebben we twee verdere Europese Cafés in het verschiet: komt allen op 11 mei naar Café Dante in Breda en op 18 mei naar Café Luden in Den Haag.

Nadere informatie over sprekers volgt. Hou de site in de gaten!

Beluister uw kandidaten ook op Radio Politiek
Profiel Lea Bouwmeester 06-04-2009

Profiel Lea Bouwmeester

Lea Theadora Bouwmeester is op 3 oktober 1979 geboren in Hoogeveen. Zij is namens de Partij van de Arbeid sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer.

Lea Bouwmeester volgde de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze werd op haar zeventiende lid van de Jonge Socialisten (JS) en richtte met anderen de JS-afdeling Flevoland op. In 2002 werd ze gekozen in de gemeenteraad van Almere, waar ze vice-fractievoorzitter van de PvdA werd.
Bouwmeester was daarnaast sociaal raadsvrouw en later beleidsmedewerker van het Bureau discriminatiezaken van de gemeente Amersfoort. Voordat ze in de Tweede Kamer werd gekozen werkte ze als medewerker sociaal beheer bij een woningcorporatie in Amsterdam.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 werd Bouwmeester gekozen als lid van het parlement. Ze stond op de 30e plek op de kandidatenlijst en is het jongste Kamerlid van haar fractie en tevens een van de jongste Kamerleden.

Als parlementariër bracht Bouwmeester in 2007 een ‘Actieplan Alcohol’ uit over het tegengaan van overmatig alcoholgebruik door jongeren.
In de Kamer is zij namens de PvdA fractie woordvoerder op de gebieden: Reclassering en nazorg, Justitiële jeugdinrichtingen, Gevangenissen, TBS, GGZ, Riagg, Psychiatrie en verslaving en verslavingszorg (alcohol, tabak, ten, drugs en gokken).

Naast haar politieke activiteiten houdt Lea Bouwmeester ook van lezen, klimmen, hardlopen, zwemmen, fitness en spinning.

Op 060409 is Lea Bouwmeester, samen met de Burgemeester van Breda Peter van der Velden, te gast bij ons Café Politiek Breda in café Dante aan de Grote Markt in Breda.
Profiel Burgemeester van Breda: Peter van der Velden 06-04-2009

Profiel Peter van der Velden, Burgemeester van Breda

P.A.C.M. (Peter) van der Velden is in 1954 geboren in Bergen op Zoom en sinds 2006 Burgemeester van Breda. Hij was eerder al Burgemeester van Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen en Bergen op Zoom.
Peter van der Velden heeft gestudeerd aan de Sociale Academie in Breda, in de richting Personeelsbeleid en Arbeidsmarktpolitiek.
Sinds 1977 is Peter van der Velden actief in de politiek voor de PvdA. Eerst als  medewerker van leden van de Tweede Kamer, later als medewerker van de socialistische fractie in het Beneluxparlement in Brussel. Van 1978 tot 1981 was hij fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. In 1981 werd hij er wethouder.
Zijn eerste Burgemeesterspost vervulde hij in 1988 in de gemeente Nieuw-Ginneken. Deze gemeente is in inmiddels opgegaan in de gemeente Breda. In 1994 was hij Burgemeester in Rosmalen. Samen met de bewoners van Rosmalen was hij tegenstander van de opheffing van deze gemeente in 1996. Maar toch werd in dat jaar de gemeente samengevoegd met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Na Rosmalen werd hij eerst waarnemend Burgemeester van de gemeente Emmen, om er vervolgens Burgemeester te worden. In 2000 werd hij Burgemeester in Bergen op Zoom, de stad waar zijn wieg heeft gestaan. En 6 jaar later werd hij Burgemeester van Breda.
Naast zijn burgemeestersambt is Peter van der Velden ook op andere fronten actief. Hij is voorstander van regionale samenwerking en is momenteel de voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant. Tevens is hij voorzitter van de Landelijke Contactraad van het Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie en voorzitter van de Diabetesvereniging Nederland.

Op 060409 is Peter van der Velden, de Burgemeester van Breda, te gast bij ons Café Politiek Breda in café Dante aan de Grote Markt. Tevens zal PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester gastspreker zijn deze debatavond.
Profiel Jan Paternotte 06-04-2009

Profiel  Jan Paternotte:


Jan Paternotte is een student en duo-gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam. Hij is geboren in 1984, nadat zijn ouders elkaar 20 jaar eerder ontmoet hadden op het Christelijk Lyceum in de Moreelsestraat te Amsterdam.
 Jan studeert Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren heeft hij deel uitgemaakt van het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten als bestuurslid Scholing & Vorming en als Voorzitter. Binnen D66 was hij verder onder meer  lid van de programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006.
Naast zijn studie en raadslidmaatschap is Jan freelance dagvoorzitter/debatleider en tekstschrijver. In mei 2005 was hij de 'Nieuwsmaker' van PM Den Haag. Daarnaast is Jan voorzitter van de Vereniging van  Eigenaren Backershagen te Amsterdam , lid van de bestuurskandidatencommissie van de Nationale Jeugdraad te Utrecht  en bestuurslid van de Stichting 'Het Nieuwe Stemmen' te Delft.
Vanavond (060409) is Jan Paternotte te gast bij ons Café Politiek Breda in café Dante. Hij zal samen met Dirk Jan Keijser het debat leiden. Gastsprekers van deze debatavond zijn Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid van de PvdA en Peter van der Velden, Burgemeester van Breda.
010409 Foto's Café Politiek met Aboutaleb in Rotterdam nu online 01-04-2009

Op 30 maart 2009 was burgemeester Aboutaleb te gast bij ons Cafe Politiek in Rotterdam, gehouden in het DoelenCafé! Hij ging deze avond in debat met de jongeren van PJO’s in Rotterdam. Vertegenwoordigers van CDjA Rotterdam, JS Rijnmond en JOVD Rijmond waren aanwezig om het debat aan te jagen. Klik hier om de foto's van deze avond te bekijken.  

De avond stond in het teken van actuele en lokale thema’s gericht op het uitgaansbeleid, veiligheid en het stedenbeleid. Tevens was bij deze avond Ted Langenbach aanwezig om zijn visie te geven op het uitgaansleven van Rotterdam. Niemand minder dan John Bijl was debatleider.
230309 Gesproken column Bob van den Bos 01-04-2009

Gesproken door Bob van de Bos tijdens Café Politiek op 23 maart 2009 over Europa.

Elke vijf jaar wordt het klassiek democratisch schouwspel Hypocritus  Europeanus opgevoerd. De politieke partijen lopen zich warm voor Europese verkiezingen die de burgers koud laten. Onze parlementaire journalisten tonen zich bezorgd over de geringe opkomst, waar ze zelf aan hebben bijgedragen door slechts in denigrerende termen over het Europees Parlement te schrijven. Of, nog erger, door er over te zwijgen, als betrof het een aan lager wal geraakt familielid. Onze nationale politici huilen krokodillentranen en snotteren dat Europa toch best belangrijk is.
060409 Café Politiek in Breda 01-04-2009

Op aankomende maandag, 6 april, zal ons eerste Café Politiek in Breda plaatsvinden. Hiervoor hebben wij een gloednieuwe Café Politiek locatie: Café Dante. In dit debat zullen Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester en de burgemeester van Breda in discussie gaan met elkaar en het aanwezige publiek.

Dit Café wordt georganiseerd in samenwerking met lokale PJO afdelingen uit Breda: JD Brabant, JOVD Baronnie van Breda en JS West Brabant

 
300309 Column: De truckersruns zijn gered 30-03-2009

Door Marcel Scheffers

Vaak komen truckers negatief in het nieuws. Ze veroorzaken files en ongelukken en denken dat ze de koning op de weg zijn. Maar ook truckers hebben goede kanten.

Een aantal keren per jaar organiseren truckchauffeurs zogenoemde truckersruns. De chauffeurs bezorgen mensen met een verstandelijke handicap dan de dag van hun leven. Deze gehandicapten mogen rondrijden in een colonne van trucks. Dit jaar is de truckersrun echter in zwaar weer terecht gekomen.
Hans van Baalen Cafe Politiek Europa Den Haag 230309 23-03-2009

Hans van Baalen is, sinds 1998, lid van de VVD-Tweede-Kamerfractie en woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken en uitzendingen. In de zomer 2008 stelde hij zich kandidaat voor de Europese Verkiezingen en hij is door de VVD-leden verkozen als lijsttrekker!

Op defensiewezen is van Baalen actief in het NAVO-parlement. Daarnaast is hij vice-president van de Liberale Internationale, het wereldwijde netwerk van liberale partijen. Hij richt zich daarbij op het ondersteunen van nieuwe democratieën, het bevorderen van de vrije-markteconomie en het respect voor de mensenrechten.
Hans van Baalen heeft in zijn jonge jaren Rechten gestudeerd in Leiden, waar hij actief lid was van de studentenvereniging aldaar, Minerva.

Op 230309 neemt Hans van Baalen deel aan Cafe Politiek in Den Haag. Het thema van deze debatavond is Europa en van Baalen gaat in debat met niemand minder dan lijsttrekker Natasja Oerlemans van de Partij voor de Dieren. Naast deze twee lijsttrekkers, zal Bob van den Bos acte de présence geven als columnist.
Zin om mee te discussiëren en debatteren?

Komt allen naar ons Café Politiek op 230309 in Restaurant Brasserie Luden te Den Haag! 

Bron: redactieteam Stichting Burger

Andere sprekers: Natasja Oerlemans en Bob van den Bos 

 
190309 Column: Und Warum 19-03-2009
Een 17-jarige jongen, gekleed in een zwart militair pak, gaat op woensdagmorgen een Duitse school binnen. Hij neemt de trap naar de derde verdieping, loopt een klaslokaal binnen en opent het vuur. In twee minuten schiet hij hier en in twee lokalen verder op de gang 13 mensen dood. Later schiet hij een autoverkoper en zijn klant neer.


180309 Column: Terug naar de toekomst 19-03-2009

Pleidooi voor een actief industriebeleid.

Het Haagse Nutshuis, in een niet zo ver verleden het hoofdkantoor van de Nutsspaarbank, symboliseerde de degelijkheid van het Nederlandse bankwezen. Een tijd waarnaar we allemaal met weemoed terug verlangen.
Stichting Burger Onderzoek(t) 12-03-2009

Stichting Burger Onderzoek (SBO) onderzoekt de komende periode de onderwerpen "Beeldvorming", "De Kloof" en "Polarisatie en Radicalisering" in diverse steden.

Deze onderwerpen onderzoekt Stichting Burger in samenwerking met diverse instellingen en studenten in de Vogelaar wijken en elders. Informatie?  
110309 Column: Europa: naast kredietcrisis ook morele crisis 11-03-2009

Het was ooit niet voor te stellen, maar het antisemitisme is sinds de oorlog in Gaza op grote schaal teruggekeerd in Europa. Ook in ons land is het raak.
090309 SB Academie: Master Class Integriteit & Ethiek 09-03-2009SBO: Samen Bouwen is geen Herwerk? 16-02-2009

Twee keer hetzelfde werk verrichten zal niet de bedoeling zijn. Maar in het Algemeen Dagblad van 140209 staat opgetekend dat wethouder Baldewsingh nu “alle Haagse bewonersorganisaties (gaat) ondervragen over hun relatie met de gemeente” Den Haag. Een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt hiervoor aangetrokken.

Stichting Burger Onderzoek(t) -zoals bij de gemeente bekend- de leefbaarheid in “Stad Den Haag”. Tientallen vertegenwoordigers in Den Haag, waaronder vele burgers, en vooral vertegenwoordigers van bewonersorganisatie zijn geïnterviewd over...

