290911 Column Maarten Sinnema: Gevoel bij de bestuurskracht van Dalfsen 29-11-2011

Gisteravond had ik het genoegen om aan te schuiven bij een openbare discussie over de bestuurskracht van mijn geboortedorp Dalfsen. Naar aanleiding van een ‘huwelijksaanzoek’ van de oostelijke buurgemeenten Ommen en Hardenberg en het (door landelijke decentralisatie) uitdijende takenpakket, ligt in Dalfsen de vraag op tafel of de eigen bestuurskracht richting de toekomst wel voldoende is. Of dat opschaling, en daarmee: nieuwe bestuurlijke constellaties, zoals die met Ommen en Hardenberg, verstandig is.Uit het lokale bestuurskrachtonderzoek, deze zomer uitgevoerd door Partners + Pröpper, blijkt dat Dalfsen niet ontevreden mag zijn: het gaat prima met het dorp en de omringende kernen. Evenwel kan het gemeentebestuur niet goed aantonen wat haar rol daarin, dus haar meerwaarde, is. Dit komt mede doordat ze tekort schiet in het stellen van (en vervolgens werken aan) specifieke ambities. Oftewel: gaat het prima, ondanks of dankzij de gemeente?

Verder geeft het onderzoeksbureau aan dat richting de toekomst, met name door de aanstaande decentralisaties op het sociale domein, Dalfsen waarschijnlijk over onvoldoende bestuurlijke en ambtelijke slagkracht zal blijken te beschikken. Zoals oud-gedeputeerde Job Klaassen het in de getoonde film samenvatte: het rapportcijfer is nu een 6,5 tot 7, maar het mag niet lager worden. Bijbehorende conclusie: opschaling, in welke vorm dan ook, is wenselijk, zo niet noodzakelijk.

In de sessie die ik gisteravond bijwoonde, onderdeel van “de Maand van de Dialoog” over de bestuurskracht, bleken veel burgers en raadsleden echter geenszins overtuigd van de noodzaak van opschaling. “Het gaat toch goed”, “we moeten onze eigenheid bewaren”, “dan huren we toch extra specialisme in” – ze werden alle geopperd. Waarmee mijns inziens onterecht voorbijgegaan wordt aan de straks onvoldoende schaalgrootte om bijvoorbeeld de gedecentraliseerde woonbegeleiding uit de AWBZ uit te voeren, of de financiering en het wachtlijstbeheer van de jeugdzorg, of om te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor gemeentelijke vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Hoewel dus niet overtuigd van de noodzaak van opschaling, heerste in de groep toch ook de idee dat iets van verdere stappen richting de buurgemeenten belangrijk is. Maar daarbij staan niet (het gebrek aan) bestuurskracht en de talenten van buren centraal. Het gaat de aanwezige burgers en raadsleden om een “gevoel bij”. Vinden we buurgemeenten gevoelsmatig bij Dalfsen passen, of niet.

Het huwelijkskandidatenduo dat zich zelf had aangediend (Ommen en Hardenberg), bleek in die peiling koploper. Samen met hen zou een ‘Vechtdalgemeente’ gevormd kunnen worden: één gemeente ten oosten van Zwolle, aan de Overijsselse Vecht, tot aan de Duitse grens. Vanuit het oogpunt van toerisme en natuurrecreatie een aantrekkelijke invalshoek.

Maar daar staat tegenover: hoeveel Dalfsenaren komen wekelijks, of misschien zelfs maandelijks of jaarlijks, in Hardenberg? Voor voortgezet onderwijs en zorg en in flinke mate ook arbeid, (gespecialiseerde) middenstand en ontspanning, zijn de meeste inwoners van Dalfsen georiënteerd op grote stad Zwolle. Voelt een huwelijk dat topografisch totaal de andere kant op is, dan wel logisch?

Dan het derde kandidatenduo: Staphorst en Zwartewaterland. Dit duo zou uit oogpunt van (ambtelijke) efficiencywinst een goede optie zijn: op het terrein van ICT en bedrijfsvoering wordt nu al samengewerkt. Samen met hen doorpakken, zou snel en relatief eenvoudig de bestuurskracht vergroten en best wat geld kunnen opleveren. Maar ja, het gevoel. Met Staphorsters en Zwartewaterlanders is er gevoelsmatig geen klik. Dat is een ander slag mensen. Dus, zo ontspon zich in de discussie, geen geschikte huwelijkskandidaat.

