031011 Column S.R.L. Lancee: De economische zelfmoord van Nederland 03-10-2011

De economische zelfmoord van Nederland

De Nederlandse politici zijn zo druk met het ‘redden’ van de Europese Unie en de euromunt dat  alles daaraan ondergeschikt wordt gemaakt en de Nederlandse burgers hun welvaart langzaam maar zeker naar het buitenland zien verdwijnen.

Zorg wordt voor veel mensen onbetaalbaar, net zoals de Kinderopvang. De kosten van levensonderhoud stijgen terwijl het besteedbare inkomen daalt, met als direct gevolg een dalende consumptie. Een vicieuze cirkel waaruit geen ontsnappen mogelijk is bij ongewijzigd beleid.Onze veiligheid wordt allang niet meer gegarandeerd door steeds verdere bezuinigingen op politie, brandweer en defensie. Ons land heeft in verhouding minder politiemensen dan de landen om ons heen en de politiemensen die er zijn worden onderbetaald voor het werk dat ze moeten doen. De brandweer krimpt steeds verder terwijl defensie zijn kostbare wapensystemen voor een fractie van de waarde moet verkopen. De afbraak van ons land gaat onverminderd verder omdat er bezuinigd moet worden, maar de bezuinigde miljarden worden niet ingezet voor onze eigen economie, die gaan naar landen zoals Griekenland en Portugal.

Miljarden die eigenlijk hard nodig zijn om onszelf te wapenen tegen de dreigende economische storm die op ons afkomt en die de crisis van 2008 in omvang en intensiteit royaal zal overtreffen.

In een eerder stuk heb ik gesteld dat de Nederlandse politiek  eindelijk moet kiezen tussen het redden van de zuidelijke landen of het schaarse geld te gebruiken voor het redden van ons land.
Critici roepen dan meteen dat ons land het alleen niet zal redden, maar ieder weldenkend mens weet dat een dergelijke stap ook alleen mogelijk is in nauwe samenwerking en afstemming met Duitsland, Oostenrijk en desnoods Finland als overgebleven ‘sterke’ economieën.
 
Het 440 miljard euro sterke Europese reddingsfonds EFSF is groot genoeg om de Europese banken te versterken na een faillissement van Griekenland, maar te klein als Italië en Spanje onderuit gaan.
Om die reden wil de Europese politiek het fonds ophogen tot 2.000 of zelfs 3.000 miljard euro, hetgeen ons land zo’n 100 miljard kan kosten en de Duitsers 500 miljard.
Astronomische bedragen die onze staatschuld zal laten oplopen tot 550 miljard in 2015 en daarmee onze kredietwaardigheid in gevaar brengt, hetgeen zal leiden tot hogere rentes en een verder stagnerende economie met toenemende werkloosheid en armoede.

De wereldeconomie krimpt en de financiële zeepbel van China zal dit proces versnellen. Het oplossen van de problemen door economische groei is mondiaal gezien voorlopig uitgesloten. Ook de uitbreiding van het Europese reddingsfonds tot 2.000 of 3.000 miljard is een utopie omdat grote donorlanden als Italië, Spanje en Frankrijk als betalers zullen uitvallen wegens geldgebrek. De Franse banken zijn nu al afgewaardeerd en staan door de grote blootstelling in Italië en Spanje al aan de rand van de afgrond.
Amerikaanse banken trekken hun geld weg uit Europa omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de Europese schijnoplossingen en Europese banken lenen elkaar en de burgers bijna geen geld meer. Deze factoren samen vormen bij onveranderd beleid de basis voor de volgende fase van deze crisis. Een fase van de crisis die opnieuw zal beginnen in Griekenland, omdat de bevolking in opstand zal komen tegen de draconische bezuinigingen die het door Europa opgelegd krijgt. Er komt een punt dat een bevolking niet verder uitgeknepen kan worden en dat moment is niet ver meer verwijderd in Griekenland.

Ook de hoop van politici dat de besmetting van Italië, Spanje en andere landen voorkomen kan worden is ijdel, die besmetting is er al en zal zich na een Grieks failliet alleen maar uitbreiden. Alle argumenten om meer geld in de Griekse bodemloze put te storten zijn onzin, omdat iedere ingewijde weet dat in november de stekker uit dat land getrokken zal worden. Het te verwachten positieve advies van de ‘troika’ om in oktober de volgende tranche van 8 miljard euro aan de Grieken te betalen is een leugen, een kostbare en zinloze poging om tijd te winnen.