Stichting Burger Onderzoek (SBO) maakt deel uit van St. Burger, naast Onderzoek en een Academie ook actief met Evenementen waaronder Radio Politiek en Café Politiek, vanavond bijvoorbeeld aan het Plein in Den Haag om 20.00 uur.
120209 Bescheiden Europarlementariërs 12-02-2009

Door Dimitri Steert

 

Is de Europese Unie wel democratisch (genoeg)? Deze vraag houdt de gemoederen binnen de politieke wetenschap al decennia lang bezig en omvat vele onderdelen. Ik zal binnen deze column bescheiden blijven, ook ik heb geen pasklare oplossing voor dit probleem. Bescheidenheid is trouwens ook iets waarop ik let als ik 4 juni aanstaande een stem uitbreng in het kader van de verkiezingen van het Europees Parlement, maar daarover later meer.   
Profiel Kim Hoogcarspel SBE 12-02-2009
Nieuwsbrief 120209 12-02-2009
 

Beste lezer,

SBE: Radio en Café Politiek

De komende dagen activiteiten volop bij Stichting Burger Evenement (SBE). Vanavond 120209 bij Radio Politiek Live een gesprek met Sander Dekker, wethouder Onderwijs, Jeugdzaken en Sport in Den Haag over o.a. uitdagingen met de jeugd. Graag stellen wij ook Kim Hoogcarspel, stagiaire en steun en toeverlaat van Radio Politiek aan u voor. En volgende week Radio Politiek en wellicht enig Fortis gespartel met Jan Maarten Slagter, directeur van de (VEB).

Maandag 160209 heten wij iedereen weer van harte welkom bij Café Politiek Den Haag "En Plein Publiek". Op het …Plein 6-7 bij Restaurant Brasserie Luden te Den Haag. Bij vergrijzing staan we stil en gaan we in debat met Senator Mies Westerveld (PvdA) raadslid Den Haag Marjolein de Jong (D66) en Thomas Zoutendijk namens een van de medeorganiserende pjo's (JOVD) in Den Haag. Want wat gaat ouderenzorg ons kosten en kunnen we dat nog wel behappen? Discussieer en debatteer mee in ons politiek café! En ook nodigen wij u uit nader kennis te maken met Wouter Jacobse, onderzoeksstagiair (SBO) en steun en toeverlaat van Cafe Politiek in Nederland.

 
Profiel Kim Hoogcarspel SBE 10-02-2009
Stichting Burger: domeinenboer? 09-02-2009

Stichting Burger is geen domeinenboer maar heeft wel de beschikking over onderstaande domeinen. Wilt u deze met ons ontwikkelen of heeft u een goed idee of mogelijk partnersamenwerking? Graag horen wij van u.
040208 Column: De jeugd is digi-taal 04-02-2009

Door Mariette Hummel

Begin november vorig jaar sprak André Rouvoet met het AD over zijn angst voor moreel verval onder jongeren in Nederland. Zij zouden seks hebben in ruil voor een Breezer of beltegoed. We zijn inmiddels drie maanden verder en voor een Breezer kan je nog steeds gewoon met geld betalen. Ik maak mij persoonlijk ook niet zoveel zorgen over de opkomst van de zogenoemde Breezerseks. Zorgelijk vind ik wel de invloed van de Breezertaal.
Persoonlijk bericht Jan-Peter Balkenende 01-02-2009

Eens te meer blijkt dat Stichting Burger hard op weg is de Kloof tussen Burger en Politiek te slechten.

Ook de communicatie met Jan-Peter verloopt van een leien dakje. Binnenkort zal Jan-Peter nog meer te horen krijgen uit de samenleving...

Brief van Jan-Peter
260109 Cafe Politiek Den Haag: Profiel Mei Li Vos 26-01-2009
Maandag 26 januari gaan Verdonk en Vos in debat tijdens het ‘Café Politiek Den Haag’ van Stichting Burger. De dames kruisen de degens over "de Staat van de Economie" en over hervormingen van ons belastingstelsel, die al dan niet nodig zijn.
Ons Profiel van Mei Li Vos
Mei Li Vos (1970) is namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2007), politicologe en freelance publicist. Mei Li was vakbondsleider en werkte bij de rijksoverheid, eerder bij Infodrome, denktank voor de informatiesamenleving en bij de Universiteit van Amsterdam. Initiatiefnemer van het ongevraagd advies 'Belgen doen het beter', en voorvechtster van empowerment als alternatief overheidsoptreden. Gepromoveerd op de vraag waarom de politiek er niet toe doet in het buitenlands beleid. Mei Li is mede-oprichter van het AVV en verricht nu hand en spandiensten. 
 
Media en Mei Li
‘Soms sta ik bij een demonstratie en dan zie ik een collega zich plotseling vóór me wringen. Wat doet-ie nou? denk ik dan. En dan blijkt: ah, daar staat de camera! Dat doe ik dus niet. Maar ik wil wel een afgrijselijk goed politicus worden.’
 
 
Minister president en Mei-Li
Je hebt in Volkskrant Magazine gezegd dat je minister-president wilt worden. Is het dan niet tijd om het roer over te nemen en de PvdA zelf weer op de kaart te zetten?

‘Het is denk ik nog te vroeg. Om te leren hoe de politiek werkt, is minimaal zes jaar nodig. De ambitie om premier te worden heb ik zeker, maar je moet minstens vijftig zijn om genoeg levenswijsheid te bezitten om een land te kunnen leiden. Balkenende was in zijn eerste termijn ook te jong. Het lijkt me goed om over een tijd weer iets anders te doen. Daarna kom ik zeker terug.’
 
 
Links van Mei Li.

Hyvespagina van Mei Li Vos

Persoonlijke pagina Mei Li Vos op website PvdA

Persoonlijke pagina Mei Li Vos op website Tweede Kamer
Profiel: Rita Verdonk Café Politiek Den Haag 260109 26-01-2009

Maandagavond 26 januari klokke 20.oo uur gaan Verdonk en Vos in debat tijdens het ‘Café Politiek Den Haag’ over "de Staat van de Economie" en over hervormingen van ons belastingstelsel, die al dan niet nodig zijn. Pers en Media.

Ons Profiel van Rita Verdonk

Eerder was Rita Verdonk minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en later minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in de kabinetten Balkenende II en III (2003-2007).Op  17 oktober maakte Rita Verdonk bekend een beweging met de werktitel Trots op Nederland op te richten. In december 2007 won zij de verkiezing politicus van het jaar 2007.

Trots op Nederland houdt zich vooral bezig met maatschappelijke problemen als files, ouderenzorg, onderwijs, immigratie en integratie. De beweging kent geen leden. Rita Verdonk geeft zelf leiding aan de stichting vrienden van Rita Verdonk. Eind november 2008 kwam de samenwerking met Kay van der Linde tot een einde. Op basis van een overzichtelijk aantal thema’s en met toepassing van “Wiki” bouwt Verdonk thans verder aan de organisatie Trots op Nederland.

Links van Rita

Thema’s Trots op Nederland

Wie is Rita Verdonk echt?

Hyves Rita Verdonk
Rita en De bank: 210109 Tweede Kamer 25-01-2009

“Er zijn inmiddels miljarden in het bankwezen gepompt dan wel als garantie beschikbaar gesteld, maar het gehoopte resultaat blijft grotendeels uit doordat banken op hun geld blijven zitten uit wantrouwen en angst. Hierdoor zijn banken wel van de ondergang gered zijn maar is de kredietkraan voor ondernemers nog steeds blijven druppelen in plaats van doorlopen zoals beoogd was. In de media is al min of meer aangegeven dat de banken klaar staan voor een tweede ronde staatssteun en de minister van financiën heeft aangegeven dit niet op voorhand uit te sluiten. TrotsopNederland is er faliekant op tegen dat deze minister van financiën de belastingbetalers nog een rondje staatssteun voor de banken door de strot duwt. De eerste ronde heeft duidelijk bewezen dat dit geld niet in de reële economie terecht is gekomen en dat risico willen we niet meer lopen bij een tweede ronde.”

Bron: Debat 091208
060109 Column: het Westen begrijpt Hamas niet 10-01-2009

Gevaarlijk: het Westen begrijpt Hamas niet

Daar het Westerse publiek nog steeds niet volledig bekend is met de filosofie van islamistische organisaties als Hamas, begrijpt het maar ten dele wat er momenteel rond de Gazastrook gaande is. Wij in het Westen moeten stoppen met het Midden-Oosten langs onze Westerse denklijnen te willen begrijpen en beginnen met ons te verplaatsen in de opvattingen die in dat werelddeel leven.

Zo wordt bijvoorbeeld algemeen in het Westen het recente half jaar van afwezigheid van geweld tussen Hamas en Israël als een staakt-het-vuren aangeduid. Dat is echter een Westerse term die – helaas – niet helemaal de lading dekt die Arabieren eraan geven...


Column 181208: Geloof, Bijgeloof, Ongeloof 18-12-2008

Is dát waar je in gelooft waar? En als je ergens minder in gelooft is het dan minder waar? In andere woorden: bepaalt de mate van geloof de waarheid en geldigheid van hetgeen je gelooft?
111208 Column Mariette Hummel 17-12-2008

Wie betaalt de rekening van Ayaan?

In 2006 beloofde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra dat de overheid Ayaans beveiliging in binnen- en buitenland voor haar rekening zou nemen. Vorig jaar besloot het kabinet echter dat zij haar beveiliging in Amerika voortaan zelf moet betalen. Dit terwijl Ayaan een van de zwaarst bedreigde personen ter wereld is. Deze week laat Ayaan Hirsi Ali Tjibbe Joustra en Gerrit Zalm horen door de rechter-commissaris. De verhoren zijn de voorbereiding op een mogelijke procedure waarmee ze wil bewijzen dat de Staat wél verantwoordelijk is voor haar beveiliging.

Dat ze in Den Haag over het algemeen niet dol zijn op Ayaan wisten we al...
021208 Column Europese cultuurhuizen 08-12-2008

Europese cultuurhuizen

 

In de Europa omringende landen en regio’s bestaat veelal onbekendheid onder de bevolking met de Europese cultuur en de Europese waarden, alsmede met de waarde daarvan. Deze onbekendheid kan spanningen tussen culturen voeden. Temeer omdat er veelal bewust door lokale voormannen – met een eigen agenda in het achterhoofd – een vijandsbeeld van de Europese cultuur en diens belangrijkste religie - het christendom - in stand wordt gehouden...


051208 St. Burger: digitale schoen-zet-actie St. Nicolaas 04-12-2008

Digitaal je schoen zetten?

Ook dat kan bij St. Burger. Zo bieden we St. Nicolaas de helpende hand!

Wat moet je doen? Elke burger kan iemand anders verrassen die wel een presentje kan gebruiken. Meldt jouw favoriet digitaal aan en laat ons weten waarom deze iets zoets verdient en bij welk adres we dat kunnen afleveren.

PS. Op = op bij deze gelimiteerd actie en corresponderen doen we achteraf met de respondenten wiens digitale schoenwens is verzilverd.
061108 Opiniestuk Wim de Kok 01-12-2008

Het volgende opiniestuk is geschreven door onze buitenlandcommentator en Radio Politiek DJ Wim de Kok. Dit opininiestuk kunt u ook nalezen in de Volkskrant van 041108 jl. op pagina 10.

Bescherm de christenen

Op tal van plekken in de wereld waar christenen een minderheid vormen is hun situatie verre van benijdenswaardig. Bijvoorbeeld in India, Irak, Turkije en de Palestijnse Gebieden. In tal van landen maken overheidsmaatregelen het leven van veel christenen moeilijk, soms ondragelijk..
131108 Column Amerikaanse presidentsverkiezingen 21-11-2008

President Barack Hussein Obama: een zegen voor Europa en de wereld!