De vierde en laatste topografische richting (het zuiden) die het Dalfser College voorafgaand aan het bestuurskrachtonderzoek had bepaald, kwam gisteravond niet ter sprake. Als je het hebt over ‘gevoel bij’, zegt dat al genoeg.

Daarmee lijken voor Dalfsen de richtingen zich af te tekenen waar het gaat om haar bestuurlijke toekomst. Ofwel volgt ze haar burgers in hun gevoel bij een Vechtdalgemeente, ofwel volgt ze de sociaal-economische verbondenheid met Zwolle. Of, en dat zou best nog wel eens uit de hoge hoed van het Dalfser College kunnen komen, ze kiest voor geen van deze twee. In plaats daarvan gaat ze op beleidsonderdelen intensief de samenwerking opzoeken – in het oosten, het noorden, het westen of het zuiden, al naar gelang de kracht van de buren.

Met deze derde richting zet Dalfsen geen grote sprong voorwaarts waar het gaat om bestuurskracht. De 6,5 tot 7 op bestuurskracht zal geen 8 worden. Ze zal eerder iets afnemen, door de stijgende complexiteit in organisatie. Daar staat evenwel tegenover dat Dalfsen op die manier – met passen en meten – naar mijn bescheiden inschatting de komende tijd afdoende het hoofd kan bieden aan de nieuwe uitdagingen.

Op die manier de toekomst ingaan, past eigenlijk heel goed bij het nuchtere karakter van de Dalfsenaren. Degelijk en voldoende, maar niet al te gek doen. Waarom groots en meeslepend, als we het ook gemoedelijk en geleidelijk kunnen redden? Maar wie weet. Het zou ook zomaar kunnen dat de nieuwe burgemeester een nog redelijker alternatief vindt.

Maarten Sinnema

Columns op deze site worden onder eigen titel geschreven en hoeven niet overeen te komen met de visie van deze site.
  E-mailadres: Wachtwoord:  
Inloggen  
Wachtwoord vergeten?


Klik hier om profielen van politici te bekijken

  E-mailadres:  
Nieuwsbrief
     

Socialmedia
Wekelijks organiseert Stichting Burger met de initiatieven “Café Politiek” en “Radio Politiek” bijeenkomsten en uitzendingen in Nederland waarmee we jou interesseren en informeren over wat “de burger” raakt en hoe “de politiek” daar over denkt.

 

Draag je ook graag je digitale hoeksteentje bij en overweeg je je actief in te zetten? Zonder partij te hoeven kiezen kom je bij ons snel in contact met gelijkgestemden of volstrekt andersdenkenden en verrijk je je eigen gedachtengoed en dat van anderen.

Voor onze initiatieven in diverse steden in Nederland zoeken wij debatleiders, redactieleden, geluids- en montagetechnici en stagiaires die onze interessante content helpen voorbereiden, opnemen en monteren. Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste en initiatiefrijke organisatie? Kom dan eens langs op één van onze Café Politiek bijeenkomsten, beluister onze discussie via RadioPolitiek.NL on air of neem direct contact met ons op per e-mail.


Bij “Café Politiek”, staan burgers en politiek centraal staan en daar komen beide groepen met elkaar in contact in diverse locaties in Nederland. Zo kunnen we vooraf onderwerpen bespreekbaar maken op deze webiste en "Live" in gesprek gaan. 

Laatste nieuws

- 010513 Eerste Hulp bij Sociale Media webinar
- Zeven nieuwe partijen bij verkiezingen op 12 september
- Voorgaande verkiezingen: 020310 PvdA grote winnaar scholierenverkiezingen
- 010512 Vacature zomerstagiair

>> Nieuwsoverzicht


Lid worden?

Lid worden is eenvoudig en verplicht tot bijna niets, mits je fatsoensnormen respecteert. Onder "Lid worden" vul je in 1 ogenblik je gegevens in waarna je de login gegevens op je persoonlijke emailadres ontvangt. Vervolgens kun je aan de slag en neem je contact op met andere leden, leg je contact met politici of breng je een stem uit. 

Veel succes met jouw digitale hoeksteen!

Hyves Linkedin Flickr Twitter Facebook