Die 8 miljard zijn harder nodig om de schade van het onvermijdelijke Griekse failliet te beperken, oplossingen zonder pijn zijn er nu niet meer. Daar heeft de besluiteloosheid van de regeringsleiders in de EU te lang voor geduurd. De Europese droom zal in een financieel fiasco ondergaan en de ondemocratische Brusselse dictatuur heeft geen enkel bestaansrecht meer.

Er naderen economisch en sociaal zware tijden en de regeringsleiders (ook de Nederlandse) kunnen hun geld beter gebruiken om de economie te versterken en hun politie en leger op peil te brengen om anarchie te voorkomen en de veiligheid van hun burgers te waarborgen.

Een economisch gezond en sterk handelsblok van Duitsland, Nederland en Oostenrijk heeft meer kansen op een stabiele en sterke munt en heeft daardoor goede economische perspectieven. De politiek probeert nu met angstverhalen de burgers over te halen om aan de euro vast te houden, maar er was een leven voor de euro en er is een leven na de euro. Denemarken, Zweden en Zwitserland kunnen kennelijk ook prima overleven zonder euromunt.

De verschillen tussen de Europese economieën zijn te groot om in het keurslijf van één munt te passen en landen met burgers zonder enige koopkracht zullen het binnen de eurozone nooit redden! De politieke droom van een Verenigde Staten van Europa is gestorven voor hij verwezenlijkt kon worden en schuldigen zijn de politieke fantasten en drammers die hun eigen bevolking misleid en voorgelogen hebben. De toetreding van Griekenland gebeurde met vervalste cijfers en de Europese politiek wist dat, maar hoopte dat het land meegezogen zou worden met de groei van de overige landen. Wanbeleid waar heel Europa nu zwaar voor moet betalen. Ook Portugal heeft destijds met de huidige EU chef Barroso als premier de boekhouding vervalst om toe te kunnen treden tot de EU. Als dat soort politici ons nu moet redden is er weinig hoop op een goede afloop.

Het tegen iedere prijs vasthouden aan de huidige vorm van de EU en de euro is kortzichtig wanbeleid waar niet alleen de Nederlandse bevolking maar ook toekomstige generaties ernstig door gedupeerd zullen worden. Doorgaan op deze weg is gezien enormiteit van de consequenties bijna misdadig te noemen en zou de verantwoordelijken in de gevangenis moeten kunnen brengen.

S.R.L. Lancee, schrijver/politiek analist (die in 2006 in zijn boek het einde van de EU al voorspelde).


  E-mailadres: Wachtwoord:  
Inloggen  
Wachtwoord vergeten?


Klik hier om profielen van politici te bekijken

  E-mailadres:  
Nieuwsbrief
     

Socialmedia
Wekelijks organiseert Stichting Burger met de initiatieven “Café Politiek” en “Radio Politiek” bijeenkomsten en uitzendingen in Nederland waarmee we jou interesseren en informeren over wat “de burger” raakt en hoe “de politiek” daar over denkt.

 

Draag je ook graag je digitale hoeksteentje bij en overweeg je je actief in te zetten? Zonder partij te hoeven kiezen kom je bij ons snel in contact met gelijkgestemden of volstrekt andersdenkenden en verrijk je je eigen gedachtengoed en dat van anderen.

Voor onze initiatieven in diverse steden in Nederland zoeken wij debatleiders, redactieleden, geluids- en montagetechnici en stagiaires die onze interessante content helpen voorbereiden, opnemen en monteren. Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste en initiatiefrijke organisatie? Kom dan eens langs op één van onze Café Politiek bijeenkomsten, beluister onze discussie via RadioPolitiek.NL on air of neem direct contact met ons op per e-mail.


Bij “Café Politiek”, staan burgers en politiek centraal staan en daar komen beide groepen met elkaar in contact in diverse locaties in Nederland. Zo kunnen we vooraf onderwerpen bespreekbaar maken op deze webiste en "Live" in gesprek gaan. 

Laatste nieuws

- 010513 Eerste Hulp bij Sociale Media webinar
- Zeven nieuwe partijen bij verkiezingen op 12 september
- Voorgaande verkiezingen: 020310 PvdA grote winnaar scholierenverkiezingen
- 010512 Vacature zomerstagiair

>> Nieuwsoverzicht


Lid worden?

Lid worden is eenvoudig en verplicht tot bijna niets, mits je fatsoensnormen respecteert. Onder "Lid worden" vul je in 1 ogenblik je gegevens in waarna je de login gegevens op je persoonlijke emailadres ontvangt. Vervolgens kun je aan de slag en neem je contact op met andere leden, leg je contact met politici of breng je een stem uit. 

Veel succes met jouw digitale hoeksteen!

Hyves Linkedin Flickr Twitter Facebook