Goed nieuws: de Amerikanen hebben op 4 november met hun keuze voor Barack Obama als nieuwe president, gekozen voor een hernieuwde vertrouwensrelatie tussen de Verenigde Staten en Europa. De Amerikaanse kiezers hebben een signaal afgegeven aan de rest van de wereld. “Change, change, change”: het moet anders. Barack Obama, de nieuwgekozen president heeft al meerdere malen het belang van trans- Atlantische samenwerking benadrukt. In Juli van dit jaar was hij in Berlijn, om daar ten overstaan van 250 000 uitzinnige Duitsers zich uit te spreken voor een hernieuwd samenwerkingsverband tussen Europa en Amerika. Hij gaf ook aan dat het beeld dat Europa heeft van Amerika zal moeten veranderen..


Stagiair gezocht M / V 13-11-2008

Stagiair gezocht M/V

Stichting Burger heeft de afgelopen periode meerdere stagiaires mogen interesseren voor een stage waarbij werkervaring werd opgedaan, een specifiek onderzoek is  verricht of juist een combinatie daarvan. Met deze introductie geven wij een beeld van de activiteiten zodat je kunt afwegen of Stichting Burger wellicht iets voor je is.. 

 
301008 Radio Politiek met Antoinette Vietsch gecancelled 13-11-2008
De Radio Politiek uitzending met Antoinette Vietsch van vanavond 301008 kan helaas niet doorgaan wegens persoonlijke omstandigheden...


231008 Column Armoedebestrijding 12-11-2008

Bestaat dé oplossing voor armoedebestrijding?

 

Verkade heeft al haar chocoladerepen Fair Trade gemaakt. En maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds populairder. Naar aanleiding van Wereldarmoededag op 17 oktober 2008 sta ik stil bij armoedebestrijding en hoe wij daar als westerlingen actief aan kunnen bijdragen..
271008 Amsterdamse studenten nemen verkiezingen Ohio waar 05-11-2008
Een team van veertien studenten van de Universiteit van Amsterdam vertrekt morgen naar de Amerikaanse staat Ohio om daar te controleren of de verkiezingen voor het presidentschap eerlijk verlopen. Deze waarnemersmissie van studievereniging Machiavelli, de studievereniging voor politicologen, heeft tot doel te achterhalen of Ohio heeft geleerd van de misstanden in 2004, toen er veel misging bij de stembureaus.


Enquête 'De Communicatiekloof tussen burger en lokale overheid' 28-10-2008091008 Column Apocalyps 12-10-2008

De kredietcrisis die zich almaar uitbreidt.

Banken die omvallen. Of bijna.

Spaartegoeden die vrijwel ongelimiteerd gegarandeerd worden door overheden.

Verzekeraars die in een dag een kwart van hun beurswaarde verliezen.

Verzekeraars die moeten worden gered door diezelfde overheid. Of het niet redden...
021008 Persbericht: Rita Verdonk live in de uitzending! 02-10-2008
 

RADIO POLITIEK MET RITA VERDONK

PERSBERICHT 02 oktober 2008: 15.45 uur
Rita Verdonk, Tweede Kamerlid en oprichtster van Trots op Nederland vertelt vanavond op donderdag 2 oktober live in de uitzending van Radio Politiek meer over haar beweging Trots op Nederland en haar plannen voor de komende tijd. Ook gaat ze in op actuele zaken rond Trots op Nederland en de politiek in het algemeen.

 

Elke donderdagavond van 20:00 tot 21:00 uur is Radio Politiek live te beluisteren via Den Haag FM.

Vragen? Columnbus!
Een vraag aan deze gastspreker? Luisteraars kunnen vooraf een vraag stellen via "de Columnbus".

Gebruiksaanwijzing:
1. Toets in of draai 070 - 363 60 18;
2. Spreek in wie of wat u bent of wie u vertegenwoordigd;
3. Spreek de boodschap in en aan wie u de vraag stelt;
4. Terugluisteren kan meteen na het inspreken;

5. Hernieuwd inspreken kan ook, door nog een keer te bellen...
 

 
Cafe Politiek Den Haag: 250908 met Amerikadeskundige Willem Post 25-09-2008

In samenwerking met de Open Universiteit en de Haagsche Business Club organiseren wij in de avond van 25 september een discussie in debat met Nederlands meest gevraagde spreker, de Amerikadeskundige Willem Post! En wel op een unieke historische locatie in Den Haag, wat o.a. de oude werkkamer van Prins Claus was, nodigen wij u graag uit ‘tussen de schuifdeuren' bij de Open Universiteit. Inschrijven kan via de HBC en Locatie en Route treft u hier aan.
Beste Columns 2007-2008 25-09-2008

Ter ere van haar tweede verjaardag heeft Stichting Burger een coumnboekje uitgegeven. In dit boekje staan de beste columns die gemaakt zijn voor Radio Politiek en Café Politiek van het afgelopen jaar...

Beste Columns 2007-2008
Column 250908: Emancipatie! 25-09-2008

De afgelopen decennia zijn er miljoenen mensen vanuit niet-westerse culturen Europa binnen gekomen: mannen, vrouwen en kinderen. Nogal wat van de immigrantenvrouwen leiden een achtergesteld bestaan omdat zij in hun cultuur niet gelijkwaardig zijn aan de mannen...
Burgerprijs 2008: Arnold Heertje 25-09-2008
Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, werd tijdens het openingsdebat van Stichting Burger de "Burgerprijs" uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een of meerdere van de doelstellingen welke ook bij de stichting centraal staan...Columnprijs 2008: Wim de Kok 25-09-2008

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, werd tijdens het openingsdebat van Stichting Burger de "Columnprijs" uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van een of meerdere briljante columns als bijdrage aan producties van onze stichting...

 

 
Vrijwilligersprijs 2008: Marcel Scheffers 25-09-2008
Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, werd tijdens het openingsdebat van Stichting Burger de "Vrijwilligersprijs" uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van een of meerdere producties van onze stichting…Beste Columns 2007-2008 25-09-2008

Ter ere van haar tweede verjaardag heeft Stichting Burger een coumnboekje uitgegeven. In dit boekje staan de beste columns die gemaakt zijn voor Radio Politiek en Café Politiek van het afgelopen jaar...

Beste Columns 2007-2008
220908 Aanvullende Troonrede 2008 22-09-2008
De aanvullende troonrede 2008 van Stichting Burger is nu na te lezen via deze website. De aanvullende troonrede werd door de 'onbekende columnisten' speciaal voor Prinsjesnacht.NL geschreven en gepubliceerd op 15 september jl. Klik hier...


Champagnebar en koopkrach(t)?: Invinitive! 15-09-2008

Het leven is te kort om slechte wijn te drinken... Dus dan maar alle bezoekers, rijk of arm voorzien van een glas gratis champagne?

Dat kan op Prinsjesnacht 2008 in het Nutshuis want Invinitive biedt een prima glas aan alle bezoekers, modaal of niet...
Troonrede 2008 uitgelekt, luister nu! 15-09-2008

Vandaag is in navolging van de Miljoenennota tevens de troonrede uitgelekt. Luister hier. Sinds de eerste editie in 1848 is dit nog niet eerder voorgevallen.
150908 Aanvullende Troonrede 2008 15-09-2008
De aanvullende troonrede 2008 die speciaal voor Prinsjesnacht is geschreven staat nu zowel in het Nederlands als in het Haags online! Klik verder op onderstaande links.


Commentaren Sprekers Prinsjesnacht 150908 20-23 uur: Koopkrach(t)? 14-09-2008
We vroegen Stef Blok, lid Tweede Kamer VVD (de tegenbegrooters) en Muriel Muyres van gemeenteanalyse.NL naar hun mening over belastingen en “Koopkrach(t)”.
 
"Is er voldoende koopkracht of stevenen we af op een koopkrach?"

Stef Blok: “Belastingverhogingen van Balkenende en Bos moeten worden afgeblazen en laten we wel zijn, het kabinet schuift echte problemen voor zich uit zoals files; woningmarkt; vergrijzing, energievoorziening.”
Muriel Muyres: “Voldoende koopkracht? We hebben in Europa niet eens meer een economie. We produceren niet, en laten kinderhandjes in Azië voor ons het werk doen. Ondertussen zijn de lonen hier maar 40% van wat ze hadden moeten zijn. We zullen moeten wennen aan een sterk versoberende welvaart. Ondertussen moet ons almaar uitdijende en chaotische overheidsapparaat gevoed worden. Inderdaad raakt het geld op zolang de situatie zo blijft.”  Muyres heeft ook een mening over ‘het establishment’: “Waarom stopt het establishment niet met het verdedigen van linkse fiasco’s? Waarom wordt kritiek gedemoniseerd met dom rechts, populisme en of conservatisme? Waarom werkt men niet aan een mentaliteitsomslag, oude politiek weg ermee. Ik ben vrij van linkse en rechtse dogma’s en kan daarom antwoorden geven.” 
 
Programma 
Over het thema “Koopkrach(t)?” gaan we na de openingsstatements van Heertje, Roos, Blok en Muyres en na een glas champagne (link) in debat met sprekers en bezoekers. Het debat staat onder leiding van Dirk Jan Keijser, voorzitter van stichting burger. Op originele wijze wordt de avond geopend en afgesloten en iedereen gaat aangenaam verrast met nieuws en zonder lege handen de Prinsjesnacht in.

De Prinsjesnacht is voor iedereen toegankelijk maar vol = vol, dus schrijf je tijdig in om je van een plaats te verzekeren. Volgeboekt? Deze bijeenkomst wordt ook streaming uitgezonden via Radio Politiek Live.
Meedoen aan deze avond? Er zijn geen kosten voor deelname aan deze bijzondere avond verbonden.
 
De komende dagen publiceren we meer achtergrond over sprekers en inhoud over koopkracht op www.prinsjesnacht.nl. Graag tot 15 september 2008! Persbericht 140908: "Kredietcrisis hand van God" 14-09-2008
   
 
 

PERSBERICHT 14 september 2008: 11.00 uur

"De kredietcrisis is een godsgeschenk."

Dat vertelt ons Arnold Heertje, openingsspreker op Prinsjesnacht.NL 2008 vanuit de toepasselijke Bankhal in "Het Nutshuis". En ook Nico Roos gaat flink aan de haal met het thema "Koopkrach(t)?" tijdens het debat dat Stichting Burger op de-derde-maandag-avond-in-september organiseert.

Kredietscrisis? Heertje: "Jazeker, het lijkt bijna wel 'een hand van god' zogezegd, de kredietcrisis is een zegen. Niet dat ik zo gelovig ben maar toch, het is terecht dat naast de kwantitatieve afwegingen waar we op Prinsjesdag telkens weer mee overspoeld worden we ook meer aandacht geven aan de kwalitatieve bewustwording met thema's als duurzaamheid, klimaatvraagstukken en energie. De miljoenennota is van belang maar leidt de aandacht af van de kwalitatieve problemen!"

Koopkrach(t)? Roos: "Er is nog wel even voldoende koopkracht, maar als we in een recessie terechtkomen in navolging van Duitsland en Engeland, dan zou dat wel eens het geval kunnen zijn. Er gaat eigenlijk zo goed als niks god, behalve dan dat de werkgelegenheid nog steeds gunstig is. Maar het is wel degelijk tijd om de voorstellen van de Comissie Bakker in overweging te nemen, wil het ook op de langere termijn goed gaan. Bovendien is voor het laatstgenoemde de verbetering van onderwijs van groot belang."   

Maandagnacht gaan deze sprekers samen met Stef Blok (VVD) en Muriel Muyres in debat over onderwerpen op basis van het Hoofdthema "Koopkrach(t)?!"zoals de "Echte economie" en "De tegenbegroting". 

Wat hebben we nog meer?  Zeker zijn van een koffer? Schrijf hier in
 
 
 JPB: wat gaat goed en wat kan Beter? Praatzuil.NL 12-09-2008
Laat je mening zien en horen: de Praatzuil
Stichting Burger gaat in samenwerking met Praatzuil.NL de komende maanden rond in Nederland en vraagt aan iedereen die op “de Praatzuil” iets wil inspreken zijn of haar mening over de stelling: "Wat gaat goed en wat kan beter,vertel het aan Jan Peter." Muriel Muyres geeft ons al een eerste ongezouten schriftelijke reactie:
 
“Beste Jan Peter,
Willen we nog enigszins iets kunnen betekenen voor de jeugd en hun toekomst, dan zal de overheid (politiek) zoals deze nu is georganiseerd eerst moeten erkennen dat ze er de laatste decennia een rotzooitje van gemaakt hebben. Gebeurt dit niet dan zal het bestuurlijke establishment moeten blijven stelen van jeugd en bejaarden om de touwtjes aan elkaar te knopen. Op vrijwel alle fronten worden foutieve en averechtse beslissingen genomen. Het onderwijs bijvoorbeeld is maar 10% van wat het had kunnen zijn.”
 
We houden je op de hoogte van commentaren van deze en andere sprekers en ontwikkelingen mbt de Troonrede en de miljoenennota. Graag heten we jou welkom op de Prinsjesnacht in Den Haag, schrijf je in en kom!
 
Verjaardag en Tractaties
Stichting Burger is in september jarig deelt het welbekende derde-maandag-in-september koffertje en de aanvullende troonrede uit aan alle bezoekers en gastsprekers. We informeren je in deze nieuwsbrief over Prinsjesnacht, waar we je graag voor interesseren. Toegang krijg je uitsluitend door je in te schrijven (vol = vol)!

Partners
Inderdaad, juist de avond voorafgaand aan Prinsjesdag pakken we de draad op met een stevig gesprek rond het thema Koopkrach(t)? live vanuit de toepasselijke Bankhal in het Nutshuis. Prinsjesnacht -nacht van speculaties en politiek- is mede mogelijk gemaakt door de ons dierbare partners Van Kleef, Invinitive, Otti Art, Praatzuil en Cafe Luden Den Haag.
 
Inhoud
De begroting lijkt in kannen en kruiken en iedereen gaat er op vooruit? Maar hoe staat het met onze feitelijk Koopkrach(t)? Daarover gaan we in discussie met diverse sprekers. En debat komt niet alleen van politici en andere professionals, maar vooral ook door, van en met jou. Ga met onze gastsprekers in gesprek over “Koopkrach(t)?” met als speciale ingrediënten een heuze champagne bar, prima kunst en tal van andere surprises.
 Persbericht 120908: "Koopkrach(t) en JPB" 12-09-2008

maandagavond 15 september 2008 aanvang 20.00 uur "Prinsjesnacht" in Den Haag vanuit de toepasselijke Bankhal in "Het Nutshuis". Schrijf hier in

 Sprekers: Arnold Heertje, Nico Roos, Stef Blok (VVD) en Muriel Muyres!  Onderwerpen op basis van het Hoofdthema "Koopkrach(t)?!" zijn (o.a.):

Nationaal: Het zoet en het zuur: de Miljoenennota 2008 en de "Echte economie"; Europese en Mondiale Koopkrach(t)?: de stand van zaken;  Liberale visies: de tegenbegroting; Lokale portemonnee, transparantie en kosten voor de burger: de gemeente-analyse;

Discussie in Debat met sprekers, publiek en pers.
Welkom 11-09-2008

Radio Politiek?

Welkom bij “Radio Politiek”, het initiatief waarbij politiek en burger centraal staan en waar we beide groepen met elkaar in contact brengen door actuele onderwerpen met hen te bespreken welke raken met publiek, gastsprekers en de onderwerpen op deze website. Hier maakt iedereen kennis met politici over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. Geen lange teksten, maar gesproken en in beeld!

Politiek: we zullen het leuker maken én toegankelijker!

En zo is dat! Radio Politiek biedt interessante radioprogramma's waarmee we jouw mening en die van politici beter leren kennen over verschillende, actuele, politiek-maatschappelijke onderwerpen.

Vragen, informatie en suggesties?     Nieuwsbrief?

Veel luisterplezier (komen kijken mag natuurlijk ook),

Redactieteam Radio Politiek
Waar zet jij je glas neer op Prinsjesnacht? Spaar ze allemaal! 11-09-2008
 Columnbus: jouw boodschap aan politiek Nederland 10-09-2008

Nieuw bij Radio Politiek: de Columnbus 0703636018.

Als luisteraar van Radio Politiek en bezoeker van onze initiatieven kun je op onze Columnbus elke vraag stellen, je mening geven of regelrecht een column inspreken. Het telefoonnummer hiervoor is 070 -3636018 en de rest wijst zich vanzelf. Ons redactieteam ontfermt zich vervolgens over je boodschap en en wie weet wordt kom je dan live in een van de uitzendingen!

Columnbustip: bezoek onze agenda en spreek een vraag in voor een van onze aanstaande gastsprekers.

Gebruiksaanwijzing:
1 Toets in of draai 070 -  3636018;
2 Spreek in wie of wat je bent;
3 Spreek boodschap in en eventueel aan wie je de vraag wil stellen;
4 Terugluisteren kan meteen na het inspreken. Opnieuw inspreken kan ook, door gewoon nog een keer te bellen.

Wij wensen je veel plezier met het inspreken!

Sponsor: Oranjebitter? Van Kleef! 04-09-2008
Praatzuil 2008: Balkenende IV 02-09-2008

Inspraak in Beeld en Geluid, ook op Prinsjesnacht! Want tijdens Prinsjesnacht mogen we weer "op een leuke manier voor paal staan" dankzij Praatzuil.nl. Net als vorig jaar stelllen zij weer 1 of 2 x een praatzuil beschikbaar.

"Koopkrach(t)" of niet? Verras jezelf en anderen en spreek je reactie op onze verrassende stelling in die Balkenende IV versteld zal doen staan. Want "wat gaat goed en wat kan beter?" Vertel het Balkenende IV! 
Prinsjesdag: definitie 02-09-2008
Altijd willen weten waarom Prinsjesdag in het leven is geroepen? Klik hier voor de achtergond van Prinsjesdag.


Column 280808: Georgië: pay back time voor de Russische beer 28-08-2008

Op 17 februari jl. verklaarde het Kosovaarse parlement Kosovo eenzijdig onafhankelijk van Servië. In een column voor Radio Politiek schreef ik dat door deze onafhankelijkheidsverklaring niet alleen Servië en Kosovo tegenover elkaar dreigden te komen staan, ... lees hier verder
column 180608: Vragenuurtje 18-06-2008

Elke dinsdag om 14.00 kan de Nederlander live genieten van het zogenaamde vragenuurtje in de Tweede Kamer.
column 180608: Rita als goedheiligvrouw 18-06-2008
Rita Verdonk gaat belangeloos meespelen in een bioscoopfilm over Sinterklaas.


column 120608: Trots op Israel en Nederland 11-06-2008
Shalom. Ik ben op dit moment voor een zesdaagse vakantie in Israël.


Column 220508: De kiezer als dagjesmens 06-06-2008

Afgelopen weekend deed de SP een dagje pretpark met haar leden. 7000 mensen kwamen af op een gezellig rondje achtbaan met Jan,
Nieuws 7 juni 2008 Den Haag: Open Universiteit 27-05-2008

Als het leuk is, kost het geen moeite de top te bereiken’

Bart Veldkamp op Open dag van Open Universiteit in Den Haag
column 200508: ?Das Leben der Anderen? in Holland 20-05-2008

Met de arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot is Nederland verworden tot een land waarin kritische opiniemakers en artiesten met intimiderend machtsvertoon van overheidswege kunnen worden aangepakt. 
160508: Gemeente zet Praatzuil in op scholen 16-05-2008

Wat moet er voor jongeren in Vlaardingen veranderen? Dat wil de gemeenteraad graag weten. Daarom organiseert zij op donderdagavond 12 juni een Jongerenforum.
5 Mei Festival: aanmelden zeepkist 05-05-2008

Zeepkist van Den Haag

Wat heb jij  met vrijheid?
Column 290408: Trots op Nederlands representatieve democratie 29-04-2008

De beweging van Rita Verdonk, Trots op Nederland, blijft stijgen in de politieke peilingen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou Trots op Nederland maar liefst 23 zetels halen.
Column 240408:Stalen dame in Rotterdam 24-04-2008
Wim de Kok en Ton Lutter zijn namens Radio Politiek bij de bijeenkomst van Rita Verdonk in Rotterdam geweest. Zij proberen haar tevens uit te nodigen voor Radio Politiek.


column 110408:Bier en Spelen 11-04-2008

Nieuwsfeit 1. Meer en meer ontstaat er publieke weerstand tegen een overdadig Olympisch gastheerschap van China.
Stichting Burger Nieuws: 28 maart 2008 28-03-2008
Can't start a fire without a spark


"Wilders" 28-03-2008
Op 27 maart 2008 heeft Geert Wilders zijn film gelanceerd.


Column: Vrijheid en verantwoordelijkheid 27-03-2008

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zwaar gevochten voor de Nederlandse vrijheid. Dankzij de offers van velen leven we vandaag in vrijheid en niet onder het juk van het fascisme, een totalitaire ideologie.
Introductie Stagiaire 005: Marije Arah 27-03-2008

Mijn naam is Marije Arah. Ik ben  student communicatie aan de Hogeschool Groningen. Op 11 februari ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij Stichting Burger in Den Haag.
column: Kan de politiek wel zonder advies? 26-03-2008
In de krant van 1 en 6 maart jl. ontspint zich een belangwekkende, maar lastig te doorgronden discussie tussen twee topbestuurders van PvdA-huize:


column cartoons Mohammed 23-03-2008column 130308: Wouter Bos polariseert zonder visie 13-03-2008

Wouter Bos is de laatste weken als partijleider veelvuldig in het nieuws. 
column 10032008: Autosalon van Genève en energiezekerheid 10-03-2008
Van 6 t/m 16 maart 2008 wordt misschien wel de belangrijkste autobeurs ter wereld gehouden: de Autosalon van Genève. 


Column buitenland: Kosovo en zo 25-02-2008

Wim de Kok is Buitenlandcommentator bij Radio Politiek en hij heeft een colomn geschreven over Kosovo.
Column Radio Politiek 1802: Wanneer gaan we ons werk doen?! 18-02-2008
Ten behoeve van een nalatenschap moest een huis verkocht worden, dus alle stukken naar de notaris. Krijg ik enige dagen de conceptakte terug.


SBO: Media onbetrouwbaar 31-01-2008

In het onderzoek ‘Beeldvorming rondom migranten’ van Stichting Burger (SBO) werden respondenten gevraagd naar hun mening over de betrouwbaarheid van media. 68 % van de geënquêteerden gaf aan het oneens te zijn met de stelling ‘media zijn betrouwbaar’. Met de stelling ‘Media belichten alle kanten even goed’ was zelfs 90 % het oneens. Vervolgens is de  mensen ook gevraagd in hoeverre ze hun mening betreffende migranten baseerden op media. 40 % van de mensen gaf aan dat media hun beeld veel, tot zeer veel beïnvloed. Het was zelfs zo dat in de vervolgvraag ‘In hoeverre laten anderen in uw omgeving zich door media beïnvloeden’ 56 % van de respondenten meende dat anderen zich veel tot zeer veel door media laten beïnvloeden. Mensen geven aan dat ze media niet vertrouwen maar dat dezelfde media wel veel invloed heeft op hun beeldvorming. In combinatie met hun eerdere antwoord betreffende de betrouwbaarheid van media is dit zeer ernstig.

Bron: SBO 2007-2008

SBO (Stichting Burger Onderzoek) is de onderzoeksafdeling binnen Stichting Burger en voert vanuit diverse thema’s en invalshoeken onderzoek uit. Klik hier om deel te nemen aan een van de onderzoeken.
Meer informatie over  SBO? Klik hier.

Een vraag aan SBO of een onderzoek binnen uw gemeente? Stel hem ons!

 
SBO: Nederland voelt zich thuis 31-01-2008

Nederlanders voelen zich thuis in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Burger (SBO). 84 % Van de respondenten voelt zich thuis in Nederland. Als belangrijkste oorzaken gelden de vele goede initiatieven ten behoeve van de samenleving zijn en het feit dat men zich welkom voelt. Deze positieve resultaten geven aan dat Nederlanders zich over het algemeen goed voelen in de samenleving. Een verklaring zou kunnen zijn dat de onderzoekspopulatie van dit onderzoek relatief hoog is opgeleid  weinig migranten bevat.
Overigens, van de 8,94 % die zich in Nederland niet thuis voelt antwoordde 40,9 % dat dit te maken had met het feit dat ze geen vertrouwen meer hebben in de Nederlandse politiek.


Bron: SBO 2007-2008

SBO (Stichting Burger Onderzoek) is de onderzoeksafdeling binnen Stichting Burger en voert vanuit diverse thema’s en invalshoeken onderzoek uit. Klik hier om deel te nemen aan een van de onderzoeken.
Meer informatie over  SBO? Klik hier.

Een vraag aan SBO of een onderzoek binnen uw gemeente? Stel hem ons!

 
SBO: Zien we migranten als bedreiging? 31-01-2008

Van de onderzoekspopulatie bij het Stichting Burger Onderzoek (SBO) ‘beeldvorming rondom migranten’ ziet 26 % migranten als bedreiging. Dit ondanks het feit dat de populatie een hoog opleidingsniveau kent en zich thuis en veilig zegt te voelen in Nederland. Stichting Burger verwacht dat het werkelijke aantal autochtone burgers dat een negatief beeld heeft betreffende migranten, nog hoger zal liggen. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat er vanuit wordt gegaan dat opleidingsniveau invloed heeft op iemands beeldvorming. En het gegeven dat op de vraag ‘Vindt u dat migranten de Nederlandse samenleving genoeg waarderen?’ in ditzelfde onderzoek, slechts 26 % ‘Ja’ antwoordde en de overige respondenten tegen waren of geen mening hadden.

Bron: SBO 2007-2008

SBO (Stichting Burger Onderzoek) is de onderzoeksafdeling binnen Stichting Burger en voert vanuit diverse thema’s en invalshoeken onderzoek uit. Klik hier om deel te nemen aan een van de onderzoeken.
Meer informatie over  SBO? Klik hier.

Een vraag aan SBO of een onderzoek binnen uw gemeente? Stel hem ons!

 
Column: De dreiging van luchtdoelraketten voor burgervliegtuigen 07-01-2008

Recent kwam in het nieuws dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines als test een aantal van haar vliegtuigen wil uitrusten met een raketafweersysteem. De installatie hiervan is bedoeld om te bezien of op deze manier de toestellen beschermd kunnen worden tegen terroristische aanvallen met luchtdoelraketten.

Vanaf vandaag staat de nieuwste Radio Politiek Column online, geschreven door buitenland commentator Wim de Kok.

 Klik hier voor de volledige tekst. U kunt de Column ook beluisteren.
Stichting Burger wenst u prettige feestdagen en een succesvol 2008! 01-01-2008

Namens het bestuur en alle vrijwilligers wenst Stichting Burger u hele fijne feestdagen en een succesvol, gelukkig 2008. Ook in het nieuwe jaar zien wij u graag terug bij een van onze initiatieven.

Klik hier voor de kerstkaart. 
Goede voornemens in 2008: Praatzuil 27-12-2007
Praatzuil: inspraak in Beeld en Geluid in 2008!
Naast de Beeld- en Geluidprogramma’s welke u van ons gewend bent op deze website bieden wij vanaf 2008 ook een novum aan onze bezoekers: de “Praatzuil”.
In samenwerking met sponsor Politic.NL mogen wij op een aantal van onze bijeenkomsten beschikken over een “praatzuil” waar bezoekers van onze activiteiten of passanten eenvoudig en zelfstandig antwoorden op onze stelling of vraagstuk of gewoonweg zelf een boodschap naar wens inspreken. Dat het prettig werkt dat hebben we al getest op Prinsjesnacht 2007. Een geschikt instrument naar burgers en politici toe. Op het moment dat het hèn uitkomt, met één druk op de knop en zonder 'mensen achter de camera'.
We hopen u dit novum regelmatig in “onze steden” Rotterdam, Tilburg, Breda en Den Haag -en daarbuiten- te presenteren voor of tijdens onze bijeenkomsten en doen hiervan op onze websites verslag. En ook rekenen wij erop dat u er in ruime mate gebruik van maakt. Trouwens ook u kunt gebruik maken van deze dienst, neem daarvoor contact op met Politic.NL.Spreek nu uw Radio Politiek kerstboodschap in! 26-12-2007

Beste Luisteraar,

Dit jaar kunt u Radio Politiek een kerstboodschap en/of nieuwjaars boodschap sturen. Dit doet u door in te spreken in onze columnbus. De berichten komen dan terecht bij Radio Politiek en wie weet wordt uw boodschap afgespeeld tijdens een van onze uitzendingen! Ook kunt u een plaat aanvragen.

Gebruiksaanwijzing:
1 Bel wanneer het u schikt met 079 -  3168853
2 Spreek in wie of wat u bent (mijn naam is Martine van Leeuwen, Stichting Burger)
3 Doe uw wens, prettige kerstdagen / feestdagen en voorspoedig 2008
4 Doe een verzoek of bevinding, mogelijk relevant met uw werk, hobby, etc. "Ik wens iedereen een .."
5 Indien gewenst: "Vraag uw favoriete plaat aan!
6 Terugluisteren kan helaas niet, als u opnieuw wil inspreken, gewoon nog een keer bellen!

Radio Politiek wenst u veel plezier met het inspreken.
Stichting Burger Nieuwjaarsrede 26-12-2007

De Stichting Burger Nieuwjaarsrede. In deze prachtige rede aan alle burgers wenst  Stichting Burger u een zeer voorspoedig 2008. Klik hier voor de tekst van de rede en klik hier voor uw Stichting Burger kerstkaart.
Praktijkseminar BGV op donderdag 131207 13-12-2007

Stichting Clock - onze Prinsjesdag partner 2007- organiseert een Praktijkseminar Bedrijfsgerichte GebiedsVerbetering op 13 december a.s. Ook wij nemen deel aan deze bijeenkomst en graag interesseren wij u voor deelname. Vorig jaar organiseerde CLOK het seminar over BID’s.
Column: Lokreller (door Maarten Sinnema) 26-11-2007

Tijdens de Radio Politiek uitzending van 25 oktober 2007 heeft Maarten Sinnema zijn nieuwste column 'Lokreller' uitgesproken. Klik hier voor de tekst van deze column en hier voor de gesproken versie.

Bent u nieuwsgierig naar de hele uitzending, waarin ook Tweede Kamerlid Han ten Broeke en twee studenten van de Haagse Hogeschool te gast waren? Klik dan hier om naar ons archief te gaan.

Voor de website van Columnist en Radio Politiek DJ Maarten Sinnema, klik hier.
Cafe Politiek Tilburg 26-11-2007

Cafe Politiek houd op 26 november in Tilburg weer een ' discussie in debat'  over Integratie, Migranten, Beeldvorming en het nieuwe Nederlandse woord: 'Vogelaarverschrikkers' . Sprekers zijn; Joost Möller, Fractievoorzitter VVD Den Haag; Maya Butalid, PvdA Den Haag en Ali Tsjouli, adviseur Migrantenkwesties en ondernemer in de Breda.

Tijdstip: Vanaf 20.00 uur
Locatie: Cafe Miller Time, Piusplein 6, Tilburg

 
Parels van Integratie 26-11-2007

Maandag 26 november wordt de 'Parel van Integratie' uitgereikt in Amsterdam. Dit jaar staan de parels in het teken van wijkaanpak. Genomineert zijn diverse initiatieven die zich hier mee bezig houden.

Maandag is er ook een Café Politiek in Tilburg (waar ook een project is genomineerd). Uiteraard zullen we hier aandacht aan besteden.

Wat is een Parel?

Een Parel van Integratie is:
- een succesvol initiatief van een gemeente, een organisatie of van één enkele buurtbewoner
- een initiatief gericht op buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden en dat een actieve inzet in de wijk stimuleert
- een initiatief dat ertoe bijdraagt dat de bewoners zich gezamenlijk inzetten voor een positieve sfeer waardoor het voor iedereen in de wijk prettig samenleven is.
Cafe Politiek Tilburg 26-11-2007

Cafe Politiek houdt op 26 november in Tilburg weer een ' discussie in debat'  over Integratie, Migranten, Beeldvorming en het nieuwe Nederlandse woord: 'Vogelaarverschrikkers' . Sprekers zijn; Joost Möller, Fractievoorzitter VVD Den Haag; Maya Butalid, PvdA Den Haag en Ali Tsjouli, adviseur Migrantenkwesties en ondernemer in de Breda.

Tijdstip: Vanaf 20.00 uur
Locatie: Cafe Miller Time, Piusplein 6, Tilburg
051107 Spreek nu uw kerstboodschap in! 24-11-2007
Beste Luisteraar,

Dit jaar kunt u Radio Politiek een kerstboodschap en/of nieuwjaars boodschap sturen. Dit doet u door in te spreken in onze columnbus. De berichten komen dan terecht bij Radio Politiek en wie weet wordt uw boodschap afgespeeld tijdens een van onze uitzendingen! Ook kunt u een plaat aanvragen.

Gebruiksaanwijzing:
1 Bel wanneer het u schikt met 079 -  3168853
2 Spreek in wie of wat u bent (mijn naam is Ingrid Broos, Stichting Burger)
3 Doe uw wens, prettige kerstdagen / feestdagen en voorspoedig 2008
4 Doe een verzoek of bevinding, mogelijk relevant met uw werk, hobby, etc. "Ik wens iedereen een .."
5 Indien gewenst: "Vraag uw favoriete plaat aan!
6 Terugluisteren kan helaas niet, als u opnieuw wil inspreken, gewoon nog een keer bellen!

Radio Politiek wenst u veel plezier met het inspreken.

Cafe Politiek Breda 19-11-2007

'Het Marokkanendrama' en, zin en onzin over M/Nede(r)landers

Café Politiek houdt op 19 november 2007 in Breda weer een ‘discussie in debat’, ditmaal rond de actuele thema’s: integratie, beeldvorming en migranten. Maandagavond in gesprek over “Het Marokkanendrama”, zin en onzin over M/Nede(r)landers, met o.a. schrijfster en journaliste Fleur Jurgens.

Tijdstip: vanaf 20.30 uur
Locatie: Café de Corenmaet, Havermarkt 1, Breda
Cafe Politiek via Radio Politiek Live 19-11-2007

Maandag 19 november en maandag 26 november is er weer Cafe Politiek, ditmaal in Breda en Tilburg. Kunt u hierbij niet aanwezig zijn? Geen probleem: Cafe Politiek wordt nu ook live uitgezonden via www.radiopolitiek.nl/live.

191107 vanuit Breda. Aanvang: 20.30 uur

261107 vanuit Tilburg. Aanvang: 20.00 uur
Stichting Burger Onderzoek(t) 06-11-2007

Stichting Burger Onderzoek (SBO) onderzoekt tot januari 2007 de onderwerpen "Beeldvorming", "De Kloof" en "Polarisatie en Radicalisering" in diverse steden.

Deze onderwerpen onderzoekt Stichting Burger in samenwerking met diverse instellingen en studenten in de "Vogelaar wijken" en elders. Informatie?  
Troonrede, Burgerprijs en Dankzegging Sponsors en Vrienden 20-09-2007

Stichting Burger heeft genoten van de Prinsjesnacht 2007. De moeite van het bekijken en beluisteren waard is de aanvullende troonrede, opgesteld door de "Onbekende Columnist", luistert u mee? U kunt de troonrede ook op 2 manieren lezen, in het Haags en in het NederlandsVeel plezier! 

Ook vormden de uitreiking van de jaarlijkse Burgerprijs 2007 aan voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken R. van der Linden en de onthulling van het nieuwe logo van Stichting Burger een prima start van dit seizoen!

Stichting Burger dankt naast haar Prinsjesnacht 2007 sponsors ook vooral Henk Bres, Marnix Rueb en Haagse Harrie!
Prinsjesnacht en Prinsjesdag 2007 Den Haag: Inschrijving vanaf heden 17-09-2007
Stichting Burger is in september jarig en viert haar verjaardag graag met jou. We interesseren je met dit bericht voor 2 bijzondere bijeenkomsten:Sponsors Prinsjesnacht 2007 17-09-2007
 Profielen Gastsprekers Prinsjesnacht 170907 17-09-2007

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag kun je deelnemen aan ons openingsdebat van de Café Politiek- bijeenkomsten in Nederland. Het thema is “Europa”. We introduceren de sprekers: 
 
Frans Timmermans
De heer Timmermans is staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vanaf 220207 en voert in het buitenland de titel minister voor Europese Zaken.. Na zijn afstuderen in Nijmegen (1985) en postdoc Europees Recht en Politiek en Franse letterkunde aan de Universiteit van Nancy vervulde hij de dienstplicht. Daarna volgde hij de diplomatenopleiding bij BuZa en was daar werkzaam bij de Directie Integratie Europa, op de Nederlandse ambassade in Moskou en als plaatsvervangend hoofd van het bureau EG van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
In 1994 en 1995 was de heer Timmermans medewerker van Europees Commissaris, mr. H. van den Broek. Tot 1998 werkte hij als adviseur en particulier secretaris van mr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). Vanaf 1998 was hij voor de PvdA lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De heer Timmermans was onder meer namens de Tweede Kamer lid van de Europese Conventie, gastdocent bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ en bij het Instituut Defensie Leergangen en lid van het dagelijks bestuur van de Europese Beweging Nederland.

Jan Rood
De heer Rood is hoofd van het Clingendael European Studies Programme. De positie van Nederland in een groter wordende Unie is een van de onderzoeksvelden van de ESP. De heer Rood is Professor in de International Political Economy and European Integration University in Utrecht (1999) ook is hij director of Studies Netherlands Institute of International Relations (1997).

Luuk Blom
De heer Blom is Tweede Kamerlid namens de PvdA (2003) en woordvoerder Europees beleid (uitgezonderd Europees landbouwbeleid en voorheen werkzaam geweest als journalist in Hilversum en Den Haag.

Kees van der Staaij
De heer Van der Staaij is Tweede Kamerlid namens de SGP (1998), was stafjurist en chefjursit bij de Raad van State en volgde in Leiden de vrije studierichting rechten aan de Rijks Universiteit. 

Jan Jacob van Dijk
De heer Van Dijk is als Tweede Kamerlid namens het CDA lid van de fractiecommissies Europese Zaken (voorzitter), Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Sociale Zaken. Van Dijk is tevens bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken aan de Vrije Universiteit.

Deze avond wordt de gespreksleiding gevoerd door de heer Herben en de heer Keijser.

Redactieteam Cafe Politiek Den Haag
Burgerprijs op Prinsjesnacht 2007 14-09-2007

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag, wordt tijdens het openingsdebat van Stichting Burger de "Burgerprijs" uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een of meerdere van de doelstellingen welke ook bij uw en onze stichting centraal staan.

Voor deze prijs wordt elk jaar door het bestuur in overleg met de Raad van Advies een persoon op persoonlijke titel of namens zijn of haar organisatie of instelling uitgekozen en aangezocht om deze prijs in ontvangst te nemen tijdens Prinsjesnacht.

Naast het in de schijnwerpers zetten en belonen van de winnaar geldt de Burgerprijs ook als aanmoediging voor het voorzetten van het goede werk in het contact van de winnaar met de burgers, de doelgroep van Stichting Burger.    
Europa: het is maar hoe je het bekijkt 10-09-2007

Nederland is Eurosceptisch, terecht en onterecht. Het Nederlandse nee tijdens het Grondwet-referendum is tot op heden de climax van een bijna nationaal gevoeld anti-Europees sentiment.

Het verlies van de gulden doet sommige mensen nog steeds pijn. Her en der wordt zelfs gesuggereerd om uit de Europese Unie te treden om zo onze onafhankelijkheid te redden. We zouden ook teveel aan Europa betalen in de vorm van afdrachten. En Europa zou niet democratisch genoeg zijn, maar een bureaucratische reus. Maar, is het anti-Europees sentiment wel terecht? Ja en nee, het is maar hoe je het bekijkt.

Het feit ligt er dat de Nederlandse bevolking bij referendum de Europese Grondwet heeft verworpen. Daarmee heeft de kiezer veel aangegeven: een nee tegen Turkse toetreding tot de EU, een nee tegen de euro, een nee tegen het weggeven van nog meer nationale bevoegdheden aan Brussel en daarmee een nee tegen het verlies aan Nederlandse soevereiniteit. Maar ook heeft de Nederlandse bevolking een signaal van algemeen ongenoegen afgegeven over hoe de dingen in de EU gaan. Het gevoel bestaat dat er over de hoofden van de burger wordt besloten en dat de politiek de burger - soms - niet serieus lijkt te nemen.

Toch lijken Eurosceptici te vergeten dat Europa het middel is waarmee we in ons deel van de wereld een enorme welvaart hebben kunnen ontwikkelen en politieke stabiliteit. Europa draagt, overigens samen met de NAVO, bij aan vrede op dit continent.

Geldelijk levert het lidmaatschap van de EU meer op dan het ons kost, we verdienen er eenvoudigweg te veel aan om er zo maar uit te stappen. En dankzij de EU hebben we als Nederland een stem in de wereld. Niet alleen tijdens het roulerend voorzitterschap, maar ook doordat we onze stem kunnen laten horen tijdens de bijeenkomsten van de Europese raden en van het Europees Parlement. De euro is een sterke munt geworden die ons op vakantie in de Eurozone veel betaalgemak oplevert en het Europees handels- en betalingsverkeer vergemakkelijkt. Europese prijsverschillen zijn inzichtelijker gemaakt. Tijdens mijn recente weekendje Parijs was het weer erg gemakkelijk om de Franse prijzen met de Nederlandse te vergelijken. En ja, eten aan de Champs-Elysee is inderdaad stervensduur!

Er bestaat zoiets als een democratisch gat in de Europese besluitvorming. Maar is dat een reden om ons van Europa af te wenden? M.i. niet. Het is juist een uitdaging om Europa te helpen veranderen in een door ons gewenste richting. Het is een uitdaging om juist wel in te zetten op veranderingen die de burgers van Europa een grotere stem geven. Dat vraagt om assertieve burgers. En om politici die niet alleen denken te moeten doen wat zij vinden dat goed voor ons is, maar ook meer gaan doen wat wij burgers vinden dat goed voor ons is. Dat is toch een van de essenties van een democratie? Als we als burgers vinden dat we te weinig te zeggen hebben in Europa, dan ligt dat in de eerste plaats aan onszelf. Wij Nederlandse burgers zullen beter en meer moeten insteken bij de politieke partijen om onze ideeën gerealiseerd te krijgen. Dat geldt voor u en ik. We zullen ook meer Europees politiek gevoel moeten ontwikkelen. Maar ook onze belangenorganisaties op hun prestaties in Brussel moeten afrekenen. Onze vaderlandse media zouden ook veel meer moeten berichten over wat er zich in Brussel afspeelt en het Europees debat in Nederland moeten entameren. Het merendeel van onze wetgeving heeft zijn oorsprong in Brussel. We hebben er recht op om via onze media te vernemen wat daar besloten wordt.
Europa is een continue uitdaging, maar met goede wil kunnen we er iets moois van maken. We hebben het zelf in de hand. Laten we de werkelijkheid onder ogen zien en beseffen dat we niet om Europa heen kunnen. Laten we desnoods protesteren voor onze Europese democratische rechten. Waar zijn eigenlijk onze actiegroepen als we vinden dat Europa ons tekort doet? Zit het dan allemaal wel zo diep dat anti-Éuropees sentiment? Het is een open vraag.

Het nieuwe Europees verdrag kan helpen. Er is nu de oranje kaart procedure. Wanneer een meerderheid van de nationale parlementen het niet met een voorstel van de Europese Commissie eens is, dan krijgt het 8 weken de tijd om het voorstel te ‘heroverwegen’. Het is niet echt een drukmiddel, maar wanneer de Europese Commissie enig gevoel voor democratische verhoudingen heeft dan kan het de mening van de nationale parlementen moeilijk naast zich neerleggen. Het is een kleine stap vooruit, maar zo gaat dat in Europa. Ook zijn nationale symbolen als een Europese vlag en een Europees volkslied geschrapt. En is er niet meer sprake van een Grondwet, maar van een wijzigingsverdrag. Een verdrag op het niveau van de verdragen van Amsterdam, Nice en Maastricht. Europa moet zich beter aan de eigen afspraken houden als het om uitbreiding gaat. Niet onbelangrijk gezien het gedoe rond de toetredingen van Roemenië en Bulgarije. Goed nieuws dus! Jammer is weer dat er een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid komt. Dat voorspelt niet veel goeds door het politiek correcte en naïeve wensdenken van veel Eurofielen. Waarde CDA-vriend Maxime Verhagen, let s.v.p. op uw en onze zaak en hou PvdA-staatssecretaris van Europese Zaken, Frans Timmermans, als een havik in de gaten.

Wat het allerbelangrijkste voor de toekomst van Europa is, is dat er weer vertrouwen ontstaat tussen burger en politiek. Dit kan louter doordat de politiek de burger weer serieus neemt. En met concrete maatregelen aantoont dat het dit ook doet. Dat is waar het om gaat wanneer we willen beginnen met het democratisch gat in Europa te dichten. De burger moet zich in haar politieke vertegenwoordigers vertegenwoordigd voelen.

Ik wil een realistische Europese houding voorstellen die resultaat gedreven is. Het begint bij onszelf. En misschien hebben zowel voor- als tegenstanders van Europa een beetje gelijk. Europa: het is maar hoe je het bekijkt.

Wim de Kok

Klik hier voor de agenda.
Quotes 10-09-2007

Nee, dit betreft niet het overzicht van de rijken van NL, we hebben het hier over de meest interessantste quotes van dit jaar. Neem een kijkje bij onze selectie en als je een leuke hebt dan stuur je ons een bericht.
Radio Politiek Streaming 06-09-2007
Radio Politiek, onderdeel van Stichting Burger, verzorgt uitzendingen vanuit de Radio Politiek studio’s in Den Haag en live opnames vanaf de Café Politiek locaties in Nederland. Sinds vandaag is Radio Politiek ook te beluisteren via livestream op www.radiopolitiek.nl.
 
Stichting Burger bestaat deze maand 1 jaar. De stichting is onafhankelijk en ongekleurd en kan haar activiteiten uitvoeren dankzij giften, schenkingen en donaties van burgers, bedrijven en instellingen.
 
Op www.radiopolitiek.nl zijn live- en reeds opgenomen uitzendingen te beluisteren afgewisseld door nieuws en muziek. Luisteraars kunnen tevens de uitzendingen in het archief beluisteren, reageren op stellingen en de agenda van de komende live bijeenkomsten van Radio Politiek en partners raadplegen.
 
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van Leeuwen. E-mail: info@radiopolitiek.nl of per telefoon: 070 – 3616068.060907 17 september Prinsjesnacht, kom ook! 06-09-2007

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag kun je deelnemen aan ons openingsdebat van de Café Politiek- bijeenkomsten in Nederland. Prinsjesnacht? Inderdaad, de avond voor Prinsjesdag pakken we de draad op met een stevig gesprek rondom een flink thema.
060907 17 september Prinsjesnacht, kom ook! 06-09-2007

Op Prinsjesnacht, de avond voor Prinsjesdag kun je deelnemen aan ons openingsdebat van de Café Politiek- bijeenkomsten in Nederland. Prinsjesnacht? Inderdaad, de avond voor Prinsjesdag pakken we de draad op met een stevig gesprek rondom een flink thema.
Column: Quo vadis, Turkije? 30-07-2007

Quo vadis, Turkije?

Turkije kan volgens de EU toetreden zolang het maar aan alle voorwaarden voldoet. Hoe zit dat?

Wim de Kok geeft als Columnist van Radio Politiek op persoonlijke titel zijn visie. Reageren?

Klik hier voor de agenda.
Column: Later aan de borrel 14-05-2007
Onze minister Ter Horst trekt ten strijde tegen de drinkende jeugd. Van de minister moeten de jongeren minder gaan drinken, of liever nog: niet drinken...


Hans Smolders onder vuur en on air bij Radio Politiek 10-05-2007

110507 Het Tilburgse gemeentebestuur stuurt geen vertrouwelijke stukken meer naar de raadsleden. Aanleiding is het lekken van informatie door het raadslid Hans Smolders die wij op 10 mei jl. live in de uitzending van Radio Politiek spraken. In een brief schrijft het college dat het geen onderscheid tussen de leden kan maken en dat daarom voor alle leden een informatiestop geldt.

Smolders, de vroegere chauffeur van Pim Fortuyn, werd woensdag aangehouden. Hij had op internet geciteerd uit overleg van de Tilburgse fractievoorzitters met burgemeester Vreeman en de politie. Volgens Smolders stelt die informatie niets voor en was zijn aanhouding tijdverspilling.
Kandidaten Provinciale Staten opgelet! 06-03-2007

Geacht kandidaten voor de Provinciale Staten,


Deze laatste weken breekt een drukke periode aan, uw campagne. Vanuit Stichting Burger leggen we daartoe graag het contact tussen u en uw electoraat, de kiesgerechtigde burgers. Op PolitiekeVernieuwing
NL, digitale hoeksteen van de samenleving, geven we uw campagne rugge(n)steun door u in enkele minuten de mogelijkheid te geven om kiezers de komende weken op u te laten stemmen en met u van gedachten te wisselen.
190207 Cafe Politiek Rotterdam 19-02-2007

Maandagavond 19 februari Cafe Politiek Rotterdam.

We gaan samen met diverse gastspreker en onder bezielende begeleiding van Caroline van Doorn in debat met diverse kandidaten voor Provinciale Staten.

Je bent van harte welkom bij deze bijeenkomst in hartje Rotterdam. Of bezoek onze websites eens en informeer je nader over de interessante sprekers.

Stemmen?
120207 Cafe Politiek Den Haag: 12-02-2007

Inderdaad, maandagavond 12 februari is het weer zover, Cafe Politiek in Bodega de Posthoorn in Den Haag.

We gaan samen met Kamerlid Ger Koopmans (CDA) en diverse kandidaten voor Provinciale Staten in debat over de actualiteit en de diverse standpunten.

Je bent van harte welkom bij deze bijeenkomst, bezoek onze websites eens en informeer je nadere over de interessante sprekers.

Stemmen op de debatsstellingen?
080207 Greenpeace: campagneleider Klimaat en Energie 08-02-2007

Donderdag aanstaande geeft Greenpeace haar reactie op het aanstaande akkoord van CDA, CUD en PvdA bij Radio Politiek.

Joris den Blanken, campagneleider Klimaat en Energie brengt een bezoek aan onze studio's in Den Haag en gaat een gesprek aan met het duo Stevens en Keijser. Luister dus live op donderdagavond om 20 - 21 uur via het www (DHFM92.0) of achteraf.  

 Jouw vragen vooraf zijn welkom of reageer op de stellingen op deze website. Stuur je bericht naar Radio Politiek en luister naar 92.0 FM (Den Haag) of digitaal op www.radiopolitiek.nl 
120107 Opening Kantoor Den Haag 12-01-2007

PERSBERICHT 12 januari 2007
Stichting Burger opent deuren in Den Haag!

Om burgers te stimuleren in hun participatie en het uitwisselen van opvattingen is een fysiek platform handig. Daarom is Stichting Burger vanaf januari 2007 bewoner van 
Kerstreces Radio Politiek 10-01-2007

Ook het redactieteam van Radio Politiek moet uitblazen, op krachten komen en inspiratie opdoen. Daarom is er rondom de Kerst, 28 december  en 4 januari, geen radio uitzending.

Naluisteren?
Quote 2006 31-12-2006

Nee, dit betreft niet het overzicht van de rijken van NL, we hebben het hier over de meest interessantste quotes van dit jaar. Neem een kijkje bij onze selectei en als je een leuk hebt dan stuur je ons een bericht.

Midden december maken we de "quote van het jaar" bekend. En komt het citaat van of via jou dan maken we je blij met een passend presentje. Misschien wel een "digitale hoeksteen"? 
Anders Sociaal 12-12-2006

Zomers versieren ze hun straten, staan de breedbeeld-TV’s buiten, alsmede het bankstel en de stoelen. En op het tuintafeltje een krat pils. Ze wonen in buurten die als werkwoord gehanteerd worden en communiceren vanuit het raam met de overburen. Op de stoep worden hun Golfjes.....

lees hier verder
Rapport-Baker, geluk bij een ongeluk? 11-12-2006

Rapport-Baker, richtinggevend democratiseringsproces.

Geluk bij een ongeluk.

Hoewel het langverwachte rapport over de oorlog in Irak geen spaan heel laat van de huidige strategie van het Witte Huis, heeft het mijn geloof in democratie goedgedaan. Het rapport-Baker maakt namelijk duidelijk dat het ideële doel ....

lees hier verder
061206: KAMP KANDIDAAT VOORZITTERSCHAP 06-12-2006

Minister Henk Kamp van Defensie heeft zich als lid van de VVD-fractie, kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op woensdag 6 december a.s. zal de verkiezing van een voorzitter om 14.00 uur plaatshebben.
Radio Politiek Live TM 241106 op 92.0 FM 24-11-2006
Elke maandag tot en met vrijdag tussen 18-19 uur op Den Haag 92.0 FM! En dat met de DJ's Van Hooijdonk, Stevens, Tanamal, Mutsaars en Keijser. 


131106 OLON Leden opgelet 24-11-2006

De komende 2 weken kunnen de OLON leden hier de dagelijkse actuele uitzendingen downloaden en programmeren op hun eigen zender. U kunt zich hiervoor kostenloos aanmelden. Op deze manier bieden    
241106 uitnodiging 1e bijeenkomst Jij & Ik = WIJ 24-11-2006

Wij Den Haag, Wij Nederland, Wij Europa nodigt uit.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor de eerste bijeenkomst aan de Albardusstraat 60 in Den Haag. Dan kunt u kennismaken met het bestuur en de redenen voor de redenen van deze politiekevereniging per 1 augustus 2006 vernemen.

Het Bestuur wil zo informeel mogelijk vergaderen, kom vooral zoals u bent. Vragen?

 
161106 Stemwijzer? 16-11-2006
Stemwijzers en standpunten?
Maar 1 stemwijzer biedt de standpunten van alle partijen aan.
 
Haal het beste uit de politieke partijen naar boven!131106 Kies of Stem (af op) Radio Politiek! 16-11-2006

Maandag starten we met een stevige 2 weken radio waar de politici en critic je om de oren vliegen. Samen met Stadsomroep Den Haag pakken we stevig uit en reiken we je de kandidaten aan op en presenteerblaadje. Ook kun je ze bekijken vanachter het glas of via onze webcam.
161106 Geert Wilders Live(s)! 16-11-2006

Geert Wilders en Richard de Mos van Partij voor de Vrijheid live bij Radio Politiek. Onderwijs, integratie en campagne voeren, hoe doe je dat (be)veilig(d)? Luister naar Wilders en De Mos, campagne,campagne, campagne...
161106 De kiezer is gek 16-11-2006

De kiezer is gek!
Hij is een windvaan, een draaikont, zelfs een leugenaar. Alles wordt nu uit de kast getrokken om de integriteit van de PvdA-leider ten grave te dragen. Maar wat zegt dit eigenlijk over onszelf, de kiezer die altijd gelijk zou hebben?

Door Steven de Jong, Columnist Cafe en Radio Politiek
161106 IkGaNiet.NL 16-11-2006

Beste burgers,

Velen van u hebben al een keuze gemaakt, iets minder twijfelt nog en de rest... Tja, die komt gewoon niet opdagen. Sinds begin jaren '90 is dat een vijfde tot een kwart van de stemgerechtigden (bron: CBS). Zij zijn goed voor 30 tot 37 zetels in de Tweede Kamer.

Mocht u tot deze laatste groep behoren, dan bent u de samenleving een verklaring schuldig. Wilt u zich niet laten vertegenwoordigen, gelooft u er niet meer in, is uw stemrecht afgenomen, durft u niet naar buiten of bent u gewoon uw stemkaart kwijt? Laat het weten op Ikganiet.nl.

Gaat u wel? En voelt u de behoefte uw favoriete lijsttrekker een duwtje in de rug te geven? Treed dan op als spindoctor en adviseer uw politieke idool hoe hij of zij de zetels met bakken tegelijk kan binnenslepen. Surf hiervoor naar Watwilnederland.nl. "Pechtold zal er zeker zijn voordeel mee doen", aldus een woordvoerder van D66.

 De eerste resultaten van Watwilnederland.nl zijn al binnen. De media doen verslag:
www.forumdemocratie.nl/wat_wil_nederland
www.brabantsdagblad.nl/bdbinnenland/article831712.ece www.nrc.nl/binnenland/article544245.ece

Weet u niet wat u wilt? Lees dan eerst alle verkiezingsprogramma's door, doorloop 12 kieswijzers en stel u op de hoogte van wat de rest van Nederland zegt te gaan stemmen.

Tot slot; heeft u een hekel aan alles wat naar overheid ruikt? Bekijk het dan eens van de andere kant, want ambtenaren hebben het ook niet altijd even gemakkelijk met u.

Bied hen uw excuses aan op Lastvandeburger.nl .
131106 Cafe Politiek BREDA: grand opening 13-11-2006

Bezoek Cafe De Corenmaet op maandagavond vanaf 19.30 uur voor een spraakmakend debat georganiseerd door Cafe Politiek!
131106 Radio Politiek met Jeroen de Veth en Erik Veldman 13-11-2006

Donderdag is het weer zover, Radio Politiek met ditmaal Jeroen de Veth (VVD) en Erik Veldman (D66) in debat. Vragen aan deze kandidaten voor de Tweede Kamer?

 
301006 Stellingen, stemmen en vraagstukken 11-11-2006
Wat zegt een digitale stem ons als we ons beseffen dat niet iederen deze website bezoekt of in elk geval geen repesentatief deel? En wat kan Maurice de Hond dan met zijn telefoontjes?


151106 Cafe Politiek & Haagse Koepel Den Haag op Radio Politiek 11-11-2006

Inderdaad, woensdagavond 15 november organiseren de stichting Haagse Koepel en Cafe Politiek samen neen debat vanuit Theater Concordia in Den Haag. Je bent van harte welkom, bezoek beide websites eens en informeer je nadere over de interessante sprekers.

Stemmen op de debatsstellingen?

 
Vernieuwing op 22 november? 10-11-2006
Gaan we vernieuwen of blijft alles bij het oude? Als je op basis van het oude een campagne gaat voeren zul je niet veel stof doen opwaaien, tijd voor een fris idee in een oud jasje dus. Wat we echter zien is dat er erg veel nieuwe partijen de kop hebben gestoken en er zijn nogal wat afsplitsingen doordat er op rechts onvoldoende mogelijkheden voor samenwerking zijn gevonden. Waar leidt dat toe als we de bedenken dat het aantal zetels in de Tweede Kamer wel eens tot 100 kan worden gereduceerd? Je lest het goed, niet 10% snijden maar gewoon een vette 33%, toe maar. Hiermee komt de door de nieuwe Minster van Bestuurlijke zaken (en niet zozeer vernieuwingen) behouden kiesdeler in een leuk daglicht te staan. Nog meer stemen nodig dus en weinig mogelijkhedn om je als individu nog verkozen te krijgen. Wie het verder weet mag het zeggen. 


301006 Quote('s) 2006 09-11-2006

Nee, dit betreft niet het overzicht van de rijken van NL, we hebben het hier over de meest interessantste quotes van dit jaar. Neem een kijkje bij onze selectei en als je een leuk hebt dan stuur je ons een bericht.

Midden december maken we de "quote van het jaar" bekend. En komt het citaat van of via jou dan maken we je blij met een passend presentje. Misschien wel een "digitale hoeksteen"? 
101006 Mediacratie en Nationale Conventie 11-10-2006

Voor het dichten van de kloof tussen burger en politiek vindt Wouter ter Heide dat meer nodig is dan de aanbevelingen die de Nationale Conventie in haar rapport Hart voor de publieke zaak doet.
180906 Vertrouwen in de burger 27-09-2006

Pim Fortuyn wordt door velen herdacht als de Messias van de ‘nieuwe politiek’. Hij zou het antwoord geweest zijn op de vertrouwenscrisis tussen burger en overheid. Veel partijen hebben zijn stijl overgenomen en bestuurlijke en politieke vernieuwing kwam hoog op de agenda. Maar de kern van het probleem kon niemand oplossen.

Door Steven de Jong, 18 september 2006
OLON 270905 27-09-2006

Politiek: we zullen het leuker maken én toegankelijker!

Wij bieden jouw zender met Radio Politiek interessante radioprogramma's waarmee we jouw aanbod en bereik kunnen verbreden met kwalitatief hoogwaardige programma's. En ook begeleiden en trainen we programmamakers. Ook interesse in ons voorstel? info@radiopolitiek.nl

 

ANP - 27 september 2005

'Lokale omroepen hebben meer potentie'

DEN HAAG (ANP) - Adverteerders en gemeenten zouden vaker gebruik kunnen maken van lokale omroepen dan nu gebruikelijk is. Dat concludeert de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, de OLON, dinsdag op basis van onderzoek dat werd uitgevoerd door bureau InterviewNSS.

Het bureau ondervroeg 8000 mensen die in meerderheid aangaven lokale omroep belangrijk te vinden voor de lokale nieuwsvoorziening. Zo gaf 16 procent aan voor plaatselijke informatie lokale zenders het vaakst te raadplegen, nog eerder dan bijvoorbeeld een regionale krant.

Informatieverstrekking

Op basis van die informatie oordeelt de OLON dat gemeenten en adverteerders de potentie van lokale zenders meer moeten gebruiken bij advertentiecampagnes en bij overige informatieverstrekking.

De OLON noemt de lokale omroep een kleinschalige, maar allesbehalve marginale speler binnen het Nederlandse omroepspectrum. De organisatie pleit er dan ook voor om lokale omroepen nadrukkelijker op te nemen in de toekomstplannen van staatssecretaris Van der Laan (Media) met betrekking tot het omroepbestel.

Websites

Op het gebied van internet laten de lokale zenders een steekje vallen, zo blijkt. Slechts 2 procent van de ondervraagden zegt minstens één keer per week een website van een lokale omroep te bezoeken. Een verklaring daarvoor ligt volgens de OLON in het profiel van de lokale luisteraars. Het blijkt dat bovengemiddeld veel 50-plussers naar die stations luisteren en dat ze vaak lager zijn opgeleid.

Focus op lokaal publiek

Resultaten Kijk- en luisteronderzoek
Op 27 september heeft de OLON de eerste resultaten gepubliceerd van het grootschalige kijk- en luisteronderzoek.
Interview*NSS heeft voor dit OLON-onderzoek ruim 8 duizend mensen in heel Nederland geïnterviewd.
Belangrijkste conclusie is: lokale omroep doet het goed! Het is een kleinschalige maar allesbehalve marginale speler binnen het Nederlandse omroepspectrum:

- Publieke lokale radio verslaat Radio 4 en 747AM en diverse commerciële zenders;
- Publieke lokale tv en lokale kabelkrant zijn belangrijke lokale informatiemedia;
- Waarde ligt sterk in lokale informatiefunctie;
- Publieke lokale omroep doet precies waarvoor het bedoeld is;
- Publieke lokale omroep heeft veel meer potentieel dan dat thans benut wordt (door gemeenten, adverteerders).

De presentatie vindt u
hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Pieter de Wit, directeur OLON
Bereiken en Beraken 12-09-2006

"Bereiken" en "Beraken"

Om je doelgroep(en) werkelijk te paaien voor een standpunt, visie of product moet je tegenwoordig flink beslagen ten ijs komen. Aan de andere kant moet de boodschap voldoende worden onderbouwd wil je niet door het ijs zakken. Een korte weergave van enkele essentialia volstaat:
100906 Digitale Hoeksteen 11-09-2006
De digitale hoeksteen van jouw samenleving dat willen we zijn. Maar waarom?


Pofiel Burgemeester Breda Peter van der Velden 06-04-2006

Profiel Peter van der Velden, Burgemeester van Breda

P.A.C.M. (Peter) van der Velden is in 1954 geboren in Bergen op Zoom en sinds 2006 Burgemeester van Breda. Hij was eerder al Burgemeester van Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen en Bergen op Zoom.
Peter van der Velden heeft gestudeerd aan de Sociale Academie in Breda, in de richting Personeelsbeleid en Arbeidsmarktpolitiek.
Sinds 1977 is Peter van der Velden actief in de politiek voor de PvdA. Eerst als  medewerker van leden van de Tweede Kamer, later als medewerker van de socialistische fractie in het Beneluxparlement in Brussel. Van 1978 tot 1981 was hij fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. In 1981 werd hij er wethouder.
Zijn eerste Burgemeesterspost vervulde hij in 1988 in de gemeente Nieuw-Ginneken. Deze gemeente is in inmiddels opgegaan in de gemeente Breda. In 1994 was hij Burgemeester in Rosmalen. Samen met de bewoners van Rosmalen was hij tegenstander van de opheffing van deze gemeente in 1996. Maar toch werd in dat jaar de gemeente samengevoegd met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Na Rosmalen werd hij eerst waarnemend Burgemeester van de gemeente Emmen, om er vervolgens Burgemeester te worden. In 2000 werd hij Burgemeester in Bergen op Zoom, de stad waar zijn wieg heeft gestaan. En 6 jaar later werd hij Burgemeester van Breda.
Naast zijn burgemeestersambt is Peter van der Velden ook op andere fronten actief. Hij is voorstander van regionale samenwerking en is momenteel de voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant. Tevens is hij voorzitter van de Landelijke Contactraad van het Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie en voorzitter van de Diabetesvereniging Nederland.

Op 060409 is Peter van der Velden, de Burgemeester van Breda, te gast bij ons Café Politiek Breda in café Dante aan de Grote Markt. Tevens zal Lea Bouwmeester gastspreker zijn deze debatavond.
131106 Cafe Politiek ROTTERDAM: grand opening 13-01-2006

Bezoek Cafe De Doelen op maandagavond vanaf 19.30 uur voor een spraakmakend debat georganiseerd door Cafe Politiek!
Enquete 'Beeldvorming rondom migranten' 00-00-0000
Stichting Burger Onderzoek (t)! 'NU online: de enquete voor het onderzoek 'Beeldvorming rondom migranten'.  Als u de enquete invult wordt ook uw mening mee genomen in dit onderzoek. Klik hier om de enquete in te vullen.

  E-mailadres: Wachtwoord:  
Inloggen  
Wachtwoord vergeten?


Klik hier om profielen van politici te bekijken

  E-mailadres:  
Nieuwsbrief
     

Socialmedia
Wekelijks organiseert Stichting Burger met de initiatieven “Café Politiek” en “Radio Politiek” bijeenkomsten en uitzendingen in Nederland waarmee we jou interesseren en informeren over wat “de burger” raakt en hoe “de politiek” daar over denkt.

 

Draag je ook graag je digitale hoeksteentje bij en overweeg je je actief in te zetten? Zonder partij te hoeven kiezen kom je bij ons snel in contact met gelijkgestemden of volstrekt andersdenkenden en verrijk je je eigen gedachtengoed en dat van anderen.

Voor onze initiatieven in diverse steden in Nederland zoeken wij debatleiders, redactieleden, geluids- en montagetechnici en stagiaires die onze interessante content helpen voorbereiden, opnemen en monteren. Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste en initiatiefrijke organisatie? Kom dan eens langs op één van onze Café Politiek bijeenkomsten, beluister onze discussie via RadioPolitiek.NL on air of neem direct contact met ons op per e-mail.


Bij “Café Politiek”, staan burgers en politiek centraal staan en daar komen beide groepen met elkaar in contact in diverse locaties in Nederland. Zo kunnen we vooraf onderwerpen bespreekbaar maken op deze webiste en "Live" in gesprek gaan. 

Laatste nieuws

- 010513 Eerste Hulp bij Sociale Media webinar
- Zeven nieuwe partijen bij verkiezingen op 12 september
- Voorgaande verkiezingen: 020310 PvdA grote winnaar scholierenverkiezingen
- 010512 Vacature zomerstagiair

>> Nieuwsoverzicht


Lid worden?

Lid worden is eenvoudig en verplicht tot bijna niets, mits je fatsoensnormen respecteert. Onder "Lid worden" vul je in 1 ogenblik je gegevens in waarna je de login gegevens op je persoonlijke emailadres ontvangt. Vervolgens kun je aan de slag en neem je contact op met andere leden, leg je contact met politici of breng je een stem uit. 

Veel succes met jouw digitale hoeksteen!

Hyves Linkedin Flickr Twitter Facebook